НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

III. Д. УЧИТЕЛЯТ ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА ВОЙНИТЕ 1912 ÷ 1913 г. и 1914 ÷ 1918 г.: извадки от беседите Му

СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ 21
Алтернативен линк

III.Д. Учителят Петър Дънов за войните1912 ÷ 1913 г. и 1914 ÷ 1918 г.:извадки от беседите Му

1. УЧИТЕЛЯТ ЗА ВОЙНАТА СПАСЕНИЕТО: Беседа от Учителя, държана на 25.ІІ.1917 г., София. - Във: Все, що е писано:
[Неделни] беседи от Учителя. София, 1942, стр. 54 ÷ 55.......................................................... 296
2. УЧИТЕЛЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ ЯКОВ И ИСАВ: Беседа от Учителя, държана на 8.ІV.1917 г., София. - Във: Все, що е писано
[Неделни] беседи от Учителя. София, 1942, стр. 72................................................................. 296
3. УЧИТЕЛЯТ ЗА ВОЙНИТЕ И ЗА ХЛЯБА РАДВАЙТЕ СЕ: Беседа от Учителя, държана на
15.ІV.1917 г., София. - Във: Все, що е писано:
[Неделни] беседи от Учителя. София, 1942, стр. 84 ÷ 85.......................................................... 297
4. МИРЪТ ИДЕ СЛЕД ВОЙНАТА 1914 ÷ 1918 Г. В ИСТИЯ ЧАС: Беседа от Учителя, държана на 14.VII.1918 г., София. - В: Дали може:
[Неделни] беседи от Учителя. София, 1942, стр. 50÷51, 57÷60................................................ 297
5. УЧИТЕЛЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ ДОБРОТО ВИНО: Беседа от Учителя, държана на
4 VIII.1918 г., София. - В: Дали може:
[Неделни] беседи от Учителя. София, 1942, стр. 119 ÷ 120...................................................... 300
6. УЧИТЕЛЯТ ЗА МИРА СЛЕД ВОЙНАТА 1914 ÷ 1918 Г. ПОГЛЕДНА ПЕТРА; Беседа от
Учителя, държана на 18.VІІІ.1918 г., София. - В: Дали може:
[Неделни] беседи от Учителя. София, 1942, стр. 146 ÷ 147...................................................... 300
7. УЧИТЕЛЯТ ЗА ВОЙНАТА 1914 ÷ 1918 Г. В КЪЩИ: Беседа от Учителя, държана на
1.ІХ.1918 г., София. - В: Дали може:
[Неделни] беседи от Учителя, София, 1942, стр. 177 ÷ 179...................................................... 301
8. УЧИТЕЛЯТ ЗА БЪЛГАРИТЕ И ЗА ВОЙНИТЕ ДА ГО ПОСРЕЩНЕМ: Беседа от Учителя, държана на 8.ІХ.1918 г„ София. - В: Да ви даде:
[Неделни беседи от Учителя, серия XIII, т. 2]. София, 1938, стр. 191. ................................... 302
9. УЧИТЕЛЯТ ЗА БЪЛГАРИТЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ УКРИЕ: Беседа от Учителя, държана на
15.ІХ. 1918 г., София. - В: Да ви даде:
[Неделни беседи от Учителя, серия XIII, т. 2]. София, 1938, стр. 216 ÷ 217. ......................... 302
10. МИР СЛЕД ВОЙНАТА 1914 ÷ 1918 Г. ДВАМАТА БРАТЯ: Беседа от Учителя, държана на
22.ІХ.1918 г., София. - В: Да ви даде:
[Неделни беседи от Учителя, серия XIII, т. 2]. София, 1938..................................................... 303
11. УЧИТЕЛЯТ ЗА ВОЙНАТА 1914 ÷ 1918 Г. В МОЕ ИМЕ: Беседа от Учителя, държана на
29.ІХ.1918 г., София. - В: Дали може:
[Неделни беседи от Учителя.] София, 1942, стр. 242 ÷ 245, 250 ÷ 255. ................................... 304
Стр. 294/1036
12. УЧИТЕЛЯТ ЗА ВОЙНИТЕ ДА СЕ РОДИ: Беседа от Учителя, държана на 6.Х.1918 г., София. - В: Дали може:
[Неделни беседи от Учителя.] София, 1942, стр. 272................................................................ 307
13. УЧИТЕЛЯТ ЗА ВОЙНАТА 1914 ÷ 1918 Г. ПРИЗВАНИЕТО: Беседа от Учителя, държана на З.ХІ.1918 г., София. - В: Дали може:
[Неделни беседи от Учителя.] София, 1942, стр. 342................................................................ 307
14. КАКВА Е ЗАПЛАХАТА ОТ ОБЩОЕВРОПЕЙСКАТА ВОЙНА 1914 ÷ 1918 Г.
ДА НАЕМЕ РАБОТНИЦИ: Беседа от Учителя, държана на 10.ХІ.1918 г. - В: Да ви даде: [Неделни беседи ат Учителя, серия XIII, т. 2]. София, 1938 г. ................................................. 308
15. УЧИТЕЛЯТ ЗА ВОЙНИТЕ 1914 ÷ 1918 Г. КАТО ЧУХА: Беседа от Учителя, държана на
17.ХІ.1918 г. - В: Дали може:
[Неделни беседи от Учителя.] София, 1942, стр. 371 ÷ 373...................................................... 309
16. УЧИТЕЛЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ СЛЕД ВОЙНИТЕ 1914 ÷ 1918 Г. И РЕЧЕ БАЩА МУ: Беседа от Учителя, държана на 15.ХІІ.1918 г. - В: Дали може:
[Неделни] беседи от Учителя. София, 1942, стр. 416 ÷ 417...................................................... 310
17. УЧИТЕЛЯТ ЗА БЪЛГАРИТЕ СЛЕД ВОЙНИТЕ 1914 ÷ 1918 Г. НЕИЗВЕСТНОТО: Беседа от Учителя, държана на 29.Х11.1918 г. - В: Дали може:
[Неделни] беседи от Учителя. София, 1942, стр. 421 ÷ 422, 427 ÷ 428. ................................... 311
18. НАПУСКАНЕ НА СОЛУНСКИЯ ФРОНТ ОТ БЪЛГАРИТЕ И ГОЛЯМОТО ПЛОДОРОДИЕ
ПРАВИЯТ ПЪТ: Беседа от Учителя, държана на 20.VIII.1919 г., сряда, 4,1/2 ч.
след пладне, В: Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени на учениците от
Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. Търново през лятото на 1919 г,
стр. 59 ÷ 60. .................................................................................................................................... 312
19. УЧИТЕЛЯТ ЗА ВОЙНИТЕ И ЗА СЪДБАТА НА БЪЛГАРИТЕ АЗ СЪМ ОНЗИ ЧОВЕК: Беседа от Учителя, държана на 28.IX.1919 г. - В: Да възлюбиш Господа:
[Неделни и др.] беседи. София, 1946, стр. 145 ÷ 147, 148, 149, 150, 154 ÷ 156. ........................ 312
20. УЧИТЕЛЯТ ЗА ВОЙНАТА 1914÷ 1918 Г. ЩЕ УПРАВЛЯВА ВСИЧКИ НАРОДИ: Беседа от Учителя, държана на 7.III.1920 г., София. - В: Ще управлява всички народи: [Неделни] беседи от Учителя. София, 1948, стр. 4 ÷ 6, 14, 15, 16 ÷ 21. ................................... 315
21. УЧИТЕЛЯТ ЗА СЕБЕ СИ И ЗА ВОЙНИТЕ ОТИДИ СЛЕД НЕГО: Беседа от Учителя, държана на 11.ІV.1920 г., София. - В: Ще управлява всички народи:

[Неделни] беседи от Учителя. София, 1948, стр. 58 ÷ 59, 62÷ 67............................................. 320
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ