НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

12. ПАЗАРЛЪЦИ (г. III, бр. 3, 9.ІІ.1931 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

12. ПАЗАРЛЪЦИ (г. III, бр. 3, 9.ІІ.1931 г.)


(В. „Ратник на свободата”, г. III, бр. 3, 9.ІІ.1931 г., София, стр. 1)От известно време в София между фалиралите политически водачи се водят преговори...

Правят се пазарлъци, но не как да се помогне на народа, за който се сещат и ходят при него само кога избори наближат и данъци да вземат, а коя с коя партия да се сдружи, кой да бъде начело на „новата власт”, колко мандати, колко министерски кресла, колко околийски началници ще вземе всяка партия, като дойде на власт и правят и кроят пазарлъци за „кожуха на Ганьо”, тъй кат че всичко им в кърпа вързано, като че те са господари в тази страна, а не народът.

Някога по фронта ни се даваха заповеди. „Тази вечер ще идете в неприятелските окопи и ще ни доведете 1 ÷ 2 французи, сърби” и пр., и заповядват, като че ли ний ги имахме вързани ей-тъй на, както конете, магаретата в яхъра; и сега също тези господа си чертаят, пишат, кроят в удобните салони на София за сметка на Ганьо тез запушени, прихлупени къщурки из селата.

Досега тези пазарлъци ставаха в София, правиха се калпаци и дрехи в София за село, затова свършвахме все с катастрофи и кризи, безбройни кризи. Народът трябва да се организира около новото знаме на Ратниците на свободата и извика на тези, които досега го водеха: Стига, стига пазарлъци по София, ний тук, в селата и градовете, сами ще си намерим, изберем хората, които ще ни водят и следваме. Досега ний ви опитахме, управлявахте, правихте пазарлъци по един и няколко пъти и дадохте това, що имахте, и ви видяхме, сега ред е да видим нови хора, без пазарлъци за нашия кожух, а честно служене на народ и отечество, а не както досега - служене с народ и отечество.Един

Ратник на свободата, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ