НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

XIV. Пророчествата за 1939 г. I. Благодатната 1939 г. и епохалната 1939 г.

Бележки на съставителя Вергилий Кръстев ТОМ 20
Алтернативен линк

XIV.

Пророчествата за 1939 г


I. Благодатната 1939 г. и епохалната 1939 г.
Бележки на съставителя Вергилий Кръстев

II. ГОЛЕМИЯТ БРАТ: Беседа от Учителя,
държана на 31.XII.1938 г. в 12 ч в. срещу 1.I.1939 г

III. МАЛКИЯТ БРАТ: Беседа от Учителя, държана на 1.I.1939 г.
в 10 ч сутр., озаглавена и като ЕПОХАЛНА ГОДИНА

IV. Бележки на съставителя Вергилий КръстевI. Благодатната 1939 г. и епохалната 1939 г.


1. На 31 декември 1938 г., събота срещу неделя, в  12 часа вечерта е държана беседата «Големият брат», заведена като  «Утринно слово» в оригиналния каталог на Елена Андреева под номер 2705,  тъй като в 5 часа сутринта на 1 януари 1939 г. не е изнасяна беседа. Тя е  отпечатана в брошурата «Големият брат», София, 1939 г., със стария  правопис.

2. Наредих на Веселина Маркова да включи беседата  непосредствено след Утринното слово на 25 декември 1938 г. в 5 часа  сутринта, за да се запълни празната дата. Обеща, но не изпълни. А защо?  Защото други я ръководеха отвътре. А кои са те? Виж «Изгревът», том IX,  стр. 846-848, от точка 9-12 до края.

3. Накрая, след големи разправии, аз дадох горния  текст отточка 1 и той бе поместен отдолу на стр. 217 от томчето  «Добрият език» - Утринни слова, издание на «АСК'93» и «Урания» от 1998  г., с ISBN 954-9589-09-9.

4. След като в 5 часа сутринта не е държана от  Учителя беседа, понеже е държана в 12 часа през нощта на 31 декември  1938 г. срещу 1 януари 1939 г., то в 10 часа Учителят държи обикновена  неделна беседа. Тя е озаглавена «Малкият брат», но има още едно заглавие  в каталога на Елена Андреева, като «Епохална година» и под номер 2706. В  томчето «Любовта дава живот» от Неделни беседи, издание на «Жануа-98»  от 1999 г. с ISBN 954-9589-26-9, на стр. 187 е поставена забележка, че  тук следва «Малкият брат», която е поместена в отделна брошура през 1939  г.

5. И понеже годината 1939, освен благодатна, е и  епохална, то ще отпечатаме цялата брошура. А защо? За да се знае какво е  казано от Учителя и как се преиначават нещата.

6. Освен това тя е брошура, която е запазена у мен и може да се загуби, затова тук е мястото да се отпечата. И това е връзката с пророчествата в дневника на Лулчев и разговорите му с Учителя.

7. А за да разберете какво значи «благодатна»  година, ще си проучите «Големият брат», а за да разберете какво означава  «Епохална година», ще си проучите «Малкият брат».


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ