НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8.1.3.6. Концерт-рецитал на 30 октомври 2010 г.

8.1.3. Петте концерт-рецитали за евангелистите методисти по програмата на “Изгревът...” през 2010 г. и том XXIV ТОМ 26
Алтернативен линк

КОНЦЕРТ-РЕЦИТАЛ НА 30 ОКТОМВРИ 2010 г.


1. Това бе 4-я концерт-рецитал за евангелистите-методисти. Главен герой бе Методи Марков, който бе забравен и отхвърлен от мнозина. Беше станала смяна на поколенията, и всичко беше закрито, потулено и
унищожено, за да няма следа.


2. Той е бил софийски и главен пастор на евангелистите-методисти в България от 1949-1962 г. Случайно ни попадна едно удостоверение от управлението на Върховния епископален съвет, че той е изпълнявал тази служба от 1 януари 1949 г. до 30 юни 1962 г. - цели 13 години и 6 месеца, дадено му е за пенсия. Оттам  намерихме рождената му дата - 13/26 септември 1902 г. в гр. Варна.

3. Фотоизложбата бе представена от снимките, публикувани в „Изгревът”, том XXIV, от № 65 до № 73. Бяха включени и други снимки, които бяха от екскурзиите с приятелите по Рилските езера през 1939 г., когато е бил 15 дни на лагера с жена си и с дъщеря си.

4. Отпред бе представена една голяма снимка, при която той е пред Учителя Дънов. А до нея бе извадено на голяма снимка АЗ - 30/40 см документация за неговата фирма, неговия подпис и печат на евангелската методистка мисия. Това беше голямо постижение за нас и голям удар за ония, които оспорваха неговото присъствие.

Спомням си как Павел Василев водеше своите приятели евангелисти и им показваше снимката с Учителя, неговата фирма и печата. Всички гледаха, гледаха и не можеха да повярват! Някой ги беше много яд!

5. Сценарият го съставих по материалите, поместени в „Изгревът”, том XXIV от с. 299-331, като включих и други интересни материали. Останах доволен от работата си. Искам да споделя, че с голямо удоволствие правих неговия сценарий. Беше ми много симпатичен, за онова, което беше публикувал и извършил за историята на Изгрева. Останалите бяха хулители!

6. Музикантите от квартет „Филип Стоицев” свиреха по нотите, подготвени от Ангелия Вихрова. Една работна група от 6 музиканти, 7-8 години работеха върху нотния архив на Филип Стоицев. Концертът бе сполучлив.

7. По време на антракта раздавахме един лист, от едната страна бе написано кой е Учителя, кой е Мировия Учител и кой е Всемировия Учител - и това е Духът Беинса Дуно.

8. От другата страна на листа беше отпечатана с нотен текст песента „О Учителю благати”, която всички изправени на крака изпяха, като държаха този лист.

9. Прилагаме заглавията по сценария за част I и II, списъка на песните, които бяха изпяти, копие от удостоверението за трудов стаж на Методи Марков и негово писмо върху бланка на организацията Върховен
епископален съвет на Българската евангелска методистка църква (БЕМЦ) с печат и подпис.


Удостоверението и писмото са публикувани като факсимилета. Заслужава си!

10. Материали за концерт-рецитала на 30 октомври 2010 г.

A. Покана за концерт-рецитал на 30 октомври 2010 г. с Пояснения и бележки по темата му.
Б. Сценарий на концерт-рецитала на 30 октомври 2010 г. - част I
B. Сценарий на концерт-рецитала на 30 октомври 2010 г. - част II
Г. Песните на концерт-рецитала на 30 октомври 2010 г.
Д. Удостоверение за пенсиониране и трудов стаж на Методи Марков Жеков
Е. Писмо на Методи Марков върху бланка на организацията Върховен епископален съвет на Българската евангелска методистка църква (БЕМЦ) с печат и подпис
Ж. Скрижалите на Всемировия Учител
3. Закриване на концерта с песента „О, Учителю Благати”


А. Покана за концерт-рецитал на 30 октомври 2010 г.КОНЦЕРТ - РЕЦИТАЛ
Начало 10.30 часа
Евангелската методистка мисия
В България и Петър Дънов - IV
МЕТОДИ ЖЕКОВ МАРКОВ
СОФИЙСКИ И ГЛАВЕН ПАСТОР НА БЪЛГАРИЯ (1949-1962
г.) - НА ПОСЕЩЕНИЕ НА СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА (1939 г.) И
РАЗГОВОРИТЕ МУ С УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ
Фотоизложба
„Евангелистите-методисти и Петър Дънов.
Методи Марков на Рила с Учителя Дънов и Бялото Братство през
1939 г.”
Музика
Песни на Учителя Дънов - Беинса Дуно
Изпълнява
Квартет „Филип Стоицев”
ПЛАМЕНА ГЕРГИНОВА - сопран
НАДЕЖДА НЯКОГОВА - цигулка

МИРОСЛАВА ДИМИТРОВА - цигулка
ЙОАН ХЛЕБАРОВ - цигулка

КАТЯ ВЪЛЕВА - виола
АННА КАРАЛАШЕВА - виолончело
Водещ:
ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ

В салона на община „Изгрев”
ул. „Чехов” 16-А


Начало 10.30 часа, събота

30 октомври 2010 г.
Вход свободен


* * *


ПОЯСНЕНИЯ
и бележки по темата на концерт-рецитала за 30.Х.2010 г.


1. Историята на Евангелската методистка мисия в България е описана в „Изгревът...”, т. XXIV.

2. Снимките на евангелистите-методисти работили в България са публикувани в същия том под № 1 до № 35, които може да видите и в настоящата изложба.

3. Петър Дънов и Евангелската мисия в България - вж „Изгревът...”, т. XXIV, с. 385-403, снимките към раздела от № 36 до № 48, Методи Марков, с. 299-331 и снимки № 65-72.

4. Концертът е отново на тема „Евангелистите-методисти и Учителя Дънов” (първият беше изнесен на 27.03.2010 г., вторият - на 29.04.2010 г., третият - на 29.05.2010 г.) с нови случки, факти и исторически събития за Методи Марков и Учителя Дънов.

5. На настоящия концерт ще бъдат изпълнени 14 песни от музикалното творчество на Учителя Петър Дънов, в аранжимент на д-р Филип Стоицев. За д-р Филип Стоицев виж „Изгревът...”, т. VIII, с. 641-690.

6. Фотоизложбата е обновена със снимки, нагледно представящи лица и събития от посещението на Методи Марков на Рилските езера и срещите му с Учителя през 1939 г.

7. Посетете нашата интернет страница: http://www.izgrevat.com/ на която можете да изслушате 11 концерт-рецитали, изнесени през 2008-2010 г. (последните З-на 27.03.2010, 29.04.2010, 29.05.2010 са посветени на евангелистите-методисти) и да свалите още 15 концерти от периода 2004-2007 г.

Публикувани на сайта са и 4 филма (създадени през 2008 г. на тема „Входовете на Агарта при езерата на Рила - Близнаци, Бъбрека, Сърцето и на Витоша - Бивака „Ел Шадай”) с приложения - снимки с Учителя, както и 4 документални филма - записи на концерт-рециталите, изнесени на 25.10.2008 г„ 29.11.2008 г„ 31.05.2008 г. и 27.09.2008 г.)

8. Съставител на поредицата „Изгревът” е д-р Вергилий Кръстев.
За контакт със съставителя на „Изгревът”
Тел. (02) 944-79-53; E-mail: ziten [email protected]: web site: http://www.izgrevat.com/


Б. Сценарий на концерт-рецитала на 30 октомври 2010 г. - част IСофийският и главен пастор на България Методи Жеков Марков (1949-1962 г.)
и разговорите му с Учителя Дънов на Рила 1939 г.


1. Методи Жеков Марков
2. Кой е Исус Христос?
3. Каква е разликата между Стария и Новият завет?
4. Изкуплението и спасението
5. Какво е написано в Библията за края на света и за страшния съд?
6. Следващите 100 години в историята на човечеството
7. Каква е разликата между Вашето учение и Християнството?


В. Сценарий на концерт-рецитала на 30 октомври 2010 г. - част IIТежка е Царската корона


1. Най-актуалният въпрос на Методи Марков
2. Тодор Стоименов, вълците и Евангелието
3. Тежка е царската корона
4. Най-важният въпрос на Методи Марков
5. Аз светя като Бога
6. Кои са изменниците на българския народ?
7. Отгде ще дойде спасението на България?


Г. Песните на концерт-рецитала на 30 октомври 2010 г.Част I


1. „Фир Фюр Фен”
2. „Колко сме доволни”
3. ,Давай, давай”
4. „Песен на детето”
5. „Когато се деня пробужда”
6. „Пролетна песен „Ето пристига чудната пролет”
7. „Аин фаси”
Част II


8. „Псалом 91 - (да се включи, който иска и пожелае)
9. „Махар Бену Аба”
10. „Обетована земя”
11. „Евера”
12. „Красота - подвижност”
13. „Странник съм в този свят"
14. „О, Учителю благати”


Д. Удостоверение за пенсиониране и трудов стаж на Методи Марков Жеков
ВЪРХОВЕН ЕПИСКОПАЛЕН СЪВЕТ
(ВЪРХОВНО УПРАВЛЕНИЕ)
НА БЪЛГАРСКАТА ЕВАНГЕЛСКА
МЕТОДИСТКА ЦЪРКВА (БЕМЦ)
в България
(Наименование и адрес на учреждението,
предприятието, организацията и др.)
№ 160
15 юли 1962 г.
гр. София
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е


ВЕС (ВУ) на Българската евангелска методистка църква удостоверява, че
Методи Жеков Марков, роден на 13/26 септември 1902 г. в гр. Варна е
служил при същото, както е означено на отвъдната страна.


Публикувано изображение

Е. Писмо на Методи Марков върху бланка на организацията Върховен епископален съвет на Българската евангелска методистка църква (БЕМЦ) с печат и подпис.

ВЪРХОВЕН ЕПИСКОПАЛЕН СЪВЕТ
(ВЪРХОВНО УПРАВЛЕНИЕ)
НА БЪЛГАРСКАТА ЕВАНГЕЛСКА
МЕТОДИСТКА ЦЪРКВА (БЕМЦ)
в България
до


МОЯ ЕДНОКРЪВЕН И ЧРЕЗ ХРИСТА ДУХОВЕН
БРАТ ВЕЛИСЛАВ МАРКОВ
ул. „Македония” 20
Варна


МИЛИ МИ БАТЕ,
ПРЕДАЙ, МОЛЯ, МОИТЕ СЪРДЕЧНИ ПОЗДРАВИ И ПОЧИТАНИЯ НА БРАТ САВА И НА ДРУГИТЕ БРАТЯ И СЕСТРИ, КАКТО И НА ТЕХНИТЕ ДОМОВЕ, КОИТО БЛАГОСЛАВЯМ АРХИПАСТИРСКИ. МОЛЯ СЕ И ЗА ВАШИЯ ДОМ И ЗА ТВОЕТО ЗДРАВЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ, И КАТО ОСТАВАМ ВАШ В ИСТИНАТА, В БОЖИЯТА ЛЮБОВ И БОЖИЯТА МЪДРОСТ, УМОЛЯВАМ ВИ ДА СЕ ПОМОЛИТЕ СЪЩО И ЗА МЕНЕ.


№ 168/20.VII.1962 г.
ул. „Я. Забунов” 12
тел. 9-20-13
дом. 8-34-81


ВАШИЯТ И ТВОЙ БРАТ Ч/З ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА:
Печат на ВЕС /Подпис:/................................
Печат: Софийски и главен пастор на България
МЕТОДИЙ Ж. МАРКОВ - B.D.


Председател на Българската Евангелска
Методистка църква в България
ул. „Я. Забунев” №12, София
Публикувано изображениеПубликувано изображение


Публикувано изображение


Ж. Скрижалите на Всемировия УчителВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ - БЕИНСА ДУНО
И
БОЖЕСТВЕНАТА ТРОИЦА


Когато Божествения Дух слиза - създава се Учителят.
На 7/19 март 1897 г. Божественият Дух се вселява
в Петър Дънов.


Когато Христовият Дух се вселява - създава се Мировият Учител.
На 15 август 1912 г. Христовият Дух се вселява
в Петър Дънов.


Когато Господният Дух на силите задвижи Словото на Бога чрез
Мировият Учител - проявява се Всемировият Учител на Вселената.
На 16 юли 1922 г. Господният Дух се вселява
в Петър Дънов.


Само Всемировият Учител на Вселената може да открие Школата на Всемирното Велико Бяло братство, защото се изявява чрез Словото на Бога и се проявява чрез Славата Божия.

Тази Школа се открива за първи път на земята.
Тази Школа се открива за първи път в духовния свят.
Тази Школа се открива за първи път в Божествения свят.


Всемировият Учител на Вселената - Беинса Дуно е Бог Емануил - това е Божествената Троица.

Бог Емануил е слезнал за първи път на земята.

Над Всемировият Учител Беинса Дуно стои само Бог!

Амин.

“Изгревът...”, т. XII, с. 477.

3. Закриване на концерта с песента „О, Учителю Благати”

Публикувано изображение, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ