НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

IV. Протоколи от годишните срещи на Синархическата Верига на Учителя Петър Дънов (1906-1915 година) 15 август, сряда, 7.30 часа вечерта

Записал: ДИМИТЪР ГОЛОВ ТОМ 11
Алтернативен линк

Протоколи

от


годишните срещи


на

Синархическата Верига


на


Учителя Петър Дънов (1906-1915 година)


ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА


1907 година ВАРНАЗаписал: ДИМИТЪР ГОЛОВ


15 август, сряда, 7.30 часа вечертаВ 7 и половина часа Вечерта имахме Господнята вечеря, която се състоя в следния ред: във високо построената стая, в зданието, в което държахме нашите събрания, над салона, в който се събирахме, се постави маса във формата, показана на рисунката, на която маса бяха поставени пасхалните съсъди, а до нея - три стола за И. Е. и А.
Отец Благодарност Богу-Отцу
Господ Исус Христос Адонай-Св. Дух
Иехова-Елохим

От салона по стълбите се изкачвахме в стаята и пред Господа един по един изпълнявахме следното: благодаряхме Богу-Отцу; молехме се на Господа Исуса Христа-Иехова-Елохим, за да даде подкрепа за себе, близки, домочадие, народ, славянството и цялото човечество. Молехме се на Светия Дух-Адонай да даде просвета и изпълни с всяка мъдрост, като при изпълнението на този пункт изказахме и стъпката, която сме избрали: който от нас е избрал Любовта, ще каже, че е избрал Любовта, който е избрал Мъдростта, ще каже - Мъдростта, а който Добродетелта - Добродетелта.
Правихме no 3 поклона и най-после прочитахме лентата в Библията, поставена на масата, оставяхме и пликовете с волните пожертвувания и се връщахме.
Обръщенията ни при изпълнението на горните 6 стъпки ставаше по приложения образец. Редът, по който отивахме, бе следният: 1. Тодор Бъчваров. 2. Дим. Голов. 3. Михалаки Георгиев. 4. Петко Гумнеров. 5. Пеньо Киров. 6. Конст. Иларионов. 7. Ан. Желязкова. 8. Мария Казакова. 9. Анастас Бойнов. 10. Елена Иларионова. 11. Илия Стойчев. 12. Тодор Стоянов (Стоименов). 13. Гина Гумне-рова.
Всякой един, след като изпълняваше горните 6 пункта, слизаше и отиваше друг. Този ред. според както ни се обясни от г-н Дънов, се е продиктувал свише.

След изпълнението на гореспоменатите наредби, събрахме се наново в салона, отгдето всички заедно по горния ред, начело с г-н Дънов, се изкачихме наново горе, гдето застанахме пред масата и стана преломяването на хляба и подаване чашата с надписана буква, означаваща името на този, за когото е предназначена, пълна с вино. И понеже предназначеното ястие за Пасхата беше на масата, то заедно с подадените пълни чаши с вино всеки взе по нещо; и слязохме така в същия ред и насядахме на масата в салона. След свършване на Господнята Вечеря г-н Дънов ни покани за събрание утре сутринта в 4 часа.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ