НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8.1.3.5. Концерт-рецитал на 29 май 2010 г.- песента На Учителя. Сканиран документ - песента Химн на човешката душа. Сканиран документ

8.1.3. Петте концерт-рецитали за евангелистите методисти по програмата на “Изгревът...” през 2010 г. и том XXIV ТОМ 26
Алтернативен линк

КОНЦЕРТ-РЕЦИТАЛ НА 29 МАЙ 2010 г.


1. Това е третият концерт за евангелската методистка мисия в България. Имаме и подзаглавие, че е за Стоян Ватралски, във връзка с 3 негови статии във в-к „Зорница” от 1926 г.

2. Сценарият бе подготвен по публикувания материал за Стоян Ватралски в „Изгревът”, том XXIV, с. 205-292.

3. Фотоизложбата включваше неговите снимки от № 49 и 50.

4. Тук бяха включени и снимки от събора на Изгрева през 1926 г. от № 51 до № 64. Това е годината и мястото, когато Стоян Ватралски посещава Изгрева като гост, престоява три дни и после описва всичко в три статии за в-к „Зорница”, бр. 38, 39 и 41 от 1926 г.

5. Най-важното е, че бяха намерени снимки от събора 1926 г. Някакъв фотограф прави снимки, които в разстояние на 90 години са разпилени и аз ги събирах една по една. Бях се ориентирал, че това са снимки от събора. Най-накрая пристигна спусната от небето една снимка, на гърба с надпис: „Съборът от 1926 г.” Това ме успокои и те бяха извадени за фотоизложбата на концерт-рецитала.

6. Друг фотограф, изпратен от илюстрованото списание „Илюстрована седмица”, прави снимки на Изгрева, които броеве бяха издирени, но най-запазения падна от небето съвсем случайно за мен. И тях публикувахме. Получи се нещо завършено.

7. Публикуваме поканата, съдържанието на сценария за част I и II. А по времето на антракта, раздадохме на всички „Веруюто на Учителя”, заедно с песента „Химн на Великата душа” копирани на 2 страници, който всички изпяха накрая. Прилагаме и списъка на песните, които изпълниха музикантите.

8. Материали за концерт-рецитала на 29 май 2010 г.

A. Покана за концерт-рецитал на 29 май 2010 г. с Пояснения и бележки по темата му
Б. Сценарий на концерт-рецитала на 29 май 2010 г.-част I
B. Сценарий на концерт-рецитала на 29 май 2010 г.-част II
Г. Песните на концерт-рецитала на 29 май 2010 г.
Д. Верую на Учителя Дънов и Верую на човека земен и небесен.

Е. Закриване на концерта с песента “Химн на Великата Душа”

А. Покана за концерт-рецитал на 29 май 2010 г. с Пояснения и бележки по темата му


КОНЦЕРТ - РЕЦИТАЛ
Начало 10.30 часа
ЕВАНГЕЛСКАТА МЕТОДИСТКА МИСИЯ
В БЪЛГАРИЯ И ПЕТЪР ДЪНОВ - III
СЪБОРЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО НА ИЗГРЕВА, 1926 ГОДИНА;
СТОЯН ВАТРАЛСКИ - ЕВАНГЕЛИСТ-МЕТОДИСТ, ПОЕТ,
ПИСАТЕЛ, ОБЩЕСТВЕНИК; КОЙ И КАКВИ СА БЕЛИТЕ БРАТЯ
(ДЪНОВИСТИТЕ).
в: Зорница, XLVI, бр. 38, 22 септ. 1926; бр. 39, 29 септ. 1926; бр. 41,13 окт.
1926.
Фотоизложба
„Евангелистите-методисти и Петър Дънов.
Съборът на Изгрева през 1926 г.”
Музика
Песни на Учителя Дънов - Беинса Дуно
Изпълнява
квартет „Филип Стоицев”
ПЛАМЕНА ГЕРГИНОВА - сопран
НАДЕЖДА НЯГОЛОВА - цигулка ******** ЙОАН ХЛЕБАРОВ - цигулка
КАТЯ ВЪЛЕВА - виола ********АННА КАРАЛАШЕВА - виолончело
Водещ:
ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ


В салона на община „Изгрев”
ул. „Чехов” 16-А


Начало 10.30 часа, събота

29 май 2010 г.


Вход свободен


* * *


ПОЯСНЕНИЯ
и бележки по темата на концерт-рецитала за 29.V.2010 г.


1. Историята на Евангелската методистка мисия в България е описана в „Изгевът...”, т. XXIV.
2. Снимките на евангелистите-методисти, работили в България са публикувани в същия том под № 1 до № 35, които може да видите и в настоящата изложба.
3. Петър Дънов и Евангелската мисия в България - вж. „Изгревът...”, т. XXIV, с. 385-403, снимките към раздела от №36 до №48, Стоян Ватралски, с. 205-292 и снимки № 49-64.
4. Концертът е отново на тема Евангелистите-методисти и Учителя Дънов (първият беше изнесен на 27.03.2010 г., вторият-на 29.04.2010 г.) с нови случки, факти и исторически събития.
5. На настоящия концерт ще бъдат изпълнени 14 песни от музикалното творчество на Учителя Петър Дънов, в аранжимент на д-р Филип Стоицев.
За д-р Филип Стоицев вж в „Изгревът...”, т. VIII, с. 641-690.
6. Фотоизложбата е обновена със снимки, нагледно представящи лица и събития и от събора през 1926 г.


Б. Сценарий на концерт-рецитала на 29 май 2010 г. - част I


Съборът на Бялото Братство на Изгрева 1926 г.

Възбрана и охрана


1. Арестът на Учителя във Варна
2. Драма във влака
3. Съборът през 1926 г. и военната блокада
4. С кросно на събор
5. Погледът на мъдреца
6. Стражарите обграждат Изгрева
7. 91 псалом и блокадата на Изгрева


В. Сценарий на концерт-рецитала на 29 май 2010 г. - част II


Стоян Ватралски и Учителя Дънов.
Кои и какви са Белите братя (дъновистите)?


1. Публикацията „Кои и какви са Белите братя (дъновистите)?” във в-к „Зорница", бр. 38 (22.IX.1926 г.), 39 (29.IX.1926 г.), 41 (13.Х.1926 г.)
2. Гостуването на Стоян Ватралски на 26 август 1926 г. на събора на Изгрева
3. Голата поляна за събора 1926 г. на Изгрева
4. Палатковият лагер и общ обяд на събора 1926 г.
5. Молитвено тържество пред изгрев Слънце
6. Мястото от което Учителя говори на голата поляна 1926 г.
7. Верую на Всемировият Учител - Беинса Дуно със светско име Петър Дънов


Г. Песните на концерт-рецитала на 29 май 2010 г.


Част I


1. „Красив е животът”
2. „Скитах се по гори и планини”
3. „Ранен час”
4. „Вехади” (Думи на от непознат свещен език. Източен мотив. Означава: Започване на една работа за Бога)
5. „Страдна душо”
6. „Сине мой пази живота”
7. „Песен за светлия път”Част II


8. „Там далече”
9. „Зов на планината”
10. ,Духът ми шепне това”
11. „Излязъл е сеяч да сее”
12. „Песен за двете сестри”
13. „Българска рапсодия”
14. „Химн на Великата душа”


Д. Верую на Учителя Дънов и Верую на човека земен и небесен


ВЕРУЮ
на
ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ НА ВСЕЛЕНАТА - БЕИНСА ДУНО,
СЪС СВЕТСКО ИМЕ ПЕТЪР ДЪНОВ


I. Аз съм вашият Велик Учител, Всемирният Христос,
който съм на земята, проявявам Мъдростта и
Делата в Истината на Божията Правда.
Амин.


II. Аз съм вашият Велик Учител, Всемирният Христос,
който владее целият Всемир и Съм сега между вас
в пътя.
Амин.


III. Аз съм вашият Велик Учител, Всемирният Христос,
който съм в плът на земята и в Духът на небесата.
Знам помишленията ви, мислите ви и желанията ви.
Амин.


Разговори на Учителя Дънов
с ръководителите на братските кръжоци в страната,
20 декември 1926 г.
(“Изгревът“, т. XII, с. 2; т. XIV, с. 697-699, 768-772)


ВЕРУЮ
на
человекът земен и небесен
пребиваващ по земята Българска


I. Вярвам във Великият Учител - Беинса Дуно,
Всемировият Учител на Вселената, който бе в плът
и кръв на земята българска, който прояви Светлината
от Словото си, за да можем чрез нея да познаем
Непроявеният Бог.
Амин.


II. Вярвам във Великият Учител - Беинса Дуно,
Всемировият Учител на Вселената, който
владее целия Всемир с животворящата Сила
на Духът Христов, който бе между българите в
плът и кръв, в Сила и Живот, в Слово и в Дух
Животворящ, открил Школата на Всемирното
Велико БялоБратство 1922-1924 г. за пръв път
на земята и във Вселената.
Словото му бе Бог.
И Бог бе в Сила,
Дух и Мощ чрез Словото му.
Амин.


III. Вярвам във Великият Учител - Беинса Дуно,
Всемирният Учител на Вселената, слезнал със
светско име Петър Дънов на земята, за да даде
Словото на Бога за идното человечество, чрез
Духът Христов от Небесата и чрез Духът Божий от
Отца на Светлините, за да направи своя храм, в
человеческата душа.
Амин.


16 ч. 45 мин. 31 декември 1999 година
Вергилий Кръстев
(“Изгревът...”, т. XII, с. 3)


Забележка:
Това верую съответствува по точки на веруюто на Великия Учител


Е. Закриване на концерта с песента “Химн на Великата Душа”


Забележка на съставителя на „Изгревът”:
Раздадената песента „Химн на Великата душа” от песнарката на Мария Тодорова, с. 82-83, е копирана на две страници.


Сканирани документи


Песента "На Учителя"


Публикувано изображение


Химн на Великата Душа


Публикувано изображение

Публикувано изображение, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ