НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

VIII. ПРИСЪДА НА НАРОДНИЯ СЪД ОТ 1 ФЕВРУАРИ 1945 Г.

VI. Народният съд на Отечествения фронт и комунистическата власт в България срещу обвиняемия Любомир Лулчев ТОМ 21
Алтернативен линк

VIII. ПРИСЪДА НА НАРОДНИЯ СЪД ОТ 1 ФЕВРУАРИ 1945 Г.


(Архив на МВР - София)


Присъда

София, 1 февруари 1945 г.
В името на българския народ


Първият тринадесеточленен състав на Народния съд, образуван за съдене на бившите: регенти, дворцови съветници, министри и народни представители от XXV Обикновено Народно събрание, състоящ се от:

Председател: Богдан Саздов Шулев
Членове:     Стефан Василев Манов

    Давид Николов Гечев
    Йордан Иванов Шумков
    Рада Тодорова
    Мишо Димитров Мишев

    Серги Георгиев Златанов
    Вера Начева Иванова
    Райна Тодорова Петкова
    Емануил Елисеев Манов
    Димитър Митов Тонев
    Васил Христов Гурбов
    Тодор Милев Божилов,

при секретаря Никола Кръстев и в присъствието на главния народен обвинител Георги Петров и народните обвинители: Никола Гаврилов и Атанас Армянов и стенографите: Тодор Ангелов, Георги Клисаров, Георги Ботев, Георги Тръпчев, Христо Георгиев, Захари Захариев, Любомир Тодоров, Веселин Йонков, по наказателното си дело № 1/1944 г., след като извърши на 20 декември
1944 година до днес съдебното дирене, свободно по разум и съвест, на основание чл. 10 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане на България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея,


Присъди:


I. Признава подсъдимите: принц Кирил Преславски Сакс-Кобург Готски от гр. София, 49 - годишен; Богдан Димитров Филов от гр. Стара Загора, 62-годишен; Никола Михов, генерал о. з. от гр. Велико Търново, 58-годишен - регенти на България от 9 септември 1943 г. до 9 септември 1944 г, вторият - и министьр-председател и министър на народното просвещение от 1 януари 1941 г. до 11 април 1942 г, а от 11 април 1942 г. до 9 септември 1943 г. - министър-председател и министър на външните работи и изповеданията; третият - и министър на войната от 11 април 1942 г. до 9 септември 1943 г.; Добри Божилов Хаджи Янакиев от гр. Котел, 61 година, бивш министьр-председател и министър на финансите от 14 септември 1943 г. до 1 юни 1944 г, а само министър на финансите от 1 януари 1941 г. до 14 септември 1943 г.; Иван Иванов Багрянов от гр. Разград, 55-годишен, бивш министьр-председател и управляващ Министерството на външните работи и изповеданията (до 13 юни 1944 г.), а министър-председател от 1 юни до 2 септември 1944 г; Петър Димитров Габровски от гр. Разград, 46-годишен, министър на вътрешните работи и народното здраве от 1 януари 1941 г. до 14 септември 1943 г.; Васил Николов Митаков от с. Долно Камарци, Пирдопска околия, 54- годишен, бивш министър на правосъдието от 1 януари 1941 г. до 11 април 1942 г.; Теодоси Петров Даскалов от с. Горско Сливово, Севлиевско, 56-годишен, генерал о. з., бивш министър на войната от 1 януари 1941 г. до 11 април 1942 г.; Славчо Загоров, отсъствуващ, бивш министър на търговията, промишлеността и труда от 1 януари 1941 г.до11 април 1942 г; Димитър Хаджи Христов Хаджи Димитров Кушев от с. Поликраище, Горнооряховско, 46-годишен, бивш министър на земеделието и държавните имоти от 5 февруари 1941 г. до 11 април 1942 г.; инж. Димитър Василев Иванов от гр. София [Шумен?], 55-годишен, бивш министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството от 1 януари 1941 г, до 1 юни 1944 г; д-р Иван Богданов Горанов от гр. София, 53-годишен, бивш министър на железниците, пощите и телеграфите от 1 януари 1941 г. до 11 април 1942 г; д-р Борис Иванов Йоцов от гр. Враца, 50-годишен, бивш министър на народното просвещение от 11 април 1942 г. до 1 юни 1944 г; д-р Константин Йоцов Партов от гр. Враца, 51 -годишен, бивш министър на правосъдието от 11 април 1942 г. до 1 юни 1944 г.; Никола Захариев Ангелов от с. Лесичери, Великотърновско, бивш министър на търговията, промишлеността и труда от 11 април 1942 г. до 14 септември 1943 г. и бивш народен представител от XXV Обикновено народно събрание; инж. Христо Петров Дойчинов от гр. Ловеч, 54-годишен, бивш министър на земеделието и държавните имоти и министър на железниците, пощите и телеграфите от 11 април 1942 г. до 1 юни 1944 г; д-р Димитър Иванов Шишманов от гр. София, 56-годишен, бивш министър на външните работи и изповеданията от 18 октомври 1943 г. до 1 юни 1944 г; Дочо Николов Христов, отсъствуващ, бивш министър на вътрешните работи и народното здраве от 14 септември 1943 г. до 1 юни 1944 г; Руси Христов Русев от гр. Габрово, 57- годишен, генерал о. з., бивш министър на войната от 14 септември 1943 г. до 2 септември 1944 г; д-р Иван Киров Вазов от гр. Севлиево, 53-годишен, бивш министър на търговията, промишлеността и труда от 14 септември 1943 г. до1 юни 1944 г. и бивш народен представител от XXV Обикновено народно събрание; д-р Иван Бешков Дунов от с. Долни Дъбник, Плевенско, 49-годишен, бивш министър на земеделието и държавните имоти от 14 септември 1943 г. до 1 юни 1944 г. и бивш народен представител от XXV Обикновено народно събрание; Първан Драганов Първанов от гр. Лом, 54-годишен, бивш министър на външните работи и изповеданията от 13 юни до 2 септември същата година; д-р Александър Димитров Станишев от гр. Кукуш, 58-годишен, бивш министър на вътрешните работи и народното здраве от 1 юни до 2 септември 1944 г.; д-р Александър Цанов Сталийски от гр. Видин, 51-годишен, бивш министър на правосъдието от 12 юни до 2 септември 1944 г. и Борис Борисов Колчев от гр. Ямбол, 51-годишен, бивш министър на железниците, пощите и телеграфите от 1 юни до 2 септември 1944 г., за виновни, че в горните си качества през разни времена от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 г. са извършили следните престъпни деяния:

1) Изложили са сигурността на държавата и са поставили народните интереси в опасност, като са сключили международни договори с воюващи държави и обявили война и водили такава;

2) Заповядали действия, нарушаващи обявения неутралитет към СССР, отегчавайки с това международното положение на България;

3) Не са изпълнили служебното си положение във връзка с обявената и водена война с Англия и Съединените американски щати, като не са взели съответните мерки своевременно за предпазване на народа и държавата от материално и морално увреждане;

4) Изпращали наши войски в Югославия и Гърция, за да преследват народоосвободителните войски на тези страни и бездействували, с което са станали причина да се поставят в опасност нашите войски;

5) Заповядали, поощрявали убийства, тежки телесни повреди, палежи и изтезания във връзка с водената след 1 януари 1941 г. от правителствата външна и вътрешна политика и

6) Заповядали гоненето срещу евреите, а за Иван Багрянов, Първан Драганов Първанов, д-р Александър Станишев, д-р Александър Цанов Сталийски и Борис Борисов Колчев - без п, 6; вследствие на което и въз основа на Наредбата-закон от 6 октомври 1944 г, за съдене от Народен съд виновниците и пр. - чл. 2, точка 1, 2, 3, 6, 7 и 10 за всички, а за Иван Иванов Багрянов, Първан Драганов, д-р Александър Станишев, д-р Александър Сталийски и Борис Колчев без п. 10 от с. з. и чл. 4 с. з. ги осъжда на смърт, както и да заплатят в полза на държавното съкровище по 5 милиона (5 000 000) лева глоба, като присъжда в полза на същото съкровище целия им имот с лишение от правата по чл. 30 от Наказателния закон.

II. Признава подсъдимите: проф. Михаил Петров Арнаудов от гр. Русе, 66-годишен, бивш министър на народното просвещение от 1 юни до 2 септември 1944 г.; Руси Стефанов Русев от гр. Котел, 48-годишен, бивш министър на правосъдието и на земеделието и на държавните имоти от 1 юни до 2 септември 1944 г.; Христо Василев Вълев от с. Габарево, Казанлъшка околия, 52- годишен, бивш министър на търговията, промишлеността и труда от 1 юни до 2 септември 1944 г. за виновни, че са извършили гореказаните престъпни деяния, вследствие на което ги осъжда: първите двама - на доживотен строг тъмничен затвор и глоба от 3 милиона (3 000 000) лева в полза на държавното съкровище и в полза на същото съкровище присъжда целия им имот, а вторите двама да изтърпят по 15 (петнадесет) строг тъмничен затвор, да заплатят на държавното съкровище по 1 000 000 (един милион) лева глоба като присъжда в полза на същото съкровище целия им имот. С лишени от правата по чл. 30 от НЗ за първите двама завинаги, а за вторите двама по за 20 (двадесет) години откак присъдата може да бъде турена в изпълнение.

ІІІ. Признава подсъдимите: Йордан Атанасов [Анастасов?] Севов от гр. Търговище, 53- годишен; Любомир Христов Лулчев от гр. Кнежа, 53-годишен; Светослав Константинов Помянов от гр. София, 57-годишен; д-р Георги Димитров Ханджиев от гр. Пловдив, 49-годишен; д-р Петър Костов Петров от гр. Свищов, 51 -годишен; Павел Симеонов Груев от гр. Копривщица, 65-годишен; Рафаил Жечев Кънев, генерал о. з. от гр. Котел, 53-годишен; Димитър Георгиев Генчев от гр. Видин, 52-годишен; Петър Богданов Морфов от гр. София, 34-годишен и Станислав Александров Балан от гр. София, 47-годишен; за виновни като съветници на покойния цар и на регентите в разни времена от 1 януари 1941 г. до 9 септември 1944 г,; със своите действия, писания, разговори, съвети са допринесли дейно и съществено за излагане сигурността на държавата и да бъдат сключени международни договори с воюващи държави, да бъде нарушаван обявеният неутралитет към СССР, да бъде обявена война на Англия и Съединените американски щати, да бъдат изпращани войски в Югославия и Гърция, да бъдат извършвани убийства и да бъдат гонени евреите и въобще да се води прогерманска политика, поради което и на основание чл. 2, п. 10 и чл. 4 от Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците и пр., ги осъжда на смърт и глоба в полза на държавното съкровище по 5 милиона (5 000 000) лева, първите осем души, като присъжда на същото съкровище и целия им имот с лишения завинаги от права по чл. 30 от Наказателния закон, а последните двама - да изтърпят доживотен строг тъмничен затвор, да заплатят на казаното съкровище по 3 милиона лева (3 000 000) глоба, като присъжда на държавното съкровище целия им имот и ги лишава завинаги от правата по чл. 30 от НЗ откак присъдата може да бъде турена в изпълнение.

IV.Признава подсъдимите: Константин Владов Муравиев от гр. Пазарджик, 51-годишен; Вергил Димов Вергилов от с. Светлен, Поповска околия, 43-годишен, първият - министър- председател и министър на външните работи и изповеданията, а вторият-министър на вътрешните работи и народното здраве и управляващ Министерството на железниците; Никола Стойчев Мушанов от гр. Дряново, 72-годишен, бивш министър без портфейл; Димитър Любомиров Гичев от гр. Перущица, 51-годишен, бивш министър без портфейл; Атанас Димитров Буров от гр. Г. Оряховица, бивш министър без портфейл; д-р Александър Ангелов Гиргинов от гр. София, 65- годишен, бивш министър на финансите и управляващ Министерството на търговията, промишлеността и труда; Борис Павлов Павлов от гр. Видин, 50-годишен, бивш министър на правосъдието и управляващ Министерството на просветата; Христо Георгиев Попов от гр. Варна, 56-годишен, бивш министър на земеделието и държавните имоти, Стефан Иванов Даскалов от Бяла Черква, Великотърновско, 64-годишен, бивш министър на благоустройството, [за виновни, че] като министри от кабинета на К. Муравиев от 2 септември до 8 септември 1944 г., са бездействували и продължили войната между България и Англия и Съединените американски щати, продължили са членуването на България в Тристранния и антикомунистическия пактове и нарушаването на неутралитета спрямо СССР и не са изпълнили служебното си задължение във връзка с обявената и водена война с Англия и Съединените американски щати, като не са взели съответните мерки за предпазване народа и държавата от материално увреждане, поради което и на основание чл. 2 от Наредбата-закон за съдене от Народния съд виновниците и пр., п. п. 1, 2 и 3 - осъжда първите двама да изтърпят доживотен строг тъмничен затвор, с лишение правата по чл. 30 от Наказателния закон завинаги; вторите трима - да изтърпят по една година строг тъмничен затвор, с лишения от права по чл. 30 от Наказателния закон за две години; а останалите четирима във връзка с чл. 61 от Наказателния закон да изтърпят по една година тъмничен затвор, с лишение от права по чл. 30 от Наказателния закон по една година, откак присъдата може да бъде турена в изпълнение, като изпълняването на наказанието отлага съгласно чл. 1 от Закона за условното осъждане.
Присъжда в полза на държавното съкровище на първите двама целия им имот, като завинаги в полза на същото съкровище и глоба от три милиона (3 000 000 лева).


V. Признава починалите подсъдими: Иван Попов, бивш министър на външните работи и изповеданията от 1 януари 1941 г. до 11 април 1942 г.; инж. Васил Минков Радославов, бивш министър на железниците, пощите и телеграфите от 11 април 1942 г. до 14 септември 1943 г.; и Славейко Василев, бивш министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството от 12 юни до 2 септември 1944 г., и като народен представител от XXV Обикновено народно събрание, за виновни, че са извършили престъпленията, казани в чл, 2, п. 1, 2, 3, 6, 7 и 10 от Наредба-закон за съдене от Народния съд виновниците и пр., а за последния без п. 10 от с. з., като присъжда в полза на държавното съкровище целия им имот:

Присъдата не подлежи на обжалване и одобрение.
Председател: (Подпис) В. Шулев
Членове:        (Подпис) Стефан Василев Манов

    (Подпис) Давид Николов Гечев
    (Подпис) Йордан Иванов Шумков
    (Подпис) Рада Тодорова
    (Подпис) Мишо Димитров Мишев

    (Подпис) Серги Георгиев Златанов
    (Подпис) Вера Начева Иванова
    (Подпис) Райна Тодорова Петкова
    (Подпис) Емануил Елисеев Манов
    (Подпис) Димитър Митов Тошев
    (Подпис) Васил Христов Гурбов и
    (Подпис) Тодор Милев Божилов

Вярно с оригинала,
Председател на съда: (Подпис: не се чете)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ