НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

1. УЧИТЕЛЯТ ЗА ВОЙНАТА

СПАСЕНИЕТО: Беседа от Учителя, държана на 25.ІІ.1917 г., София. - Във: Все, що е писано: [Неделни] беседи от Учителя. София, 1942, стр. 54 ÷ 55. ТОМ 21
Алтернативен линк

Д. Учителят Петър Дънов

за войните

1912 ÷ 1913 г. и 1914 ÷ 1918 г.-

извадки от беседите Му

1. УЧИТЕЛЯТ ЗА ВОЙНАТА

СПАСЕНИЕТО: Беседа от Учителя, държана на 25.ІІ.1917 г., София. - Във: Все, що е писано:
[Неделни] беседи от Учителя. София, 1942, стр. 54 ÷ 55.


Съвременните хора се страхуват от условията на живота, искат да знаят какво ще стане с тях. Българите искат да знаят какво ще стане с България. Нищо лошо няма да стане. България ще продължава своето съществуване. Бог казва днес: „Ако хората Ме слушат, само една дума ще кажа, и войната ще престане. Понеже не слушат, ще ги оставя да се бият, докато се вразумят.” Много хора, които не почитат баща си и майка си, не любят ближния си, те още живеят според законите на Мойсея. И до днес още има между хората паразити. Ние не се нуждаем от паразити. Светът има нужда от добри хора, от красиви цветя, които надалеч разнасят своето благоухание. Светьт се нуждае от благородни души и сърца, от разумни майки, бащи и деца. Това иска Бог. Това е проповядвал Христос преди две хиляди години.

Днес хората се делят на религиозни и светски: първите вярват в Бога, а вторите Го отричат. Иде време, когато ще има се даде още едно доказателство, че Бог съществува. Тогава и слепите ще прогледнат, но ако не са готови да приемат новата светлина, ще станат по-нещастни, отколкото са били по-рано. Тази е причината, дето очите на някои слепи не се отварят. Разумният свят ги щади, оставя ги слепи, за да не страдат повече.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ