Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ


Клас на Добродетелите подредени по хронология
19 броя беседи
1895,   1897,   1898,   1899,   1900,   1903,   1904,   1906,   1907,   1908,   1909,   1910,   1911,   1912,   1913,   1914,   1915,   1916,   1917,   1918,   1919,   1920,   1921,  
1922,   1923,   1924,   1925,   1926,   1927,   1928,   1929,   1930,   1931,   1932,   1933,   1934,   1935,   1936,   1937,   1938,   1939,   1940,   1941,   1942,   1943,   1944,  


Бележки по образуване на Класа на Добродетелите
Изгревът - Том 2
86. КЛАСЪТ НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ - Борис Николов

На Изгрева между боровите дръвчета, които ограждаха поляната имаше едно местенце по-свободно от дръвчетата. Така, като една малка полянка, но заобиколена от борчета. И в първите години, преди да бъде построен салона и да има някакви строежи на Изгрева, на тази полянка се събираше една малка духовна група. Там правеха те своите духовни събрания. Бяха пет сестри. Братята пригодиха една пейка да посядват и една масичка, за да могат да си водят бележки. Там се изнасяха реферати, водеха се разговори с участието на Учителя, който ръководеше тази група. Тя се наричаше духовна група или „Класът на добродетелите“, защото тази група работеше по схема на Пентаграма. Който познава Пентаграмата и е запознат с нея знае, че петте върха представляват петте добродетели: Истина, Мъдрост, Правда, Добродетел, Любов. Всяка една сестра представляваше и застъпваше една добродетел. Например за Истината отговаряше Савка Керемедчиева и понеже Истината е на върха на Пантаграмата, първият месец тази сестра е ръководител на групата. Учителят е дал задание, което трябва да се изпълни, задачи които трябва да се решат и на тяхната редовна сбирка сестрата ръководи работата на духовната група. Следващият месец върхът на Пентаграмата се завърта от ляво на дясно И най-отгоре вече идва на върха Любовта. А за Любовта отговаряше Мария Тодорова. Следващият месец следва да се изкачи като връх Добродетелта, след това Правдата и накрая Мъдростта. И така всички ученички се редуваха. Всяка една ученичка вършеше онази работа в духа на онази добродетел на която е представител. Там, на тази полянка те работеха. От време на време Учителят държеше подходящи сказки в духа на тяхната работа и ги напътваше. Но помежду си като се събираха имаха определени часове и дни, където всяка една изнасяше реферати, правеха се разисквания и се изпълняваха разни задачи, които Учителят им поставяше. Тази група работи в тайна. Не се разгласяваше нейната работа. Но в последствие това се научи от другите и те поискаха от Учителя да направи втора група. Учителят направи и втора група. След това дойдоха кандидати и за трета група. Щом една работа стане известна, тя губи нещо съществено и Учителят преустанови работата на този клас. В първата група бяха: Паша Теодорова, тя представляваше Добродетелта - Правдата, Савка Керемидчиева - Истината, Мария Тодорова - Любовта и Мария Радева - Мъдростта, сестрата на Георги Радев и Сотирка Баба-джова бе Добродетелта.

Това място, където се събираха сестрите от тази група леко се огради с леки материали, дъски и стана една колиба, едно жилище, където започнаха да работят стенографите на Учителя. Направи се едно помещение на това място от дървета, дъски и леки материали. Получи се едно жилище от една стая. Там живееха и там работеха трите стенографки. После стана много тясно, защото идваха и печатарите и други посетители. А те трябваше да дешифрират беседите и да ги подготвят за печат. Стана тясно и Учителят нареди да се построи отделна барака за Савка, за да се разредят малко. По-късно и на Елена направиха отделна постройка. В първата барака остана да живее Паша и това помещение го нарекоха „парахода“. Работата на трите стенографки беше много напрегната, защото те не само стенографираха, дешифрираха, коригираха, но и подготвяха за печат. И всичко това се преписваше на пишеща машина.

Има запазени беседи на Учителя изнесени пред „Класа на Добродетелите“. Има запазени тетрадки на сестрите, които са си водили бележки. След време този материал трябва да се изнесе, като се опише историята за създаването на този клас, като се изнесе всичкия материал, който е застъпен в тетрадките на петте сестри, застъпници на петте добродетели и накрая да се поместят изнесените беседи от Учителя за този клас. Това не е малка работа и остава за следващото поколение.

УЧЕНИЧКИТЕ ОТ ОПИТНИЯ КЛАС НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ:

Първа група
Савка Керемидчиева
Паша Теодорова
Сотирка Бабаджова
Марийка Тодорова (Мика)
Мария Радева (за кратко време, заместена от Елена Григорова)
Елена Григорова


Втора група
Елена Андреева
Василка Иванова
Дафинка Пенчева
Олга Славчева
Виктория Христова


Трета група
Сийка Динова
Пенка Михайлова
Цветка Щилянова
Невенка Петкова (Капитанова)
Марийка Петкова (Дренска)

начало1920г.

Образуване на един клас, КД - (неизвестен час) - В.Търново, 22.8.1920г. (Неделя)

начало1922г.

Движение нагоре. Тръгни към Бога, КД - (неизвестен час) - , 12.4.1922г. (Сряда)
Пътят. Формули и молитви, КД - (неизвестен час) - Чамкория, 14.7.1922г. (Петък)
Едно с Бога, КД - 6:30ч. - В.Търново, 19.9.1922г. (Вторик)

начало1923г.

Свещеното правило, КД - (неизвестен час) - София, 9.2.1923г. (Петък)
Слънцето и човекът, КД - (неизвестен час) - София, 9.2.1923г. (Петък)
Методи и насърчения за хармонизиране, КД - (неизвестен час) - София, 25.4.1923г. (Сряда)
Където е Любовта, там е Бог, КД - 6:00ч. - София, 6.7.1923г. (Петък)
Четвърти урок, КД - (неизвестен час) - София, 31.12.1923г. (Понеделник)

начало1924г.

Най-малкото, КД - (неизвестен час) - София, 8.9.1924г. (Понеделник)
Моето верую, КД - 11:00ч. - София, 12.9.1924г. (Петък)
Физическият и духовният човек, КД - (неизвестен час) - София, 22.9.1924г. (Понеделник)
Послушание, КД - (неизвестен час) - София, 24.9.1924г. (Сряда)
Възможности и прояви на Любовта, КД - (неизвестен час) - София, 22.10.1924г. (Сряда)
Мястото на Любовта, КД - (неизвестен час) - София, 22.10.1924г. (Сряда)
Двата закона, КД - (неизвестен час) - София, 2.11.1924г. (Неделя)
Образи на живата природа, КД - (неизвестен час) - София, 24.12.1924г. (Сряда)

начало1925г.

Правила и съвети, КД - (неизвестен час) - София, 25.12.1925г. (Петък)

начало1926г.

Основна мисъл, КД - (неизвестен час) - София, 10.1.1926г. (Неделя)