НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

8. ПИСМО ДО „РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА” (г. III, бр. 2, 21.І.1931 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

8. ПИСМО ДО „РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА” (г. III, бр. 2, 21.І.1931 г.)(В. „Ратник на свободата”, г. III, бр. 2, 21.І.1931 г., София, стр, 2)„Който обича, той най-напред ще пожертвува себе си.” „Щом

мислиш, че всичко можеш да направиш - това е Божественото,

което работи в тебе. Когато мислиш, че нищо не можеш да

направиш - това е човекът в тебе, който е слаб.”


„Сегашният живот е живот на връзване и развързване. Ти не

можеш да развържеш, което не е вързано; и не можеш да вържеш

това, което не е развързано. Това, което не е вързано - ще вържеш;

а вързаното - ще развържеш!”


Драги братя,

Дните, които преживяваме, са много важни, но още по-важни са дните които идат и които никой не може да спре. И ако вие разберете смисъла на живота, вие ще бъдете и здрави, и богати. А за да разберете смисъла на живота, който живеем, трябва да се отърсите от всякаква заблуда - защото ако заблудата ни е „истина”, основата на градението - пясък - можем ли да имаме траен успех в живота?

Гнило въже за нищо не служи!

А след падането ни под турското робство българите постепенно изгубиха своите училища, останаха без църкви, без свещеници и владици. И въпреки това народът имаше твърда вяра, която изтрая на много посегателства на друговерци. Днес имаме храмове за милиони, 10 ÷ 15 владици, 4 ÷ 5000 попове, архимандрити, всевъзможни „светейшества”, и то все българи - не е да речеш някакви чужденци - а каква е вярата ни? - Вий сам знаете!

Защо?

Защото вярата е преди всичко в гърдите на хората, а не в каменните храмове - и защото тя с пари не се купува, нито насажда! Инак ний би трябвало да бъдем сега много по-добре в това отношение, отколкото когато ги нямаше... Разбирам, възможно е да кажат, че светът се е развалил вече, допускам. Но ако дяволът и служителите му са развалили света, какво са правили и правят „Божите” служители? Може ли да се мисли, че дяволът е по-силен от Бога и от Божите служители? Или те само по име са такива?

Не е ли време да се промени гнилото въже със здраво? - Защото вярата, която не поправя, която не крепне в сърцето на човека, тя не е вяра, а суеверие. Не само да ни споменуват какво е правил Христос, но и да посочат и поведат по Неговия път - инак ще ни сочат едно гнило въже, което уж някога спасило цял народ, а сега не може даже на самите владици да повлияе и спаси, та се карат като най-обикновени хора...

Някога нямахме големи училища, нямахме и наши съдии, а хората се караха по-малко, повече си вярваха; нямаше процеси, убийства, самоубийства всеки ден... Изглежда, че имаме училища, които ни учат на всичко друго освен това, което ни е потребно, за да живеем добре помежду си, А то е, защото ни учат и работят без Христа - макар че казват, и даже всички имаме кръщелни свидетелства, че сме християни... Колко по-добре би било, без тия свидетелства, по живота ни хората да ни познаеха, че сме чували за Исуса Христа, че сме възприели неговите закони и се мъчим да ги приложим в ежедневния си живот!... Тъй страшно е да гледаш и днес българи да ходят по улиците, оковани в синджири, не от турците, както някога се оплаквахме, а от самите си братя...

Зная, че вие имате тежки грижи - но тъкмо затова ви говоря за Тоя, Който има най-голяма сила да ги премахне. Хората, въпреки всички свои желания, никога не могат да имат силата, безкористието и любовта, които е имал Синът Человечески. Запознайте се с Него, потърсете Неговата помощ, вземете Го за ръководител на своя живот - и вие ще почнете да виждате, че се разсъмва, че приближава слънцето да изгрее, че един нов живот на обич и братство е съвсем близо - до самите ни врата - и чака само да го поканим, за да прекрачи прага ни и донесе благословията си. Ще се колебаете ли още?

Братски ви поздравява:

Любомир, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ