НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

VII. Възражения, заявления, писма, застъпничества по делото на Любомир Лулчев*

СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ 21
Алтернативен линк

VII.

Възражения, заявления, писма, застъпничества

по делото на

Любомир Лулчев*

* Архив на МВР - София. Ксерокс-копия, заплатени двойно - с право на печат. (бел. на съставителя Вергилий Кръстев)


I. ВЪЗРАЖЕНИЕ НА ЛЮБОМИР ЛУЛЧЕВ ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 1944 Г......................................... 437
II. ЗАЯВЛЕНИЕ НА АДВОКАТА ИВАН ПОПГЕОРГИЕВ ДО НАРОДНИЯ СЪД ....................... 442
A. Писма във връзка с делото срещу Любомир Лулчев................................................................. 444
1. Нотариална декларация от д-р Стефан Кадиев...................................................................... 444
2. Ръкописно писмо от д-р Стефан Кадиев до адвокат поп Георгиев ...................................... 445
3. Писмо от д-р Мина Нотова-Узунова до Любомир Лулчев ................................................... 445
4. Изложение от жените българки, омъжени за мъже евреи, приели християнството ........... 446
5. Осветление от равин Даниел Цион от 16.ХІІ.1944 г. ............................................................ 450
6. Заявление на Яхиел Елиезер Давид от 20.ХІІ.1944 г............................................................. 452
7. Писмо от село Елена от 25.V.1942 г. до Любомир Лулчев ................................................... 452
8. Писмо от свещеник Н. Димитров от 8.ІІІ.1943 г. до Любомир Лулчев ............................... 453
9. Писмо от д-р Давидова от 22ЛЛ1944 г. до Любомир Лулчев .............................................. 454
10. Писмо от гр. Дупница от 9.\Л1943 г. до Любомир Лулчев ................................................. 454
11. Писмо от село Саранци от 22.V.1944 г. до Любомир Лулчев............................................. 455
12. Писмо от гр. Варна от 25.ХI.1943 г. до Любомир Лулчев .................................................. 457
13. Писмо от Атанас Николов от Севлиево до Любомир Лулчев ............................................ 457
14. Писмо от Севлиево от 5.VІІІ.1943 г. до Любомир Лулчев.................................................. 459
15. Писмо до Любомир Лулчев от адвокат Михаил Геновски от 17.ХI.1942 г. ...................... 460
16. Писмо до Любомир Лулчев от Йордан Андреев от 17.ІХ.1943 г. .................................... 461
17. Писмо до Любомир Лулчев от Русинка Караколева от Ксанти от15.VIII.1944 г. .......... 462
18. Заявление от рождения брат на Любомир Лулчев, на име Тодор Лулчев, до Народния обвинител от 16.ХII.1944 г. ................................................................................................................................................................... 464
B. ПИСМА, ИЗПРАТЕНИ ДО ЦАР БОРИС III, ДО МИНИСТРИ, ДО КОМАНДИРИ, ИЗПРАТЕНИ И КАТО КОПИЯ ДО ЛЮБОМИР ЛУЛЧЕВ, ЗА ДА СЪДЕЙСТВУВА .................................................................................................. 464
19. Писмо от Стефан Куртев до министъра на земеделието от 24.ІХ.1940 г. ....................... 464
20. Молба от Светозар Михайлов до министерството на войската от 12.V.1942 г. ............. 465

21. Молба до Цар Борис III от Драга Митреваот 18.V.1942 г. ................................................ 466
22. Молба от Иванка Тюлюмбакова до Цар Борис III от 10 юни 1942 г. .............................. 468
23. Молба от Стефан Сергиев до министъра на войната от февруари 1943 г. ...................... 468
24. Молба от Мария Сергиева до цар Борис III........................................................................ 469
25. Писмо до Любомир Лулчев от Цветан Ставрев от 20.V.1943 г........................................ 470
26. Молба от Юрдан Гачев, осъден на смърт, до министъра на правосъдието
от 6.VII.1943 г. ....................................................................................................................... 471
27. Молба от Илия Янакиев Балев ............................................................................................. 472
28. Молба до цар Борис III от февруари 1943 г. от Илия Кирков,
баща на осъден на смърт ...................................................................................................... 473
29. Молба до Цар Борис III от Илия Кирков ............................................................................ 473
C. ЗАСТЪПНИЧЕСТВО НА ЛЮБОМИР ЛУЛЧЕВ ЗА ПОМИЛВАНЕ НА
АЛЕКСАНДЪР ПЕЕВ ................................................................................................................ 474
30. Изповед от Александър Пеев ............................................................................................... 474
31. Показания на съпругата на Александър Пеев до Народния съд в защита
на Любомир Лулчев от 20.I.1945 г. ..................................................................................... 480


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ