НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

38. ИЗВАДКА ОТ УСТАВА НА „ РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА” (бр. 14, 22.IV.1924г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

38. ИЗВАДКА ОТ УСТАВА НА „РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА” (бр. 14, 22.ІV.1924 г.)

(В. „Ратник на свободата”, бр. 14, 22.ІV.1924 г., София, стр. 1)§ 1. „Ратници на свободата” е политическо-обществена организация, която цели чрез истината и безкористната работа, сложена като основа в живота на свободно сдружени человеци, да внесе здраво разбирание и нов смисъл и направление във всички политико-обществени отношения.

§ 2. Най-главното средство за постигани е горнята цел е: реално да се живеят принципите, възприети като основни, т. е. всеки Ратник на Свободата в частния си и обществен живот да бъде: 1) искрен и истинен; 2) да работи безкористно; 3) да почита жените и ратува за техните правдини; 4) да положи зависящите от него грижи и усилия за облекчение участта на истински бедните и прокудените от родните им жилища. Най-добрата пропаганда е личният достоен живот на всеки Ратник на Свободата.

§ 3. Ратник на свободата може да бъде всеки искрено възприел и готов да живее основните принципи, независимо от пол, възраст и народност. Приказките са лишни - делата са всичко, по което един Ратник на Свободата се отличава от другите хора.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ