НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

III.09 ЛЮБОВТА И ЖИВОТЪТ

Летопис Вергилий Кръстев ТОМ 11
Алтернативен линк

ЛЮБОВТА И ЖИВОТЪТ


На 28.Х. имахме същия кръжок, втора сбирка, и на зададените въпроси за противоречивите стихове в Св. Писание, духът ни посочи да прочетем долните места:
Псалом 71:1; 130: 6; Послание к Евреем 6: 6-10; 13: 9; Римл. 14:7; Притчи 29: 26; Второз. 27: 9; Исая 56: 10; Езек. 29: 10; Матея 26: 49 и 27: 20.
След прочита той написа това изяснение:
„Ето едно противоречие, което смущава вашия ум. Това са извадки от Словото. За да ги разясните, треба всяка да бъде на мястото си. Никога да ви не смущават противоречията. Противоречията са необходими разяснения в живота. Вий искате всичките неща да ви бъдат ясни, но това е невъзможно. Невъзможно е само за настоящия живот. Ако постъпите в едно училище да следвате, щяха ли да ви бъдат всичките неща ясни? Не. Така основната мисъл на всичките стихове е да търсите Господа. Противоречивите учения, то са ония мисли и желания, които спъват вашето развитие. Не всяка почва е еднакво благотворна за вашия живот. Сега знаете ли коя е истинската почва? Тя е любовта! Но какво нещо е самата любов? Тя е вътрешното съдържание на живота. Да любиш значи да живееш, да мислиш, да желаеш, да се движиш да работиш. Но вие се вплитате постоянно в противоречивите мисли, като казвате: „Какво треба да работим?" Работете доброволно каквото ви попадне. Не избирайте работите си. Не определяйте положението си. Не се вързвайте. Свободни бъдете, както Бог ви е направил. Робството е от человека; свободата е от Бога. Работата е от Бога, леността е от човека. Леността - това е майка на нехайството, немарението, а немарението е баща на всичките злини. - Добре! Вие искате да живеете за Господа. Как, доброволно ли или принудително? Кое от двете предпочитате? Свободата или робството? Може да ви се види странен тоя въпрос, който ви задавам; може да ми кажете: „Ние сме свободни." Добре! Ако бихте били свободни, бихте действували, не бихте се спъвали в нищо; но сега колко пъти се спирате и намирате известни спънки, неприятности, страдания, които често ви отчайват. Сега, при такова едно състояние, може ли да се каже; че вие сте свободни? Не, не сте още. И то просто по тая причина, че ви е страх от светът!

Светът - това е голямото страшилище за вас, от когото често треперите, боите се както малките деца. Страх и любов са две неща несъвместими. Но аз зная къде е вашата спънка. Вие мислите, че ако почните да любите, ще станите роби на другите, ще изгубите своята личност и свобода, понеже мислите, че любовта е сляпа. Не, приятелю, Любовта е най-висшето проявление на Бога. Да любите значи да живейте разумно. Ето това означават всичките стихове, които ви цитирам."


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ