НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8.2.1.6. „Добре, че те има!”

8.2.1. Книгата “Изгревът на Бялото Братство - пее и свири, учи и живее”. ТОМ 26
Алтернативен линк

„ДОБРЕ, ЧЕ ТЕ ИМА!"


1. На един от концертите през 2009 г. по време на антракта, на два метра разстояние застават 3 млади жени. Първата казва: „Добре, че те има!" Втората казва: „Добре, че те има!" Третата казва: „Добре, че те има!" И изведнъж и трите в глас изговарят: ,Добре, че те има!" Аз стоях изненадан. Дадох им по 1 компактдиск, който раздавахме като подарък на всеки, който си купи една книга от „Изгревът". Питат ме: „Колко струва?" Отговарям: „Нищо не струва." Напишете си адресите да ви изпращам покани. Но не ги записаха и днес не зная кои са тези жени. Аз днес и утре ще държа много на тях! Беше откровение и намеса от Небето!

2. Небето изпрати тези 3 жени да ми кажат:,Добре, че те има!" А досега още звучат думите на някои съвременници на Учителя, от които съм чувал думите: „Теб не трябва да те има в нашето Братство!" Отговарям: „Аз не съм от Вашето Братство!" А какво дириш тогава тука?" - „Изпратен съм да свърша една работа." А тази работа е, че засега имам 25 тома от „Изгревът" и 48 концерт-рецитали до 31.XII.2010 г. и 59 издадени томчета на Учителя оригинално Слово.

Никой не е сторил това от онези, които ги е имало на Изгрева.

3. На един от последните концерти приближава една непозната жена и казва:,Добре, че те има!" Кимнах с глава, че приемам това напълно сериозно. Вярно е това. Добре, че ме има!

4. Преди много години отивам по работа в дома на един познат. Там заварвам десетина човека, които се оформиха като ръководители на Бялото Братство. Като ме видяха, извикаха от изненада, защото очакваха да чуят интересни неща. А Павлина Даскалова от Велико Търново ме запитва пред всички: „Брат Вергилий, ти нали бе казвал пред мене, че не си от нашето Братство? Аз това го казвам на тези приятели, но те не ми вярват." - „Павлина, аз наистина не съм от вашето Братство!" Тя скача радостно и казва: „Ето, чухте и видяхте, че говоря истината. А как досега не ми вярвахте? Чухте, нали?"

А аз продължих: „Аз не съм от вашето Братство. Аз съм от друго Братство. Аз съм от онова Братство, което от 1990-1998 г. направи 20 концерта, от 1998-2000 г. издаде 59 оригинални томчета от Словото на Учителя. Аз съм този, който издава „Изгревът" и ги вкарвам всички вътре, за да останат в историята на света, за да не се загубят. Те са спасени, но от мене, а не от вас. Аз съм свършил работата на бащите ви и съм ги спасил от провал. Аз правя концерт-рецитали по спомени на онези от Школата на Учителя с музика на Учителя.

Аз съм от това Братство и не съм от вашето Братство."

5. А след това продължавам да говоря: „А вие тука всички сте представители на онова Братство, което си направи устав, регистрира се като партия, направи Братски съвет, което е против Учителя, защото Той затова е дал песента „Писмото".

Вие сте от онези, които променихте Словото на Учителя и го редактирахте, променяхте музиката Му, променяхте Паневритмията Му и отклонихте всички. Това сте вие!

Затова аз не съм от вашето Братство. Аз идвам от друго място, за да свърша една работа. А вие ми пречите!"

6. Всички мълчат. Оглеждат се, и отново мълчат. Не могат да кажат нищо, защото аз зная такива неща, които не са и сънували. А защо ги зная? Защото онези от Школата на Учителя са се изповядвали пред мен, като разказваха спомените си. Записал съм ги и съм ги отпечатал. Така днес стигнах до „Изгревът", том XXV.

Затова аз съм нещо, а те са нищо!

И за финала ще ви разкажа нещо много-много важно. На всеки концерт идва от гр. Плевен една възрастна сестра Тодорка. На концерт- рецитала на 4 декември 2010 г. валеше дъжд. Една жена я пита: „Не се ли уплаши от дъжда, та идваш от Плевен?" Аз стоя до тях, но гърбом, не ги виждам, но чувам всичко: „Вали, не вали, аз идвам, защото такова нещо, което чувам и виждам, не се изпуска!" Запомних го. Предавам го на вас за поука и размишление., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ