НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(97) Писмо от Любомир Лулчев до цар Борис III от 29.Х.1940 г.

ТОМ 20
Алтернативен линк

(97) Писмо от Любомир Лулчев до цар Борис III от 29.Х.1940 г.
Ваше Величество,

Справедливост - това значи да постъпиш с другите тъй, както искаш с тебе да постъпят.

Учителят

В бурните времена, които преживяваме,  справедливостта е най-необходимата основа за живота, както на човека,  така и на всяко общество. Не е въпросът за условната - «законна»,  справедливост, а за онзи дълбок принцип на равновесие, който крепи  еднакво както световете, така и душите и държавите. Днес, когато нашите  надежди са възложени единствено на Справедливостта и разчитаме на нея за  постигане на нашите идеали, трябва всички да сме по-справедливи от  всякога! Ако ние вървим с Нея, и Тя ще върви с нас и ще ни помага.

Вас отново Ви подтикват да станете страна спрямо някои, вместо да бъдете само справедлив баща спрямо всички.

Всеки човек има свобода от Бога постъпи както  намери за добре, при единственото условие - да носи и последиците от  своята постъпка!

Моят дълг в случая е да Ви помоля да бъдете  по-обективен от всеки друг път, поради ред причини, които ще Ви станат  по-ясни в близко бъдеще.

С почит:

[подпис] Любомир Лулчев

29.Х.1940 година

София - Изгрева


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ