НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8.2.1.5. Снимките за Паневритмията - Справка за Паневритмията по томовете на „Изгревът”

8.2.1. Книгата “Изгревът на Бялото Братство - пее и свири, учи и живее”. ТОМ 26
Алтернативен линк

СНИМКИТЕ ЗА ПАНЕВРИТМИЯТА


1. Получих една идея преди много години, когато ми попаднаха снимките на приятели, които играеха Паневритмия на Изгрева и Рила с Учителя Дънов. Започнах да ги събирам. Знаех за снимките на Мария Тодорова и Ярмила Менцлова, показващи всяко едно упражнение. Тази история е описана от мен в „Изгревът", том I, с. 213-220.

2. Идеята не беше моя, а ми я предаде Онзи, Който ръководи програмата на „Изгревът".. А тя беше следната: да се съберат по упражненията от Паневритмията, които са 28 на брой всички снимки. Да се подредят по упражнения и по фази. И накрая да се издадат на албум с приложение изпълнението на Паневритмията на Филип Стоицев от архивен запис на компактдиск. Е, какво ще кажете? Ще получите ли отнякъде такава идея?

3. Свързах се с Мария Ташева и с Ина Дойнова и под тяхното ръководство бяха подредени стотици снимки по упражнения. Бяха включени снимките на Васко Искренов, който бе заснел упражненията, направени от Мария Тодорова и Ярмила Менцлова.

4. Този процес продължи няколко години. Концепцията е идеална. Дано съм жив, за да го отпечатам и този том. С това всички неизяснени въпроси по Паневритмията ще отпаднат, и ще се види кои са онези, които днес промениха Паневритмията и музиката за нея.

5. Всичко е описано в „Изгревът" и затова ще ви дам справка по томове и страници, за да си ги проверите. И да се определите кому да служите.Справка за Паневритмията по томовете на „Изгревът"


1.  „Изгревът", том XXIII, с. 756-790, 807-808 за Милка Переклиева. Виж и снимките за Паневритмията № 97-101 и № 101-104 за Милка. Това бе опит за въвеждане на Паневритмията в българските училища.

2.  „Изгревът", том XXIII, с. 824-876 - „Къде е истинската Паневритмия?"

3.   „Изгревът", том XXIII, с. 877-891 - „Исторически и политически личности, свързани с опитите за въвеждане на Паневритмията в българските училища 1938 - 1943 г."

4.   „Изгревът", том XXIV, с. 672-674 - „Как бяха дадени думите на „Слънчеви лъчи" от Паневритмията от Весела Несторова?" Виж също и с. 751-752.

5.   „Изгревът", том XXIV, с. 880-898 - „Дискусия за Паневритмията"

6.  Необходимо е задълбочено изучаване на материала от том XXIII, с. 843-853, както и от с. 854-857.

И тогава ще ви се отворят очите, ще ви се отвори ума и ще проумеете какво е Паневритмията и как светът влиза в нея, за да я играе, а не да я разрушава.

А дотогава намерете време за изучаване на материалите от тази справка., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ