НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

15. ПИСМА ДО РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА (Писмо трето, бр. 4, 8.ІІ.1924 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

15. ПИСМА ДО РАТНИЦИТЕ НА СВОБОДАТА (Писмо трето, бр. 4, 8.ІІ.1924 г.)


(В. "Ратник на свободата”, бр. 4, 8.ІІ.1924 г., София, стр. 1)

Братя, днес ще ви пиша как да воювате с враговете си, Ний, хората, все сме се борили още от ранните векове, та дори досега чак. Ний сме атакували крепостите, събаряли стените им... А тия крепости винаги са имали врати, ключове за тия врати, през които хиляди хора са минавали, без да ги чупят... Но ний искаме да воюваме - и воюваме, разрушаваме, убиваме и биваме убити... Но как ще победим враговете си? Има един метод, който обикновено смятат за най-сигурния - като ги убиеш. Но кой ти е враг, защо се е явил тоя враг, кои са причините, които са ви противопоставили един на друг? Всеки разумен човек знае, че нищо без причина не е. Е добре, ако убиеш врага си, ще убиеш ли и причината, която го е направила такъв? Ний убихме много сърби, сърбите убиха много македонци - и все пак, ако една идея е права, ако тя има условия да съществува, ако причината не е премахната - тогава? Ето, хората от хиляди години се убиват, без да престанат да имат врагове! Затова големите учители на человечеството туриха закон: - Не убий! Не убий - с убийство не се е разрешил никой въпрос досега! Человечеството е убивало и убива - и все повече нужда се явява да си служат с това средство - и все по-безполезно! Но ти може да затвориш врага си, да го туриш в тюрма и държиш дълги години, „да му дойде умът в главата”. И това е един начин, по който си отмъщават, без да подозират, че с това те приличат на куче, което хапе биющата го тояга, като че ли тя е крива за неговите болки - късогледо да види волята, която стои зад нея. Но и когато затворим някого, той ще мечтае само отмъщение и ний ще трябва да употребим сила, за да го пазим: сума сили ще се прахосат напразно - и при първия удобен случай той ще се хвърли отгоре - па били ний отделна личност или държава - и тогава... историята ще почне - отначало.
Най-сигурният начин да победиш врага си е да го нямаш; а когато го вече имаш - да разбереш защо ти е враг, по коя причина; да намериш допирни точки между него и себе си - и той е човек като теб - и да го превърнеш в приятел. Ако человек се сприятелява с най-свирепите животни (говоря не за дресиране, а засприятеляване), то несъмнено, че и хора помежду си могат да сторят същото. И най-лошият човек в света има нещо, което обича - това е вратичката, през която може да се влезе в неговата крепост. Ако един е могъл да стори това - ще трябва и ти да го направиш. Но ще влезеш не да го ограбиш, а да му оставиш там нещо, което той цени. Тогава той и сам ще ти отвори и други път. Само това е правилното решение - победа без победители. И днеюс тто е по-нужно от всякога, защото ожесточението е голямо, треновете са пуснати един срещу другите - те летят вече... Слизайте от тях, тия, които още може да се чувствате като братя, подайте си ръка в името на Тоя, Който издъхна някога на Голгота, и Когото ний всеки час разпъваме днес, нарушавайки завета Му: Любете враговете си! С Братски поздрав,


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ