НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

51. ГРЕШКА ИЛИ ПОДСТРЕКАТЕЛСТВО? (бр. 18, 27.V.1924 г.)

Любомир Лулчев III. Вестник „Ратник на свободата” ТОМ 21
Алтернативен линк

51. ГРЕШКА ИЛИ ПОДСТРЕКАТЕЛСТВО? (бр. 18, 27.V.1924 г.)


(В. „Ратник на свободата”, бр. 18, 27.V.1924 г., София, стр. 1)


В броя от 20-ий т.м. в. „Мир” в хрониката си подзаглавие „За комунисти и дружбаши” съобщава: „въз основа Закона за защита на държавата, министърът на вътрешните работи забрани вчера излизането на комунистическите и дружбашко комунистическите вестници „Труд”, „Звезда”,
„Лъч”, „Работническо Единство”, „Ратник на свободата” и др.


Редакторите и издателите на тези вестници ще бъдат дадени под съд за противодържавнически агитации чрез печата.

Понеже в. „Ратник за свободата” няма, а има „Ратник на свободата” - орган на организацията ни под същото име, считаме се задължени да кажем следното:

1. „Ратник на свободата” не е дружбашко комунистичен вестник, а орган на организация, извлечение от устава на която има във всеки брой от вестника ни.

2. Същата организация не е политическа партия, няма зарегистриран цвят и работи за моралното повдигане на народа ни чрез личен пример. В редовете на основателите й се числят хора, на които телата са надупчени от куршуми при защита на земята ни.

3. Да се пише така за една организация, която съществува повече от две години и е много добре известна както на обществото, така и на самите „миряни”, не може да има друга цел, освен неодобрение идеите, на които служат Ратниците, а те са: Чрез Истината и безкористната работа да се внесе здраво разбиране, нов смисъл и направление във всички политически и обществени отношения. Ако Миряните намират, че това са идеали дружбашко комунистични и ги не одобряват, тогава не остава друго да се мисли, освен че идеалите на „Мир” са противоположни, т. е. лъжата и користолюбието - и ако те наричат своите разбирания „държавнически”, в такъв случай ний ще се съгласим, че действително водим „противодържавническа” агитация не само чрез печата, но и с личния си живот.

Организация „Ратници на Свободата”


Забележка: От справката, която направи редакцията в съответните места, се оказа, че колкото се касае за „Ратника”, „Мир” говори неверности като твърди, че е даден под съд редакторът и спрян вестникът.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ