НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

14. КАКВА Е ЗАПЛАХАТА ОТ ОБЩОЕВРОПЕЙСКАТА ВОЙНА 1914 ÷ 1918 Г.

ДА НАЕМЕ РАБОТНИЦИ: Беседа от Учителя, държана на 10.ХІ.1918 г. - В: Да ви даде: [Неделни беседи ат Учителя, серия XIII, т. 2]. София, 1938 г. ТОМ 21
Алтернативен линк

14. КАКВА Е ЗАПЛАХАТА ОТ ОБЩОЕВРОПЕЙСКАТА ВОЙНА 1914 ÷ 1918 Г.

ДА НАЕМЕ РАБОТНИЦИ: Беседа от Учителя, държана на 10.ХІ.1918 г. - В: Да ви даде:

[Неделни беседи ат Учителя, серия XIII, т. 2]. София, 1938 г.
стр. 350-353.


Каквото е спечелил човек на земята, на земята го оставя. Единственото нещо, което взема със себе си, това е мотиката, т. е. оръжието, с което ще копае. Мотиката символизира работа. Значи работа има и на небето, и на земята. Докато е на земята, човек трябва да благодари за тялото си - най-голямото богатство, с което може да разполага. В него са вложени дарби и способности, които трябва да развива. Така той придобива духовно богатство, което занася със себе си.

„Человек домовит излезе, щом се съмна, да наеме работници за лозето си.” - Кой е домовитият човек? - Господ. Той слиза на земята да наеме работници за лозето Си. Колкото европейски народи намери, Той ги нае за работници на Своето лозе. Те работиха пет години, и войната се свърши. Сега се връщат от работа и Бог им плаща. Българите се питат помежду си: „По колко ли ще ни се плати?” - По един пенез. – „На англичаните?” - По един пенез. – „На германците, на сърбите, на французите, на руснаците?” - На всички по един пенез. – „Някои се биха повече.” - Нищо от това, на всички ще се плати по един пенез. И на вас, които ме слушате днес, пак ще се плати по един пенез. Такъв е законът на Божествената справедливост. Той трябва да се постави за основа на съвременното общество. Работата на всички хора не е еднаква, въпреки това домовитият господар платил на всички по равно - по един пенез. Ако обичаш, обичай с един пенез. - С колко ме обичаш? - С един пенез, или с три гроша и 30 пари. На колко пари се равняват три гроша? - На 120 пари. Числото 120 е резултат. То играе роля във вселената. И 12 е резултат, но в човешкия живот. Като прибавите още 30 пари към 120, получавате 150 - число, при което злото излиза навън. В 1915 г. българите се намесиха в общоевропейската война, което показва, че ще минат през чистене. Между 1913 и 1918 година има известно отношение. 1918 г. е продължение от 1913 г. И този път те ще минат през огън, да се пречистят. След това няма да помислят вече за война.

Всяко нещо, което става в света, има свое определено време. Всеки човек се ражда на определено за него време, затова хората се различават помежду си. Забелязано е, че онези, които се раждат от 9 (22) март нататък, са повече идеалисти, умът в тях работи повече от сърцето и страдат главно от главоболие. Каже ли някой, че страда от главоболие, аз зная, че той е роден през март, когато слънцето е в зодиакалния знак Овен. Овенът е кротък, но когато се срещнат два овена, удрят главите си. Който се бори с материята, осакатява ума си. Това явление се забелязва особено в живота на поета. Започне ли той да се грижи за материалната си прехрана, поезията му изчезва. Ето защо, като дойде в ума ви една светла, Божествена мисъл, или в сърцето ви - красив импулс, красиво желание, веднага ги приложете. Отложите ли ги, вие сами се осакатявате. Кажете ли, че тази мисъл е неприложима, вие се спъвате. Ако беше неприложима, тя нямаше да дойде в ума ви. Не я ли приложите вие, друг ще я приеме. Така хлопа Бог на човешките умове и сърца. Който не Го приеме, ще ходи от човек на човек да се предлага за съдружник, да вземе участие поне в изговарянето на звука „ха”. Може да вземе участие, но ще знае, че заплатата му ще бъде „тин” - звук, който се чува при пущането на десетачетата в тенекиената кутия. Ако на земята не се научите да работите и да свирите, на небето никога няма да се научите. Ако отидете неподготвен на небето, веднага ще ви върнат на земята: Това е закон на прераждането.

Човек е дошъл на земята да мине през мъчението, през труда и през работата. Като човек, ще се мъчиш; като ангел, ще се трудиш. Дойдеш ли до работата, ще работиш като Бога. С други думи казано: Ще се мъчиш със стомаха си, докато смелиш храната. После ще се трудиш с ръцете си. Най- после ще работиш с главата си. Хората се мъчат, трудят и работят, но мъчно успяват, защото си служат с отрицателната глаголна форма „не мога”. Как могат да вършат отрицателни работа? Както могат да се проявяват в отрицателното, така могат и в положителното, - „Ще правя погрешки.”- Прави погрешки, и върви напред. За предпочитане е човек да се труди и работи, макар и да прави погрешки, отколкото да не работи и да не греши. Който прави погрешки, може и да ги изправя. Който мрази, може и да обича; който прави зло, може да прави и добро. Сегашният разсипник един ден ще стане добър пестовник. Кое е добро? - Което е в хармония с великите Божествени закони. Всяко действие, което взема участие в повдигането на цялото човечество, е добро. Постъпките на човека се определят от резултатите, които те произвеждат. Човек определя някои свои постъпки като лоши. Обаче, като види резултатите им, тогава може да определи добри ли са били, или лоши. Резултатът на човешкия живот определя неговото бъдеще.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ