НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Забележка на съставителя Вергилий Кръстев:

ТОМ 20
Алтернативен линк

Забележка на съставителя Вергилий Кръстев:1. Тази  лекция на Общия окултен клас, държана на 11 ноември 1931 г. на Изгрева в  София, е отпечатана в томчето «Събуждане», XI година, том I, в 1944 г.,  София, на стр. 125-148, по стария правопис.

2. В каталога на Елена Андреева тя е под номер 1457 със заглавие «Двоен дял».

3. Тук  е предоставен оригиналният ръкопис от ръката на Паша Теодорова, което е  точно онова, което е дешифрирала от собствената си стенограма.

4. А  в отпечатаното томче, «Събуждане», стр. 125-148, тази лекция е  редактирана изцяло, като по този начин Духът на Словото на Учителя  напуска отпечатания текст и то е вече едно обикновено четиво. И това  всеки може да си го провери.

5. Въпросът  за редактирането на Словото на Учителя Дънов е разгледан в «Изгревът»,  том IX, стр. 797-800, 800-824. Вижте също стр. 683-687, 695-697.

6. Тази оригинална беседа е включена, за да може да се проумее знанието, което Учителят Дънов ни открива за злото и доброто. Тя най-добре ще послужи да се разбере ролята, дейността и личността на Любомир Лулчев на Изгрева в София при нозете на Великия Учител Беинса Дуно.

7. Още  в 1-ва школна лекция на Общия окултен клас, II година, на 6 октомври  1922 г. - «Положителни и отрицателни сили в Природата. Зло и добро в  живота. Светлина и тъмнина в света», Учителят Дънов предава едно ново  знание за Школата на Всемирното Велико Бяло Братство. А именно:

а) Положителните сили разрушават, а отрицателните сили градят.

б) Доброто в света, то е една отрицателна сила - то гради.

Злото в света е една потребност, то не трябва да се изкоренява, то трябва само да се ограничава.

в) В  Школата на 100 души добри хора са потребни 10 лоши. Те представляват  канализацията, през която трябва да изтече мръсотията и нечистотията,  която отделя това общество.

г) В  Школата на 100 души лоши хора трябват 10 добри човека. Те представляват  комините, през които да се изхвърли димът, породен от нечистите мисли и  чувства на това общество.

д) Доброто в света иде чрез добрите хора, а пък злото в света си отива чрез злите хора.

е) Между  лошите и добрите човеци трябва да има едно съотношение, да се  спогаждат, да живеят разумно помежду си. Всеки човек, на което място е  поставен, трябва да върши Волята Божия.

8. Ето защо бе подготвен и напечатан от мен «Изгревът», том XX, за Любомир Лулчев.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ