НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(141) Разговор с Учителя на 1.III.1944 г., 9 ч сутринта, с. Мърчаево, в дома

ТОМ 20
Алтернативен линк

(141) Разговор с Учителя на 1.III.1944 г.,

9 ч сутринта, с. Мърчаево, в домаГоворихме дълго време, около два часа, върху разни въпроси и на разни теми. По-късно си записах това, което си спомних:

«Аз казах и на Багрянов да гледат да турят всички  на работа. С масони[те] да разберат какво иска Англия точно, а не  такива безумни работи, да изгоним ние германците - те не могат, с  толкова войска, да направят това, а искат от нас това. Нещо реално да  разберат какво искат наистина, а не за пропаганда. От друга страна, да  се държат с германците добре, защото и те не обичат да се шегуват с хора  непочтени. А също с русите да видят какво е добро и да го направят  сами, за да няма между тях противоречия. По такъв начин ще се дойде до  разумното. Всички народи имат дял в Божествения план и товатряб-ва да се  разбира и никой да не противоречи за изпълнението му. Друго е за  човешките планове. Не трябва никой народ да спъва други народ в  Божественото.

Англия наруши Божествения план, когато наруши  Сан-Стефанска България, и оттогава върви назад. Тя не трябваше да се  меси по този начин, но тя от страх от Русия...

Германия [поправи] погрешката на Берлинския конгрес, но Англия не разбра нито в 1918 година, нито после, сега.637

Всеки народ трябва да се остави свободен да  изпълни Божествената мисия, а за политическите работи е друг въпрос, но  за това, което е Божествено в него, не трябва да се спира, защото се  осакатяват и тия, които спират. Наклонът създава течението. Нагоре се  задъхват, а надолу се засилват. Да се изпълни справедливото и обещаното.  (Това - за трансформатора, който, вместо да помагат, всички чиновници  пречат и гледат да изнудят нещо рушвет, особено Разсуканов от мина  «Перник».)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ