НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

9. БУДНИ БЪДЕТЕ! (г. ІІІ, бр. 3, 9.ІІ.1931 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

9. БУДНИ БЪДЕТЕ! (г. ІІІ, бр. 3, 9.ІІ.1931 г.)(В. „Ратник на свободата”, г. ІІІ, бр. 3, 9.ІІ.1931 г., София, стр. 1)


„И тъй, ний не трябва да бъдем страхливи. Когато искаме да

придобием известни блага, трябва да имаме доблест да понесем

всички страдания.


Само разумният човек може да бъде добър.

Пътят на щастието и нещастието е един и същи.”Там, където глупавите се спъват, разумните минават благополучно, защото разумният помни, че след залез слънце ще стане тъмно и си носи светлинка със себе си, а глупавият ще се сети за това чак когато почне да се пъне и пада в тъмнината. И когато си и набави свещица, той иска и да се грее на нея - а достатъчно е, ако тя само му свети, да върви и чете!

Имаме ли светлинка да знаем пътя си - потребен ни е и хляб, но не мухлясал, а добре измесен от чисто брашно: за тялото - хляб; за ума - права мисъл; за сърцето - здрави чувства - тогава ще дойде и радостта. Но радост, придобита от скръбта на другите, е временна, нетрайна. Всяко същество, което онеправдава друго същество - то самото губи своята интелигентност.

Когато свещта гори, тя нищо не придобива, но околните се ползуват.

Не може да бъдете едновременно и синове, и роби! Ако сте синове - наследници на власт и имот сте; ако сте роби - тогава само скърби ще имате! Но Бог не направи никакви роби - хората сами се заробиха! Те сами си туриха вериги и всеки ден коват нови и ги слагат върху ръцете и вратовете на своите братя человеци...

Това е, защото хората не се обичат, защото мислят своите братя за чужденци; защото допущат несъществующи граници да делят человеците на враждебни лагери, разни нации и религии...

Земята е пълна с хора, които си докарват само скърби днес, а утре може би и смърт - смърт на милиони хора!

Защо да си отегчаваме положението? Сега има мнозина, които и в смъртта не вярват, защото грабят, като да живеят още хиляди години; а други и в живота не вярват: - живеят във вечен страх от нещо - живи умрели!

А навсякъде днес са потребни не обикновени хора даже, а пророци и светии; хора, предадени всецяло на своята идея, носители на Новото, което пристъпя с всеки идващ ден все по-близо и по- близо.

Малка е главата, но цялото тяло управлява - малцина са и тия хора, но ще управляват, ще турят в ред всичко, защото не ще искат своето добро, а доброто на другите. И не ще се водят по човешки променливи закони и заповеди - те не ще продават нито себе си, нито своите братя!

Но и всички вий, които сте готови да дадете малко от своето време, да направите някому добро безкористно - бъдете готови, защото времето ви е дошло!

Всички вий, които имате души и сърце, трептящо от жал по поробен от невежество народ и сте готови да ги положите, за да си въздъхне той по-свободно в близкото бъдеще - будни бъдете, защото близък е денят на Новото.

И всички вий, които страдахте в братска саморазправа, утешете се, защото Правдата ще въздава!

Близко е времето на Новото, на Царството Божие!

Будни бъдете - и със свещници запалени в ръка да се прогоните тъмнината - и дано никога вече не се надвеси над нашата хубава страна!

Будни бъдете!


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ