НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

17. УЧИТЕЛЯТ ЗА БЪЛГАРИТЕ СЛЕД ВОЙНИТЕ 1914 ÷ 1918 Г.

НЕИЗВЕСТНОТО: Беседа от Учителя, държана на 29.Х11.1918 г. - В: Дали може: [Неделни] беседи от Учителя. София, 1942, стр. 421 ÷ 422, 427 ÷ 428. ТОМ 21
Алтернативен линк

17. УЧИТЕЛЯТ ЗА БЪЛГАРИТЕ СЛЕД ВОЙНИТЕ 1914 ÷ 1918 Г.

НЕИЗВЕСТНОТО: Беседа от Учителя, държана на 29.Х11.1918 г. - В: Дали може:

[Неделни] беседи от Учителя. София, 1942, стр. 421 ÷ 422, 427 ÷ 428.(стр. 421 ÷ 422)


Казва се, че вярата възкресява. Тя има отношение към човешкия ум. Следователно възкресението подразбира придобиване на светлина. Когато имаш нужда от вяра, ще кажеш:
„Господи, изпълни ме с вяра.” Вярата не се дава, тя изпълва човека. Когато имаш нужда от любов, ще кажеш: „Господи, съедини ме с любовта.” Значи животът се придобива чрез надеждата, възкресението - чрез вярата, а съединението - чрез любовта. Българите казват: „Съединението прави силата.” Тук липсва нещо. Правилно е да се каже: „Любовта прави съединението, а съединението прави силата.” Ако българите искат работите им да вървят добре, трябва да си служат с целия израз, а не само с последния – „Съединението прави силата.” За да бъдем силни като народ, като вярващи, трябва да сме съединени в любовта. Това съединение ще ни направи силни. Казват: „Да се съединим, да образуваме дружество.” Съединение или сдружаване без любов лесно се разпада, както се разпадат обръчите на кацата. Развивайте надеждата, вярата и любовта си, за да се закрепите и в трите свята: надеждата ще свърши всичките ви работи на физическия свят, вярата - в умствения и духовния свят, а любовта - в Божествения.(стр. 427 ÷ 428)


„И вкъщи пак учениците Му попитаха Го за същото.” Заключителните думи на Христа в този ден бяха следните: „За да изпълните Божията воля на земята, трябва да се облечете с надеждата, да се изпълните с вярата и да се съедините с любовта.” Този е пътят, по който трябва да живеят българите. Този е начинът, по който могат да се обърнат към Бога. Само така те ще се свържат с възвишените същества, с добрите хора, със светиите, с всички, които работят за повдигане на човечеството. Когато слънцето грее, не се занимавайте със странични работи, но изложете гърба си на слънчевите лъчи, да възприемете неговата светлина и топлина, да превърнете всичко в светли мисли и възвишени чувства. Щом можете да превръщате слънчевата енергия в мисъл и чувства, ще помагате и на своите ближни. И аз съм дошъл на помагам на българите. Както и да се отнасят те с мене, колкото и да ме гонят и преследват, аз съм решил да ги стопля, да им направя такова добро, каквото никой досега не е направил за тях. След това ще им кажа „довиждане!”

Сегашните хора, светски и религиозни, мъчно успяват в живота си, защото се раздвояват. Те не слушат своя вътрешен глас, но се влияят от различни авторитети. Светските и учени хора спорят върху различни теории; религиозните търсят правия път, искат да знаят коя църква е най-права. Казано е, че нито в Ерусалим ще се кланяте, нито на тази планина, но ще отправите ума, сърцето и душата си към Господа на любовта, на мъдростта и на истината. Той носи свобода за всички хора, за всички народи по лицето на земята.

Сега, приятели, оставям ви с надежда в сърцата ви, с вяра в умовете ви и с любов в душите ви, да възкръснете и разберете дълбокия смисъл на думите, които ви говоря. Следвайте пътя, който Бог ви посочва. Бъдете свободни и живейте така, както Бог ви е учил и продължава да ви учи. Бъдете свободни по ум, по сърце и по душа, здрави по тяло, за да носите Божественото учение, което е вложено във вас от създаването на света. Бъдете работници на Божествената нива. Този е пътят, по който българският народ може да се повдигне. България е тяло, а българският народ - душа. Говоря за българския народ като душа, повдигането на която влиза в Божествения план.

Желая ви Надеждата, Вярата и Любовта да бъдат у вас, за да разберете дълбокия смисъл на живота.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ