НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8.2.2.1. Сценарият на един концерт

8.2.2. Концерт-рециталите на „Изгревът...” и тяхното създаване ТОМ 26
Алтернативен линк

СЦЕНАРИЯТ НА ЕДИН КОНЦЕРТ


Първият концерт след събитията на 10.XI.1989 г. за Учителя Дънов беше организиран от мен през 1990 г. в дома на юристите и беше на тема „Д-р Миркович - основател на Червения кръст в България". Беше разпространена и биографична справка от мен.


От 1990 до 1998 г. организирах още 20 концерта по Слово на Учителя Дънов с музика на Учителя. Като следващ етап бяха издадени 59 томчета оригинално слово. Виж „Изгревът", том XVI, с. 820-905.


От 1997 г. до 2000 г. изпълнихме поръчението на Учителя от 1939 г. Виж „Изгревът", том XX, с. 995-1009. А как аз го изпълних, виж на с. 1010 от том XX.


От 2001 г. до 2011 г. до издаването на „Изгревът", том XXV са направени 48 концерт-рецитали по спомени на приятелите на „Изгревът" и музика от Учителя Дънов. През 2009 г. издадохме 23 концерт-рецитали на компактдискове. Всеки концерт бе записан на 2 компактдиска. Или това прави 23 по 2, равно на 46 компактдиска. А всеки диск е от 1 час. Така че трябва да се слушат 46 часа. Издадохме и архивен запис на Филип Стоицев - негов аранжимент на песните на Учителя в 2 компакт-диска. И то всичко бе безплатно.


През февруари-март 2011 г. бяха подготвени за издаване 5-те концерта от 2010 г. на компактдискове с идеята да се издадат и разпространят безплатно 140 комплекта. Освен това, те са качени на Интернет страницата на „Изгревът". Не са малко нещата, които направихме. Дори са много.


Ще ви разкажа как се създава един сценарий.


Първи етап: Идеята за сценария не е моя. Тя се оформя горе в невидимия свят от Онзи, Който ръководи програмата на „Изгревът". В разстояние на дни започва да ми се прояснява в съзнанието ми тази идея по даден автор и по дадена тема. Това е един много труден етап - да се настрои съзнанието ти на програмата на концерт-рециталите.


Пример, ако нямам антена за телевизора си, не може да се ползувам от него - не излиза нито звук, нито образ. Трябва да не насочи вътрешната ти антена към тази тема. А това става много, много трудно.


Втори етап: Някой, който ме ръководи, ме насочва към темата на концерт-рецитала, и после към автора. След това се търси в кой том се намира. И трябва няколко пъти да се чете.


Трети етап: „Изгревът" от 25 тома са заключени с 9 катинари за обикновените човешки съзнания. Те не могат да се отключат лесно. На мен ми е необходима цяла седмица да чета по 3 пъти материала, за да може накрая да се отключи, т.е. да ми се отвори ума за тях. След това си отбелязвам на лист хартия какво трябва да извадя.


Четвърти етап: Отбелязаните страници се копират, като се увеличават думите. После се нарязват листовете и се подреждат по групи и по теми. Това е работа за 2 човека. Но аз го правя сам самичък. Не се допуска никой до сценария.


Пети етап: Четат се отделните страници и започват да се отрязват ненужните места и да се залепват (със „скоч" лепенки) една за друга. После се умува как да се подредят и кои къде ще отидат - дали са за I част или за II част. Но аз това не го определям. Онзи отгоре го ръководи.


Шести етап: Окончателно се подготвят и подреждат в 2 папки и се предават на водещия на концерта да ги прочете, и ако има забележки ги съобщава..


Седми етап: Работа с музикантите. Определят се песните, състава и солистите за концерта. Те работят самостоятелно без мое вмешателство. Накрая ми съобщават по телефона заглавията на 14 песни и аз ги записвам. После ще ги издиктувам на водещия, който вписва имената на песните в сценария.


Осми етап: Подготвя се съдържанието на поканите с поясненията и бележките по темата на концерта. Подаваме молба в общината за разрешение да ползваме в определена дата и час салона за провеждането му. След получаване на разрешението поканите и поясненията се набират (по две на страница), разпечатват се, копират се на 300 листа, които се разрязват на 2 и получаваме 600 покани - от едната страна поканата, а от другата - пояснението.


Девети етап: Купуват се по 100 плика за София и 100 плика за провинцията. Лепят се 200 марки по пликовете. После се надписват адресите по пликовете за около 3-4 дни. Раздават се на ръка 300 покани.


Десети етап: Съобщенията за концерта се слагат в 200 надписани плика, залепват се пликовете и се носят в Централна поща, където се пускат в 2 кутии - за София и за провинцията.


Единадесети етап: Имам лист, на който съм написал под номера какво е необходимо за концерта - апаратура, микрофони, стойки и т.н. Проверява се всичко - не трябва да липсва нищо. Всичко се слага в торби и са готови за концерта. Това отнема няколко дни подготовка.


Дванадесети етап: Подготовка на изложбата, състояща се от фотоснимки. A3 формат - големина 30-40 см, които са сканирани, обработени, разпечатани и ламинирани, а след това се залепват на картони. Пример: за 5-те концерта на 2010 г. бяха подготвени 12 картона с 48 снимки за всеки концерт. Това е най-мъчителния етап. Толкова много се уморявам, че нямам сили да се радвам. А бих искал, но не мога!


Тринадесети етап: Подготвям книгите, които трябва да се занесат от „Изгревът" от I том до XXIV, и да се предложат за продажба - от всеки том по 4 броя. Обикновено се купуват до 20 броя за всеки концерт. Длъжен съм да ги представя, за да ги видят, че ги има.


Четиринадесети етап: Целият багаж се подготвя и се слага в хола. Има 4 стълби, на които се поставят картоните за фотоизложбата, както и високоговорителите върху тях. А последните дни съм включен целия умствено и духом за концерт, и целия космически ток минава върху мен и аз треперя като лист от дърво.


Космическият ток, който преминава от „Изгревът" върху сценария, преминава през мен и създава т.н. космически вятър, който се явява и движи вече целия процес.


Петнадесети етап: Водещият е подготвен с материала, уточнено е всичко с него. Преди концерта говоря с него, така също и с музикантите. Говоря с онези, които трябва да дойдат и да помагат в салона. А това са около 15 човека. Без тях не мога да направя никакъв концерт.


Шестнадесети етап: Правя връзка с Невидимия свят и с Учителя да съдейства за провеждане на концерта. Да отворят пътя за концерта отгоре и отдолу, и да вкарат в мене сила, за да се справя. А защо ли? Бог не е в Слово, но в сила.


А тези 58 концерт-рецитала от 2001-2010 г. потвърждават, именно, това., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ