НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(142) С. Мърчаево. Разговор с Учителя на 5.V.1944 г., от 10 и ½ до 11 и ¼ сутринта

ТОМ 20
Алтернативен линк

(142) С. Мърчаево. Разговор с Учителя на 5.V.1944 г., от 10 и ½ до 11 и ¼ сутринтаВъпросът бе да пиша едно писмо на принц Кирил и  отидох да питам Учителя има ли да каже нещо за проекта. Прочетох го, но  той не ми каза нищо, от което разбрах, че това всичко е безполезно, но  все пак аз исках да си изпълня това, което смятах за дълг. Той ми каза  между другото:

«Изпуснаха. Широки обуща, за да се не правят  мазоли. Те сега преследват, а уверени ли са, че ще бъдат все начело?  Карат все по германски. Но това, което може да прави силният пехливан,  слабият не може да понася, нито да нанася силни удари. Сега търсят  правото, но в правото влизат три елемента, не само силата, но основното е  силата: просветен ум, устойчиво сърце, силна душа - силна воля, която е  израз на душата. Кирил трябва да слуша сестра си, която има доста  опитности.638 Много богата (Германия), казва, а дали има  пари, те си знаят. Севов разсъждава по германски, щом е инженер. Сега  трябва най-малката помощ, да остане един сантиметър до сблъскването. От  философия страдат българите, искат да не се наруши нищо от църквата,  когато целият свят се обръща... Златото е благородно, но е напластено в  рудите, та трябва да се освободи. Българската политика прилича на оная  домакиня, която не знаела да готви и все питала: «Как готвите това или  онова?», и казвала: «И ние така.» И веднъж питала как готвят охлювите, а  те й казали, че ги чукат в чутура. - «И ние така.» ...

В Библията Бог позволи да убият Авеля, но не даде  Каин да убият, а каза, че печат ще му удари, та да не смее никой да го  убие, и който го убие, ще бъде седмократно наказан. Лошите хора да се не  убиват, а да се турят на работа, да видят следствията от последиците.  Лошите хора са енергични и трябва да бъдат туряни на работа, а не  убивани.639

Малките работи може да имат големи последици.  Един много добър свещеник удря на един дякон плесница за погрешка. После  дяконът става владика и 25 години гони свещеника. Направил погрешка - с  бой не се оправя; бой значи ръст, по-добре е ръст да му дадеш,  отколкото бой. Трябва съществените закони, които сега не знаят. В живота  има три големи противоречия и три големи хармонии. Който не мисли и не  чувствува, и не постъпва добре, ще влезе в тия противоречия.

Хитлер беше силен отначало, а после, след  Англия... Стана като онзи бейски син, който бил гяури, докато един ден  викал на баща си: «Хванах един гяур!» - «Доведи го!» - «Не ще.» - «Пусни  го!» - «Той не ме пуска...» Как ще подигне германския народ, ако стана  причина, унищожи... Ако е той причината за нещастието на народа, нека се  оттегли, ако разбираше Божествения закон. Ето, Христос каза: по-добре е  да пострада един човек вместо целия народ; а сега страда целият народ  вместо един човек - всички страдат за Хитлер. Умни хора трябват  навсякъде. Хитлер изпусна случая, когато Чембърлейн му отиде на крака.  Той мислеше, че Англия няма да воюва.640

Според мене Божествен акт е само Сан-Стефанска България - всичко след нея е човешко. Англия се боеше и развали, и затова страда.641 Сега най-добро е федерирането, другите неща са несъвместими...642  Народите ще изберат своите водители («наложат» - каза). «Ще им дам  водители според сърцето си» - казва в Писанието. Богатите заблуждават  бедните, скарват ги и те воюват. Във всеки свят има мярка. Във  физическия свят има мярка - «силният има първо място». В умствения свят  светлият ум има първо място. В духовния свят -който носи благородно  сърце, чувства. Всеки свят си има по една мярка, с която си служи.  Грубостта в хората се набира. Ако човек вземе един хляб, е добре, но ако  вземе 50, набират се и се дразни и си прави свои заключения... Светът  не може да се оправи. Бог е вложил блага във всеки човек и трябва да се  даде място на тия блага. Трябва да се поправи светът не с хляб, а с  дишане -във въздуха не си ограничен, - и след него и въпросът и за  яденето ще се разреши лесно. Светлината е още по-висш свят.

Най-голямата погрешка направи Фердинанд, като  стана цар - ако беше останал княз, по-добре щеше да бъде. Отвори  Балканската война.»643

В Радомир се явява на един войник Света  Богородица и му казва да каже на Фердинанд, че ако се не примири със  съюзниците си, лошо го чака. Ще изгуби всичко. Д-р Дуков го разправя.

«И Борис мислеше все за трона си, а не да служи  на Бога. Бог, ако е решено отгоре да останеш цар, ще останеш. Сам цар не  може да се направиш, все трябва да си някъде. Работите на миналото,  било що било, оставй го. Проучете сега условията, ако те сега искат едно  решение. За мене, като дойде законът на зимата, той се иска дебели  дрехи, като дойде пролетта, тя иска по-тънки. Сега силният ще разрешава  според силата си, а слабият - според ума си. Защото, ако силният не  постъпи според силата си, и слабият - според ума си - ако умният не  упъти силния и силният не помогне на умния, няма смисъл. Сега трябват и  умни хора, и силни хора, и добри хора - всички те ще си подпомагат.  Трябва цяла наука. Сега някой казва: «Аз това нещо не мога да направя.»  Всяко нещо, което се иска от човека, и добро, и зло, може да го направи.

Добрият човек прави злото слуга, а лошият човек  прави доброто слуга, а злото - господар. А добрият прави злото слуга, а  доброто - господар. Това е разликата.»644

Случаят с Йов, където Сатаната и Господ се разговарят и той си казва мнението за Йова.

«Един народ трябва да мине през изпити, но през  умни изпити. Сега войната върви вече по инерция. Кола слиза отвисоко и  преминава върховете, ако са по-ниски, докато застане... Ако хората не  станат умни, добри, силни, ние трябва да станем добри, умни, силни.  Машинистът, като се качи на машината, и авиаторът - на аероплана, тогава  стават силни! Да се изследва сега тяхното състояние.»

* * *


Архив на МВР. Лулчев, Любомир. Дневник. Оригинал, л. 1-136.

ЦДИА, ф. 95к,  оп. 2, а.е. 2, л. 1-68. Лулчев, Любомир. Части от Дневника на Любомир  Лулчев за срещите му, разговорите и кореспонденцията му с българския цар  Борис III, принц Кирил и Петър Дънов по вътрешната и външната политика  на България. София. 25 януари 1938 - 5 май 1944. Оригинал. Копия.  Машинопис. Ръкопис.

Лулчев, Любомир. Тайните на дворцовия живот: Дневник (1938-1944). София: СК «Веселие», 1992, стр. 9, 10-11 (за №1,3,4).


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ