НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

13. А ПЛОДЪТ НА ДУХА Е (бр. 4., 8.ІІ.1924 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

13. А ПЛОДЪТ НА ДУХА Е (бр. 4., 8.ІІ.1924 г.)


(В. „Ратник на свободата”, бр. 4., 8.ІІ.1924 г., София, стр. 1)

„А плодът на духа е; любов, радост, мир, дълго- търпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въз- държание; против такива няма закон.” Всяка форма добива своята ценност от съдържанието, а всяко съдържание - от своята смисъл. Новото време изисква нови разбирания, нова логика, граматика и правопис. Всичко трябва да бъде правилно премерено, защото малките излишъци, създават големите страдания днес. Известни недъзи, които сега съществуват в света, не са недъзи на самия живот. Животът е проявление на духа, а той и единственото разумно нещо в света. Духът е онова велико същество, което изпълва всичко; разумното, което осмисля живота, на което съзнанието е винаги будно; което носи всички способности, дарби - сърдечни, умствени и волеви. И ако ний се ръководехме от него, трябваше да се разбираме помежду си. Когато духът дойде, той произвежда топлина във физическия свят, светлина в ума, движение в живота; растене, цъфтение, връзване и зреение, разширява съзнанието. Когато отсъствува духът, има меланхолия, безсмислие на живота, апатия, подозрения, съмнение. Затова, докато не изменим съзнанието, не може да се промени и характерът ни. Първото проявление на духа е любовта. Тя е първият подтик към живот, всесилна вълна, на която не може нищо да противостои, никакви стени, никакво насилие; тя не признава никакви закони, тя сама си прави пътя! Иде тя сега в света, великата вълна, с грамадна бързина - и тия, които й се противят, ще ги отнесе. Външният свят е отражение на нашия вътрешен - държавниците прилагат нашите разбирания.
Духът носи любов, любовта - мир, мирът - радост. Силата на човека седи в това; да изяви своята любов! А първото й изявление е да донесе свобода на себе си и околните. Ако един държавник дойде на власт и обере народа си, направи закони, които докарват анархия, или отвори война, от която се получи катастрофа - а после си умие ръцете като Пилата - това не е знание! Всеки, който прави нещо, трябва да знае защо го прави. Само направеното с любов е разумно направено. Плодът на духа е кротост, а кроткият човек е силен човек. Плодовете на духа са сили вътре в нашето съзнание и зависят от неговата степен на развитие. Ако енергиите се увеличат и ний не знаем да ги  употребим - иде болезно състояние, при което главата става топла. А законът е обратен: в главата - светлина, в стомаха - топлина. Любовта трябва да се разбере като един закон за приложение на самия живот и трябва всякъде да се приложи, за да се роди свободата, а след нея - и радостта. Но любовта не стои във външните форми на нещата - тя е общение на душите. А ний днес сме добре облечени европейци отвън и шопи - отвътре. Нова фаза настъпва, нова вълна иде в света - и тя няма да остави никого. Без нея всички ще чувствуват в душата си скръб. И колкото повече й се съпротивляват, толкова повече скръбта ще расте. А разумният закон е за разумните хора. Ний трябва да желаем от все сърце любовта и свободата - и те ще дойдат. Това, което мислим, говорим и желаем - това и става в света. Досега само за войни говорихме - те и дойдоха! Най-разумното нещо в света е любовта, но не тая, нашата любов, която е остатьк от култури на насилие. Само любовта ще ни направи силни. Хората без любов са глупави, жестоки, престъпни. А най-силни хора са тия, които разбират законите на природата. Тия силни хора вече идат в света. Чистота се изисква днес! Всичко, което крием най-благородно в душата сега - и никой друг път - е моментът да го проявим! Сега и никой друг път - трябва да пожелаем да живеем Божественото, и -- разберем човешката душа! Туй, което иде - ще бъде! Бог ще се развърне в Своята красота, в Своето разнообразие; ще обършевсяка сълза от човешките очи, ще премахне всичките тьги и скърби, ще направи всичките хора да заживеят чист и почетен живот. И всички ще станат сободни граждани на земята.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ