НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

5. ЩАСТЛИВИ СА ВЕЧЕ ВДОВИЦИТЕ (бр. 1, 19.І.1924 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк

5. ЩАСТЛИВИ СА ВЕЧЕ ВДОВИЦИТЕ (бр. 1, 19.І.1924 г.)


(В. „Ратник на свободата”, бр. 1, 19.І.1924 г., София, стр. 2, в рубриката „Хроники”) Щастливи са вече вдовиците, още по-щастлива - България! Някакъв си висш многоумен съвет решил да ощастливи вдовиците - пенсионерките от войната, като им отпусне пари за зестра, за да се оженят пак. Това е отлично насърчение да се пази паметта на „падналите достойно за отечеството синове” (нали така ги величаете по банкетите и баловете, давани с благотворителни - неизвестно за кого именно благотворителна - цел?) Ами не е ли по-хубаво да се направят и някои други домове, че да ги наблъскат там, та да се отърве държавата веднъж завинаги от тях? Каква глупост е това, ако не е цинизъм на хора, които мислят, че със сърцата на нещастните може да се манипулира като с празни гърнета, в които по угодата си може да се налива каквото щеш! МОТО „Всеки богат човек може да нахрани тялото, но само онзи, който има знание, може да нахрани душата.” * „Първо изучи онова, което най-много ще ти помогне, за да помагаш на другите.” * „Изучавай търпеливо и събирай знания, но не за това да те мислят хората мъдър, нито пък за рядкото щастие - да бъдеш мъдър, но защото само мъдрият човек може мъдър да помага.”


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ