НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

1.2. РЕЧНИК

Олга Славчева ТОМ 26
Алтернативен линк

1.2. РЕЧНИК


Ангро (остар.) - в търговията: продажба на едро; ангросист -търговец на едро

Дал капо ал фине, Da capo al fine (итал.) - повторение от началото до края

Дал капо ал сигне, Da capo al segno (итал.) - повторение от началото до знака

Злъчкин, Сава (1882-1930) - български фейлетонист, драматург и карикатурист

Йончев, Иван (1884-1918) - български поет

Касторена (или плъстена) - вид плътна материя от сбити къси косми

Кринчев, Страшимир (1884-1913)-български писател, литературен и театрален критик

Маркизет - вид тънък и прозрачен памучен плат Масур - цев за навиване на прежда

Оджак-огнище очув - пастрок

Парастас - служба за покойник, приношение

Разбой - тъкачен стан

Свиленици - везани ръкави на женска риза

Тен, Иполит (1828-1893) - френски философ, историк, изкуствовед и психолог

Христов, Кирил (1875-1944) - български поет

Чекрък - ръчен уред за усукване на прежда и за предене

Also, meine Oli .hat Brot und Gurke gegessen (нем.) - Значи, моята Оли е яла хляб и краставица

Auf baldiges Wiedersehen (нем.) - До скоро виждане

Berlitz - езикова система, в която се дава предимство на разговорните и практически знания

Blume, Kind! (нем.) - Цвете, дете!

Brot und GOrtel (нем.) - хляб и колан

Brot und GOrtel und Salz (нем.) - хляб и колан и сол

Соа - soie (фр.) - коприна

Das ist Gurke (нем.) - Това е краставица

Das ist Gurtel (нем.) - Това е колан

Donnerwetter (нем.) - израз, показващ гняв или учудване

Dormi (итал.) - сън, спя

Dreiftig - nicht mehr (нем.) - тридесет - не повече Du bists meine Pupile (нем.) - Ти си моята зеница

Eifersuchtigkeit (нем.) - ревност Ein Zettel (нем.) - бележка Einzahl (нем.) - единствено число

Freund (нем.) - приятел

Geliebte schwester. (нем.) - обична сестра

Die geliebte Freundin des Ohrtels (нем.) - любимата приятелка на Йортел

Genitiv Wessenfall (нем.) - родителен падеж

Grune Gemuse wasserig, von manchmal ist bitter, (нем.) - зелен зеленчук, воднист, понякога е горчив.

Grtine Gemuse wasserig - hart, (нем.) - зелен зеленчук, воднист -трудно

Die Hande des Herr Basala sind schon und weiss. (нем.) - ръцете на г-н Базала са хубави и бели.

Ich bin zwei-und-zwanzig Jahre (нем.) - Аз съм на двадесет и две години

Kamerad (нем.) - другар Kette (нем.) - верига

L’amour (фр.) - любов Liebe (нем.)-любов

Majestat (нем.) - величество

Mein einziges Gluck in der Welt, mein Sonnenstrahl (нем.) - Мое единствено щастие в света, мой слънчев лъч

Mein Gluck, mein Kind, Susse (нем.) - моето щастие, моето дете, сладост

Mein Schatz (нем.) - мое съкровище Merci, frere! (фр.) - Благодаря, братко!

Morgen! (нем.) - Утре!

Mucke (нем.) - комар

Nur einige minuten. Sei glticklich, meine liebe. Du einzige in der Welt hast mir Gluck gegeben. Verzeihe! (нем.) - Само няколко минути. Бъди щастлива, моя любов. Ти единствена в света ми донесе щастие. Прощавай!

Oberoffizier (нем.) - висш офицер Рара (фр.) - татко

So schlecht, alles kaputt (нем.) - Така лошо, всичко е свършено So schwach, so schwach - warum? (нем.) - Толкова слаба, толкова слаба - защо?

So, so (нем.) - така, така

Spaziergang, morgen, ganzen Tag (нем.) - разходка, утре, цял ден

Treue bi(B zum Grabe (нем.) - вярна до гроб Turn Verein (нем.) - гимнастическо дружество

Ubi bene, ibi Patria (лат.) - Където (ти) е добре, там е родината (ти) Urlaupt (Urlaub) (нем.) - отпуск

Warum bist du so schwach geworden? (нем.) - Защо станахте толкова слаба?

Was ist geschehen? (нем.) - Какво се е случило?

Was hat mein Liebling gegessen mit Brot und Salz? (нем.) - Какво е яла моята любима с хляб и сол?

Weine nicht, mein Kind, weine nicht! (нем.) - He плачи, мое дете, не плачи!

Wessen Hande sind schon und weift? (нем.) - Чии ръце са хубави и бели?

Wie soli das heiften? (нем.) - Какво искаш да кажеш?

Wiedersehen (нем.) - да се видим отново Wir fahren ob (нем.) - Заминаваме

Zwei-und-vierzig (нем.) - четиридесет и две

Състав. Николай Бояджиев Ред. Ефросина Ангелова-Пенкова


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ