НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8.2.2.2. Как се осъществява един концерт в салона?

8.2.2. Концерт-рециталите на „Изгревът...” и тяхното създаване ТОМ 26
Алтернативен линк

КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЕДИН КОНЦЕРТ В САЛОНА?1. Датата за концерта и разрешението от община „Изгрев" да ни се предостави салона за концерт се извършва в началото на месеца с подаване на молба.

2. След 7 дни получаваме отговор и започваме подготовката за концерта като сценарият в повечето случаи вече е направен, както и уговорката с музикантите. Поканата се набира, разпечатва и тиражира в 600 броя.

3. В деня на концерта не се спи изобщо, а само се „будува" в една просъница и само се стресквам.

4. Една седмица преди това някакъв невидим шнур се прикачва за пъпа ми, т.е. за слънчевия ми възел и ме включва с другия си край с космическия ток на „Изгревът", и това преминава непрекъснато през мен и аз треперя отвън и отвътре.

5. Предният ден преди концерта аз призовавам всички приятели от Изгрева, отдавна починали и заминали отвъд, да посетят концерта. А как им съобщавам? Аз им знам номерата на телефоните в Невидимия свят и им звъня. Обаждат ми се и аз предавам съобщението си. Понякога се обаждат други, но приемат поръчката. Има и друг начин - съсредоточавам се върху имената на музикантите, извиквам ги в съзнанието си и на всеки съобщавам за концерта. Това е един телефонен разговор с тях. И те са тези, които пристигат като бели точки в салона, пълнят го и променят атмосферата там.

6. Съсредоточавам се и търся помощта на Учителя да изпрати Своите служители и небесни пратеници, които да ми съдействуват и да отворят път за всеки концерт.

7. Усещам, че се пълня със сила, като балон, надувам се и започваме да товарим багажа. Представете си, караме 4 стълби, от които на 2 поставяме отгоре високоговорителите, а останалите ни служат да сложим картоните с фотоизложбата.

8. Пристигаме пред залата в 9 часа. Разтоварваме багажа, състоящ се от апаратура, чували с книги от „Изгревът", плакати за фотоизложбата и още много, много торби. Всичко е качено на 2 коли по списък. Рядко се пропуска нещо. Някои ме следи дали няма да пропусна нещо.

9. Когато влезем в салона, той е светъл с прозорци от двете страни. Проветряваме като отваряме прозорците. Багажът е внесен и ние започваме да го подреждаме. В този момент в салона по въздуха започват да се виждат бели точки с големината на топлийка и се движат по въздуха. Вглеждам се в тях. Виждам и разбирам, че това са посетителите от Невидимия свят, които са дошли на концерта. За половин час салонът се изпълва с тях. Когато започват да влизат посетителите, тези бели светли точки навлизат в телата на посетителите. Те променят ума и съзнанието им, и ги подготвят за концерта. Същото става и с артистите, качили се вече на сцената. Цялата аура и психическа атмосфера е вече променена, хората също.

10. В залата психическата обстановка е променена. Присъствуват 300 човека. На всички концерт се явява по някой провокатор, но всички го укротяват с мисълта си. Никой не знае сценария, освен водещия и аз. Когато се прочита поредната случка, то певицата и музикантите трябва да се пренастроят за 10 до 15 секунди, докато пристъпят към микрофона. Те са също променени. Те пеят и свирят по различен начин, защото в салона има невидимо присъствие, има Дух и Сила от Невидимия свят. Това е концерт-рецитал за невидимата вътрешна Школа на Учителя Дънов., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ