НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

11. СЪДБОНОСНИ ДНИ (г. III, бр, 3, 9.ІІ.1931 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк11. СЪДБОНОСНИ ДНИ (г. III, бр, 3, 9.ІІ.1931 г.)

(В. „Ратник на свободата”, г. III, бр, 3, 9.ІІ.1931 г., София, стр. 1)Андро Лулчев


Европа е изправена на страшен кръстопът.

Всеки ден големите европейски вестници ни носят за нови и все по-нови изнамервания на средства как по-леко да се унищожават народите.  

Нови аероплани, палещи лъчи; задушливи газове; оръдия, биещи 400 ÷ 500 км танкови, пр. и пр., несправедливи договори, изкуствени несигурни граници, безбройни кризи, размърдване и шетане (разхождане) на първите министри на всички държави, сключване на тайни договори, явни „търговски” договори не ни ли нашепват, че сме изправени пред страшни - съдбоносни дни. Не преживяваме ли ний дните през 1915 година. Въпреки всички уверения, въпреки всички декларации Европа преживява съдбоносни дни.

Разгърнете вестниците им, и техническите списания, и бюджетите им, вие ще се уверите, че една трета от целия бюджет поглъща военното министерство, а техниката бързо крачи не как да помага за развитието на человечеството, а как по-леко да го унищожава. В тези съдбоносни дни за Европа, мъничка България преживява тежки дни.

Народът трябва добре да разбере съдбоносните дни в Европа и да се опомни. Откъсне от старите политически акробати и старите отъпкани пътища. Да намери сили в себе си, тръгне по нови пътища, изгради в себе си повече вяра в доброто, повече обич между всички и силна воля и истинско служене най-напред пред самия себе си, а след това вярно и честно служене на цял народ, да изградим в тези съдбоносни дни за Европа силна по дух, здрава по разбиранията си, пълна с обич, нова България, такава, каквато я изисква и носи времето.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ