НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

1.3. ХОРОСКОП НА ОЛГА СЛАВЧЕВА OT GIS MOLL

ТОМ 26
Алтернативен линк

      

1.3. ХОРОСКОП НА ОЛГА СЛАВЧЕВА

OT GIS MOLLКрасотата на звездите
Е красота на душата

Музиката на звездите
е музика на душите...

Тайната на звездите
е тайна на душите

ХОРОСКОП НА ОЛГА СЛАВЧЕВА

род. Трън

изработен 2.11.1925 г.

от Gis Moll.


Пътят на звездите
Е пътят на душите

Олга Славчева

8 март 1895 г.


5 ч. сутр.. Публикувано изображение Трън 22 40’; 42 50’

Зв. вр. 23 ч.З’ 7" корекция - 8 ч. 30 м.

Възходен знак 10°Публикувано изображение Водолей


Душа, която се разлива

Физическа конструкция и здраве - Има здраво телосложение, издръжлив организъм, макар че много е боледувала между 1915 и 20 година. Сърдечни болести или тъги.

Има два вида бури, които разтърсват често тази душа - едните са на интелектуална почва - това са противоречия и съмнения; а другите -на емоционална. Това са малки страсти, отчаяния, безпричинни скърби, стигащи до крайности - между посочените години 1915 и 20. Вероятно тя е правила опити за самоубийство - с пистолет или отрова.

Големи страдания е прекарало това същество. Голяма борба е водила и страдала на своя път.

Природата го е поставила в положение да научи най-великата жертва (Публикувано изображение в Публикувано изображение). Тези страдания имат за цел да обработят и нейния упорит и горд характер.

Тя има водачески дух (Публикувано изображение в Публикувано изображение). За сега това се проявява повече като опит да тиранизира, да се налага, да диктува, но когато страданията претрошат гръбнака на гордостта, това ще се превърне в един нежен похват на учителка или майка, която, без да отнема свободата на водените от нея хора, ще ги напътва към съвършенството, към идеала.

Има един жив, природен ум, идеен ум, който схваща нещата вътрешно, интуитивно.

Дарби. Има голяма поетична душа, защото в нея се проявява Божествената любов (Публикувано изображение в Публикувано изображение). Тя е любовта, която гори в душата на поета на Божественото или царствено изкуство. Има голямо бъдеще като поет и писател. В нейната душа има и много добри условия за музика и пеене.

Тя е един от работниците в България за създаване новата поезия - нещо повече - тя е един от водителите в това ново направление на поетичното творчество.

След навършване 30 години в нейния живот започва голяма творчески подем. Тя ще се освободи от страданията и ограниченията и ще й се създадат благоприятни условия за растене и развитие.

Тя има пламенна душа, от която извира много красота, музика и тайна. Обича много науката философията.

Ще работи, както казах, и в областта на новата обертоновата или звездната музика, която наричаме окултна.

Когато стане на 32 години и влезе в 33-та си година на своята пълна зрялост в пролетта на 1928 г. ще се пробуди в нейната душа тази звездна музика. Тя ще бликне като ручей и постоянно в нейната душа ще се носят дивни мелодии и симфонии. Тогава музиката ще удари по струните на своята арфа и поета ще прегърне своята звездна лира и ще запее поеми и песни на великата красота на Божествения мир, песни на великата радост и щастие, в което живее душата, която е свързана с Бога и всемира.

То е началото на творческия период.

Обича много тайните науки (Публикувано изображение в Публикувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображение), въобще има голяма страст към тайнственото в природата. Тази сатурнова душа жали като скорпион. (Публикувано изображение в Публикувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображение). То е Сатурн, който излива отровата си през Скорпиона.

В последствие, когато тя завлада своите страсти, защото този Сатурн е докарвал често много опасности за нейната девственост - той е искал да я похити и провали в калта - тогава, когато тя завлада низшето в себе - след 2 години, този Скорпион ще стане ал химическа пещ за претапяне страстите и превръщането им в чисто злато.

Тя ще служи на Бога през целия си живот.

Направил хороскопа Gis Moll, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ