НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Сутрешен наряд, 23 август / Размишления

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Сутрешен наряд, 23 август

Най-често използвани думи в беседата: мъдрост, божие, разумен, всички, молитва, живот, групи, послание, размишление, горницата, желание, особено, обърнат, спрем, стени, картините, наблюдение, разглеждане, отче ,

Съборни беседи , В.Търново, 23 Август 1921г., (Вторик) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Размишления

1. „Отче наш“.

2. Размишление (коленичили на лявото коляно):

Всеки разумен живот започва с Мъдрост, която изтича от Бога.

Няма Мъдрост като Божията Мъдрост, само Божията Мъдрост е Мъдрост.

В тази Мъдрост са вложени всички условия за Разумен живот.

3. Благославяй, душе моя, Господа!

4.„И тъй, всеки, който слуша тези Мои думи и ги прави, ще го уподобя на човек разумен, който е съзидал къщата си на камък.“ (Евангелие от Матея 7:24)

„Кой е от вас мъдър и учен, да покаже от доброто си поведение своите работи с кротост и премъдрост.“ (Послание на апостол Яков 3:13)

„И тъй, гледайте как с предупазване да ходите, не както глупави, а както премъдри.“ (Послание към ефесяните 5:15)

5. Няма Мъдрост като Божията Мъдрост, само Божията Мъдрост е Мъдрост.

6. Добрата молитва.

След молитвата се направиха гимнастически упражне¬ния.

Всички мъже и жени се разпределиха на групи от по 61 души и така се изредиха в Горницата, където престояваха в молитва по 15 минути.

В Горницата



1. Размишление върху Мъдростта.

2. Разглеждане и наблюдение на картините по стените.

Да се спрем или на всички, или на ония от тях, които ни обърнат особено внимание. Да се стремим да схванем по интуиция това, което остане в душата ни.

3. Прочитане три стиха от Светото Писание по жребий.

4. Изказване на едно общо желание на цялата група.

Стиховете от прочетената глава и общото желание на всичките групи се написват на един общ лист.

Най-често използвани думи в беседата: мъдрост, божие, разумен, всички, молитва, живот, групи, послание, размишление, горницата, желание, особено, обърнат, спрем, стени, картините, наблюдение, разглеждане, отче ,

Съборни беседи , В.Търново, 23 Август 1921г., (Вторик) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА



НАГОРЕ