НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Заключение

ТОМ 20
Алтернативен линк


Заключение

И като обобщение мога да заявя:

а) Тези  бележки ми отнеха много време, да ги намеря и подредя според моята  концепция за този том. Не са пълни, но са достатъчни засега.

б) Без  тях Дневникът на Любомир Лулчев е заключен с 9 катинара. И е невъзможно  както да се чете, така и да се проумее. Някои журналисти и историци,  сътрудници на Държавна сигурност по време на комунистическата диктатура,  се опитаха да разглеждат този Дневник, но опитите им бяха неуспешни,  защото не познаваха живота на Школата и Учението на Учителя, както и  Словото Му. Освен това те работеха по поръчка да изобличат Любомир  Лулчев и Учителя Петър Дънов като съветници на цар Борис III, като  защитници на фашистката власт и хитлеризма у нас. През 1960 г. бе  издадена една брошура - «Антинауч-ната и реакционна същност на  дъновизма» от Борис Ценков. Тя им беше ръководната инструкция, включваща  периода от 1945 г. до 1990 г. и от 1990 г. до 2004 г. Силите, които ги  ръководят, са едни и същи от вчера, днес и утре.

в) Напълно  съм сигурен, че в бъдеще, когато някой иска да проумее този дневник, ще  трябва най-малко 10 години да проучва историческите събития от този  период и да ги подреди в ума си.

г) Напълно  съм сигурен, че в бъдеще историята на България по времето на Учителя  Петър Дънов ще бъде проучена основно и написана както трябва. И бъдещото  човечество ще я изучава така, както днес се изучава Библията -историята  на еврейския народ. А в Библията са вписани думите Господни. А Словото  на Учителя Дънов е Слово на Бога. Амин!
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ