НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

6. Вестник „Зора”, г. XII, бр. 3293, 30.VІ.1930 г., стр. 3

ТОМ 21
Алтернативен линк

6. Вестник „Зора”, г. XII, бр. 3293, 30.VІ.1930 г., стр. 3Съдебното дирене по убийството на Лулчева се привърши. Разпитът на последните свидетели. Резултатите от огледа в къщата на Лулчева. Враждебни манифестации срещу подсъдимите.

Вчерашното заседание на съда започна в 8 ч 25 мин.

Любопитните значително са намалели, пред съда има само около 80 ÷ 100 души. В залата пък има около 45 жени и 20 мъже, като се изключат служебните лица.

Трябва да се пристъпи към разпита на останалите трима свидетели, но понеже се оказва, че още не са дошли, съдът решава да се направи оглед в къщата на Лулчеви.

Започва

РАЗПИТЪТ НА Г-Н МАЛИНКОВ,

следовател при Дирекцията на полицията.

Той разправя, че в понеделник му възложили следствието по убийството на Лулчева и му дали всички подробности и факти, с които е разполагала дотогава Дирекцията на полицията.

Дал нареждане Малина да дойде в 2 и половина часа след пладне, да направи с нея оглед на местопроизшествието.

Когато влезли в къщата на Лулчева и пристъпили прага на стаята, в която бил намерен трупът, Малина трепнала неволно. Тоя я запитал какво й става.

- Не мога да гледам кръв - отговорила тя.

В стаите имаше разхвърляни дрехи, но по всичко личеше, че това разхвърляне не е естествено, а умишлено построена работа.

Доктор Георгиев, който е бил там, изказал предположението, че убийството е извършено с тъпо оръдие...

Председателят: - Намерихте ли някаква тесла и къде?
Доктор Георгиев ми каза, че в коридора е намерил някаква тесла. Когато продължихме претърсването, Малина ме спря и ми показа една тесла по стълбите.
Защитата иска да знае разговора с д-р Георгиев за теслата, кога е станал - преди Малина да покаже теслата под стълбата ли или след това.

    - Това не мога точно да си спомня.

По-нататък свидетелят разказва, че понеже подозирал участието на Малина, наредил и от нейните пръсти да се снемат отпечатъци. Разкритието по кражбата на скъпоценностите засилило подозрението против Малина и макар да я освободили, поставили няколко агенти да я наблюдават.

На другия ден разпитът на Малина продължил. Свидетелят й казал, че имат неоспорими доказателства, като й привел някои от тях. Тогава Малина започнала подробно да описва приятелството си с Лулчева, разказала как е откраднала бижутата, къде ги е продала и как е изразходвала парите. Направила пълни самопризнания и за убийството, като подробно обяснила как е действувала.

На другия ден у нея настъпило ненормалното състояние и тя била откарана в Александровската болница.

След това признания направила и Стойка Тимева. Председателят: - Употребени ли са от
Вашите колеги някакви насилия върху подсъдимите?


- Абсолютно никакви.

- Оплаква ли ви се Малина, че не може да спи?

- Да. Каза, че има много плъхове в стаята й.

- Последната нощ пак в стаята с мишките ли спа?

- Ами там във всяка стая има мишки.

- Тази тесла виждали ли сте я и тя ли е, която намерихте при огледа?

- Не мога да кажа точно.

Започна

РАЗПИТЪТ НА ПЕНКА КАСАБОВА.

Защитникът Стратев: - Откога познавате Малина?

- Била съм с нея съученичка и живеехме в съседство. Преди 9 години се преместихме от квартирата и оттогава много рядко срещах Малина. Миналата зима се видяхме в Банкя и тя ме покани да й отида на гости.

Касабова разказва за посещението си у Малина, с която разговаряла за дружбата й с Лулчева. След малко дошла и последната, но никакъв съществен разговор не бил воден.

РАЗПИТЪТ НА Г-Н ВАРДИН ЛЕНКОВ,

групов началник при Дирекцията на полицията.

Той е взел заложените бижута, открил върху тях знаците ”S. R.” и тогава задържал Малина.

Председателят: Пред Вас ли снеха дактилоскопичните отпечатъци от касетката?

- Да.

- А от теслата?

- Не.

- Тази ли тесла намерихте в дома на Лулчеви?

- Не мога да кажа, защото тогава не обърнах внимание.

- Кой я взе?

- Видях г-н Костойчинов, че я разглеждаше, впоследствие сигурно я [е] предал на някой от агентите.

- От дома на Тимева взехте ли някаква тесла?

- Спомням си, че при обиска бяха прибрани някакви вещи, между които мисля да имаше някакъв подобен инструмент, но чук ли беше, или тесла – не зная.

ПОНЕЖЕ СЪДЪТ УВАЖИ ИСКАНЕТО

на местопроизшествието да се направи оглед, отново призова свидетелите: д-р Ас. Георгиев, Георгиева, Ат. Малинков, Чехаджиев и Любомир Лулчев.

Към 11 часа съдът, заедно със защитата, обвиняемите, ищците и журналистите бяха пред къщата на Лулчеви.

Тя е на западния ъгъл на ул. „Мария Луиза” и „Софроний”. Отвън са се събрали вече няколко десетки любопитни.

Пръв започна

РАЗПИТЪТ НА ЧОХАДЖИЕВ,

който нагледно възпроизвежда дадените по-рано показания. Показва къде е слязъл от трамвая и как предпазливо се огледал, когато стигнал на ул. „Софроний”, понеже било късно, а той по стар обичай се предпазвал.

При това оглеждане Чохаджиев съгледал току-що излизащата от дома на Лулчеви жена, която бързо тръгнала по обратната страна на ул. „Софроний”.

Измерва се разстоянието от вратата на Лулчеви до мястото, откъдето Чохаджиев видял в първия момент жената - седемнадесет големи крачки.

ВЪПРОСИ ОТ ЗАЩИТАТА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:

- Гузната жена спря ли се на прага?

- Не. Тя много чевръсто зави и забърза по улицата.

- Видяхте ли да свети в някоя от стаите на къщата?

- Не.

- Валеше ли?

- В него момент - не.

- Кално ли беше?

- Да, доста.

Разглежда се пътната врата, която се отваря на обратната страна, от която е гледал свидетелят, така че непознатата още със самото излизане е била обърната полугърбом към наблюдаващия я полицай.

Пристъпва се към

ОГЛЕД ВЪТРЕ В КЪЩАТА.

В кухнята Лулчев обяснява къде е стояла обикновено неговата тесла (до печката).

Доктор Георгиев приповтаря показанията, които е дал вече пред съда, като нагледно показва положението, в което намерил вещите вътре в къщата, а така също и това на трупа.

В стаята, гдето е извършено убийството, точно на пода, дето е лежал трупът, са посипани цветя и е поставено кандило. Петната от кръв по пода и стените още не са измити. Разглежда се таванът, мазето и другите стаи. Едно мършаво черно кученце се разхожда между присъствуващите, без да полае някого. Прави впечатление, че къщата е почистена доста добре.

Подсъдимата Малина влиза в стаята с пианото, гледа посипаните цветя и нито един мускул по лицето й не трепва.

Когато огледът привърши, вън имаше хилядна тълпа, която устреми погледите си към подсъдимите. От всички краища се чуваха викове, закани, свирки и пр.

Всред гръмки викове автомобилът отведе подсъдимите към съда.

СЛЕДОБЕД ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ОТКРИ В 4 Ч 25 МИН

Прокурорът пояснява, че трябва да се обърне сериозно внимание на някои точки от първия огледен протокол.

Съдията з-н Пешев чете протокола и защитниците го спират на мястото, където се казва, че на тавана, на 1 м край касетката, върху праха има стъпка от човешки крак с размери 28 см дължина и 6 и половина см широчина. Кървава стъпка от човешки крак е открита в мазето. Тя е дълга 26 см и широчина 5 и половина см.

Защитникът Вел. Спасов иска вещо лице да снеме отпечатъци от дясното стъпало на подсъдимите, за да се сравнят техните размери с тези от откритите следи край касата и в мазата, и да се установи сходството. След кратко съвещание съдът уважава това искане и председателят вдига заседанието за понеделник, 8 ч сутринта.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ