НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8.1.3.4. Концерт-рецитал на 24 април 2010 г.

8.1.3. Петте концерт-рецитали за евангелистите методисти по програмата на “Изгревът...” през 2010 г. и том XXIV ТОМ 26
Алтернативен линк

КОНЦЕРТ-РЕЦИТАЛ НА 24 АПРИЛ 2010 г.


1. Заглавието на този концерт-рецитал е същият както на концерт-рецитала от 27 март 2010 г., но вече бе отбелязано, че това е втори концерт и имаше свое подзаглавие, което ще се прочете в поканата.

2. Фотоизложбата бе съставена от снимките в „Изгревът”, том XXIV от № 1 до № 35, всички качени на картони и окачени на 4 стълби на сцената.

3. Бяха включени 14 песни от разработките на Филип Стоицев, които се подготвят, подреждат от една работна група музиканти около 7-8 години.

4. Съставът от музикантите, които изпълняваха аранжиментите мупреди години бе назован от мен с името „Квартет Филип Стоицев”, което беше голям удар срещу всички противници на „Изгревът”.

5. Поканите бяха раздадени на ръка около 380 броя, а останалите, изпратени с 80 писма из страната и 80 писма за София. Всички писма бяха надписвани от мен собственоръчно. Вие писали ли сте адресите на 160 писма, да им лепите марките, и да ги пускате в Централната поща? Само питам. Проверете дали можете да го направите.

6. Бяха написани подходящи пояснения на гърба на всяка покана, за да се прочете и всеки, комуто се връчва поканата да знае дали да идва или да я унищожи. Защото има и такива случаи.

7. За този концерт-рецитал ви прилагаме поканата, заглавието на сценария на част I и II, и списък на песните, които са се изпълнявали за концерта. Накрая всички станаха и изпълниха песента „На Учителя покорен”,
чийто нотен текст бе раздаден по време на антракта в 300 броя.


8. Материали за концерт-рецитала на 24 април 2010 г.

A. Покана за концерт-рецитал на 24 април 2010 г. с Пояснения и бележки по темата му
Б. Сценарий на концерт-рецитала на 24 апр. 2010 г.-част I
B. Сценарий на концерт-рецитала на 24 апр. 2010 г.-част II
Г. Песните на концерт-рецитала на 24 април 2010 г.
Д. Закриване на концерта с песента „На Учителя покорен”


А. Покана за концерт-рецитала с Пояснения и бележки по темата муКОНЦЕРТ - РЕЦИТАЛ
Начало 10.30 часа
Евангелската методистка мисия
в България и Петър Дънов - II
ПЕТЪР ДЪНОВ И ЕВАНГЕЛИСТИТЕ МЕТОДИСТИ В БЪЛГАРИЯ
И САЩ;
ИСТИНСКИЯТ БОЖИЙ СЛУЖИТЕЛ
Фотоизложба
„Евангелистите-методисти и Петър Дънов”
Музика
Песни на Учителя Дънов - Беинса Дуно
Изпълнява:
квартет „Филип Стоицев”
НАДЕЖДА НЯГОЛОВА - цигулка

ЙОАН ХЛЕБАРОВ - цигулка
КАТЯ ВЪЛЕВА - виола

АННА КАРАЛАШЕВА - виолончело
Водещ:
ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ
В салона на община „Изгрев”
ул. „Чехов” 16-А

Начало 10.30 часа, събота

24 април 2010 г.
Вход свободен* * *


ПОЯСНЕНИЯ
и бележки по темата на концерт-рецитала за 24. IV. 2010 г.


1. Историята на Евангелската методистка мисия в България е описана в “Изгревът...”, т. XXIV.

2. Снимките на евангелистите-методисти работили в България са публикувани в същия том под номер 1 до номер 35, които може да видите и в настоящата изложба.

3. Петър Дънов и Евангелската мисия в България - вж “Изгревът...”, т. XXIV, с. 385-403 и снимките към раздела от номер 36 до номер 48.

4. Концертът е отново на тема Евангелистите-методисти и Учителя Дънов (първият беше изнесен на 27.03.2010 г.) с нови случки, факти и исторически събития.

5. На настоящия концерт ще бъдат изпълнени 14 песни от музикалното творчество на Учителя Петър Дънов, в аранжимент на д-р Филип Стоицев.
За д-р Филип Стоицев вж в “Изгревът...”, т. VIII, с. 641-690.


6. Фотоизложбата е обновена със снимки, нагледно представящи лица и събития, които са включени в темата на концерт-рецитала.

7. Посетете нашата интернет страница: http://www.izgrevat.com/ на която можете да изслушате 8 концерт-рецитали изнесени през 2008-2009 г. и да свалите още 15 концерти от периода 2004-2007 г.

Публикувани на сайта са и 4 филма (създадени през 2008 г. на тема “Входовете на Агарта при езерата на Рила - Близнаци, Бъбрека, Сърцето и на Витоша - Бивака “Ел-Шадай”) с приложения - снимки с Учителя, както и 4 документални филма - записи на концерт-рециталите изнесени на 25.10.2008 г„ 29.11.2008 г„ 31.05.2008 г. и 27.09.2008 г.

8. Съставител на поредицата “Изгревът” е д-р Вергилий Кръстев.
За контакт със съставителя на “Изгревът”
Тел.: (02) 944-79-53 ; E-mail: ziten [email protected] ; web site: http://www.izgrevat.com/


Б. Сценарий на концерт-рецитала на 24 април 2010 г. - част IПетър Дънов и евангелистите-методисти в България и САЩ


1. Коминочистач и хамалин
2. На посещение при адептите
3. Адепт или Учител?
4. Къде е Христос на Земята?
5. Студент - цигулар в САЩ
6. Необикновеният студент
7. Песента „Завръщане на блудния син”


В. Сценарий на концерт-рецитала на 24 април 2010 г. - част IIИстинският Божий служител


8. Дипломната работа и понемчените славяни
9. Пастирско място за Петър Дънов в гр. Ямбол
10. Дафинка Доганова и операцията на гърлото
11. Учителят в Дългопол, Варненско и храненичето
12. Истинският Божий служител
13. Истинският евангелски пастир
14. Цветан Цветанов-представителят на евангелистите-методисти пред Учителя Дънов


Г. Песните на концерт-рецитала на 24 април 2010 г.Част I


1. „Любовта е извор”
2. „Благославяй”
3. „В зорите на живота”
4. „Денят иде”
5. „Бог е Любов”
6. „Марш на Светлите сили”
7. „Отче наш”
Част II


8. ,Духът Божий”
9. „За Небесния цар”
10. „Киамет Зену”* - означава Великото в живота и представяла
началото на нещата.
11. „Той иде”
12. „Ще се развеселя”
13. „В началото бе Словото”
14. „На Учителя”


Д. Закриване на концерта с песента „На Учителя”*НА УЧИТЕЛЯНа Учителя покорен
Аз ще служа до конца;
Той за мен е път отворен, /2
Що ме води към отца.


Господи, Ти мой Учител,
В стъпките Си ме води,
И кат мощен покровител, 12
Всякога към мен бъди.


Дай ми Твойта мъдрост свята,
И Божествена Любов;
За любов към всички братя /2
Винаги да съм готов.


И във дни на изпитанье,
Ти бъди ми канара;
Тъй за Тебе ще живея 12
И за Тебе ще умра.


И когато стана жител
На невидимия свят,
О, любезни мой Учител, /2
Дай ми Твойта благодат.


---------------------------------------
*3абележка на съставителя: Дадена на 8.XII.1926 г. (OOK, VI г, 15 лекция)
Раздадени бяха 300 броя от песента и всички станаха, изпяха я, като гледаха в нотния текст


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ