НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8.1.3.3. Концерт-рецитал на 27 март 2010 г.

8.1.3. Петте концерт-рецитали за евангелистите методисти по програмата на “Изгревът...” през 2010 г. и том XXIV ТОМ 26
Алтернативен линк

КОНЦЕРТ-РЕЦИТАЛ НА 27 МАРТ 2010 г.


1. Сценарият за концерта бе сътворен по обикновения за мен начин. Но той беше необикновен - аз работех, преминавах случка след случка, но никога не знаех коя ще бъде следващата. Сценарият на част I и II ще публикуваме, за да се запознаете с концепцията. Концертът е качен вече на интернет страницата на „Изгревът" и издаден на компактдискове.

2. Подготвена бе поканата за концерта и тиражирана в 600 броя, изпратена със 70 писма в София и 70 писма в страната. В София се раздадоха и на ръка около 380 покани.

3. На гърба на всяка покана има пояснения за концерт-рецитала. Без него не може. Който идва в салона трябва да знае за какво идва и каква е темата.

4. Направена беше фотоизложба. Снимките бяха обработени, подготвени и извадени от Вихър Пенков. На 12 картона са залепени (по 4 снимки A3 формат - 30/40 см на всеки) общо 48 снимки, а картоните поставени на донесените 4 стълби. Гледката беше потресающа дори за мен, а да не говорим за посетителите! Те не можеха да си представят, че такова нещо е възможно да се направи. Аз също не зная как го направих.

5. Определени бяха евангелските песни от „Изгревът", том XXIV, с. 434-454, които да бъдат изпяти на концерта. Аз ги копирах, подредих в две папки и ги предадох на изпълнителките, за да се подготвят за концерта. Едва ли в България някой е пял и изпълнявал толкова евангелски песни, подредени в такава концепция. Откъде са взети те, ще прочетете на с. 434-438. А заглавията на песните ще публикуваме, за да придобиете представа за големия изследователски труд по създаването на този том.

6. Работата по един сценарий е много трудна работа. Отнема не само време, около 30 дни, но и много сили. Потъваш в един свят, вървиш и никой не те пуска да излезнеш оттам. Всеки автор иска да бъде отбелязан с неговата история в сценария. Предава се текста на водещия Петър Вангелов, той го проучава, вади си бележки, съобщава ги и аз трябва да се съобразявам с тях, понеже са разумни. И аз взимам решението. Стремя се да не са по-дълги от 4 минути.

И сценария никой не го знае - само аз и водещият. И това е най-голямата изненада за всички в салона.

7. Пианото се поставя на сцената, микрофоните за запис също. Сложена е камера, която записва концерта. Онези, които ми съдействат са около 15 човека. Всеки се включва в определен момент. Без тях не може да стане нито един концерт-рецитал. А защо? Защото всеки един от тях помага на даден етап от организацията.

8. Музикантите се справиха много добре. По време на антракта се раздаваха листове - от едната страна бе отпечатан увода на „Изгревът", том XXIV от страницата „Посвещение", с. 4 и 5. А на обратната страна - подбрани мисли от Евангелието - цитати за „Духът Господен", Който е Духът на Силите небесни. Ще публикуваме и него.

9. Материали за концерт-рецитала на 27 март 2010 г.


А. Покана за концерт-рецитал на 27 март 2010 г. с Пояснения и бележки по темата му
Б. Посвещение за Новия Завет и Духът Господен
В. Сценарий на концерт-рецитала на 27 март 2010 г.-част I
Г. Сценарий на концерт-рецитала на 27 март 2010 г.-част II
Д. Песните на концерт-рецитала на 27 март 2010 г.
Е. Закриване на концерт-рецитала с песента "На Учителя"


А. Покана за концерт-рецитала с Пояснения и бележки по темата муКОНЦЕРТ - РЕЦИТАЛ


Начало 10.30 часа


Евангелската методистка мисия в България и Петър Дънов
ДЕТСТВО, ЮНОШЕСТВО И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕТЪР ДЪНОВ;
ПЕТЪР ДЪНОВ И ЕВАНГЕЛСКАТА МЕТОДИСТКА МИСИЯ В БЪЛГАРИЯ

Фотоизложба

"Евангелистите-методисти и Петър Дънов"


Музика
Евангелски песни изпълнявани по препоръка на Петър Дънов

Участвуват:


1. СПАСКА ПАНАЙОТОВА - сопран

2. АННА КАРАЛАШЕВА - пиано


Водещ: ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ В салона на община "Изгрев" Начало 10.30 часа, събота


ул."Чехов" 16-А    27 март 2010 г.


Вход свободен


* * *


ПОЯСНЕНИЯ


и бележки по темата на концерт-рецитала за 27.III.2010 г.


1. Историята на Евангелската методистка мисия в България е описана в „Изгревът", т. XXIV.

2. Снимките на евангелистите-методисти работили в България са публикувани в същия том под номер 1 до номер 35, които може да видите и в настоящата изложба.

3. Петър Дънов и Евангелската мисия в България - вж. „Изгревът, т. XXIV, с. 385-403 и снимките към раздела от номер 36 до номер 48.

4. Евангелските песни изпълнявани при Учителя Дънов са публикувани в „Изгревът...", т. XXIV, с. 427-454. На настоящия концерт ще бъдат изпълнени 14 песни.

5. Посетете нашата интернет страница: http://www.izgrevat.com. на която можете да изслушате 8 концерт-рецитали изнесени през 2008-2009 г. и да свалите още 15 концерти от периода 2004-207 г.

Публикувани на сайта са и 4 филма (създадени през 2008 г. на тема „Входовете на Агарта при езерата на Рила - Близнаци, Бъбрека, Сърцето и на Витоша - Бивака „Ел-Шадай") с приложения - снимки с Учителя, както и 4 документални филма - записи на концерт-рециталите изнесени на 25.10.2008 г., 29.11.2008 г., 31.05.2008 г. и 27.09.2008 г.

6. Съставител на поредицата „Изгревът" е д-р Вергилий Кръстев.

За контакт със съставителя на „Изгревът" Тел. (02) 944-79-53; E-mail: ziten [email protected]: web site: http://www.izgrevat.com


Б. Посвещение за Новия Завет и Духът ГосподенПОСВЕЩЕНИЕ
Новий завет на Господа Нашего
Исуса Христа


1. Всичките думи Господни са верни и истинни.

2. И блажен е всеки, който ги възприема и пази.

3. Неговата душа не ще бъде в лишение, защото сам Господ ще присъствува в неговото сърце.

4. Това, което Господ е казал, то е за наше спасение.

5. Неговото Слово събужда спящите духом и избавя погинващите от грях.

6. Господ говори на сърцето и дава уверение на разума за своята Истина.

7. Той изявява своята благост на душата и прави името си познато ней.

8. Господ управлява сърцето и просвещава умът.

9. Знанието Господне е светилник за душата. А мирът Господен, нейно изцеление.

10. Помни думите Господни и неговите обещания. Той ще направи своето Слово да се сбъде (сбъдне).

11. Призовавай го на всяко място и по всяко време, защото това е угодно нему.

12. Блажен е, който вярва, който се надява на Господа и който го люби. Той е син Божий.


Учителя Дънов


Пояснение:


Това посвещение лично и собственоръчно е написал Учителя Дънов на собствената си Библия на с. 64, на заглавната страница на Но­вия завет, издадена във Виена, 1885 г.


Поднасяме го като посвещение за "Изгревът", т. XXIV, който е за методистката, евангелска мисия в България Амин


6 октомври 2007 г., събота, София д-р Вергилий Кръстев


Духът Господен


1. Господният Дух е Духът на Силите небесни.
Господи Боже на Силите, кой е като тебе.
Силен си Господи и Истината ти е около тебе (Пс. 89:8)


2. Възнеси се Господи със силата си. (Пс. 21:13)
Господ на Силите, той е цар на Славата (Пс. 24:10)


3. Господ е цар във век века (Пс. 10:16)
Господ ще царува във век. (Пс. 146:10)


4. Защото Господ е Бог велик,
и цар велик над всички богове. (Пс. 95:3)


5. Блажено оново племе, на което Бог е Господ. (Пс. 33:12)
Блажен е този народ, комуто Господ е негов Бог. (Пс. 144:15)


6. Защото на Господа е царството
и Той владее над народите. (Пс. 22:28)
Господ е висок над всичките народи,
Над небесата е неговата слава (Пс. 113:4)


7. Благословен, който иде в името Господне. (Пс. 118:26)
Не нам Господи, не нам,
Но на името си дай слава. (Пс. 115:1)


8. Със силата на знамения и чудеса,
със силата на Духа Божия... (Рим. 15:19)
Изпълних с проповедта на
Христовото евангелие (Рим. 15:20)


9. Защото Царството Божие
не е в Слово, но в Сила (I Кор. 4:20)
В. Сценарий на концерт-рецитала на 27 март 2010 г. - част I


Детство, юношество и учение за Петър Дънов


1. Мълчаливото дете Петър Дънов - от Цанка Екимова
2. Бурята и градушката - от Цанка Екимова
3. Годежарите за Мария, сестрата на Петър Дънов - от Цанка Екимова
4. Пророчеството на малкия Петър от Цанка Екимова
5. Чудеса за небето и знамение за Земята - от Елена Андреева
6. Време е - от Борис Николов
7. Богатият вуйчо се разплаща с племенниците си, децата на
сестра му Мария и брат му Атанас - от Елена АндрееваГ.  Сценарий на концерт-рецитала на 27 март 2010 г. - част II


Петър Дънов и евангелската методистка мисия в България


8. Мария сестрата на Петър Дънов става евангелистка
9. Учителят по цигулка на Петър Дънов
10. Първият българин евангелист е Гаврил Илиев. Преводът на
Библията на български език
11. Библията на Учителя Дънов - издание от 1885 г., с която той
работи
12. Американското научно-богословско училище в гр. Свищов и
Петър Дънов
13. Петър Дънов си прави снимка в гр. Русе
14. Петър Дънов като преподавател в село ХотанцаД. Песните на концерт-рецитала на 27 март 2010 г.


Част I


1. Святий Дух - (Свещени песни. Самоков, 1907, № 49)
2. Любов и признателност към Христа - (Свещени песни. Самоков, 1907, №211)
3. О, елате вий ранени - (Свещени песни. Самоков, 1907, с. 58)
4. Възкресението- (Свещени песни. Самоков, 1907, № 97)
5. Покана за спасение - (Свещени песни. Самоков, 1907, № 115)
6. В скръб и съмнение - (Свещени песни. Самоков, 1907, № 247)
7. Вяра и посвещение - (Свещени песни. Самоков, 1907, № 154)Част II


8. Любов и признателност към Христа - (Свещени песни. Самоков, 1907, №210)
9. Надежда и копнеж - (Свещени песни. Самоков, 1907, № 226)
10. Дързост в Христа - (Духовни песни. София, 1921, с. 56)
11. На Христа запейте - (Духовни песни. София, 1921, с. 76)
12. Милосърдието - (Духовни песни. София, 1921, с. 10-11)
13. Напред да ходим - (Духовни песни. София, 1921, с. 14-15)
14. На Учителя покорен - (Духовни песни. София, 1921, с. 26-27)
Е. Закриване на концерта с песента "На Учителя", , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ