НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(91) Писмо от Любомир Лулчев до цар Борис III от 30.IХ.1940 г.

ТОМ 20
Алтернативен линк

(91) Писмо от Любомир Лулчев до цар Борис III от 30.IХ.1940 г.Ваше Величество,

Днес е денят на Любовта, Вярата и Надеждата -  заедно с Мъдростта (София). По тоя повод Ви изпращам подарък - няколко  мъдри изречения, които моля да прочетете.

«Аз, Господ, те призовах в правда и ще те взема за ръка и ще те пазя, и ще те поставя завет на людете, светлина на езичниците.»

«С краката си ученикът ще отиде при Доброто, с  ръцете си ще го направи, а с устата си ще го каже. И трите свята трябва  да вземат участие в Доброто: физическият, ангелският и Божественият.»

«Главата на ученика трябва да е винаги изправена,  а не наведена. Когато тя е наведена, лесно се възприемат отрицателните  мисли и настроения. А когато е изправена, той се свързва със слънчевите  енергии и положителното в живота.

За нас слънцето е израз на колективна дейност на  същества разумни. Като работят и мислят, те изпращат светлината на целия  свят. Ние наричаме тази светлина слънчева. Чрез червения цвят те  изпращат живот на земята; чрез портокаления носят индивидуализъм в  съществата; чрез жълтия пращат интелигентност; чрез зеления - подтик за  растене; чрез синия - вяра и надежда; чрез виолетовия те внасят във  всички живи същества сила да се борят с мъчнотиите и да ги преодоляват.

И тъй чрез мозъка си человек определя изобщо  отношенията си към природата; чрез дробовете си той уравновесяватия  отношения; а чрез стомаха си той ги реализира.

Да вярва човек в Бога, това значи да не се съмнява никога. Истинската вяра изключва всякакво съмнение.

Човек е дошъл на земята да се учи, да прави опити, за да се приспособи към Божествения свят.

Колкото и да философствува, в края на краищата человек трябва да изпълни волята Божия.

Никой човек не може да забогатее, докато Божието благословение не е с него.

Смъртта е неизбежен процес, но важно е как умира  човек - със съзнание или без съзнание за това, което става с него. Който  е работил с любов и прилагал закона на доброто, той умира съзнателно,  като продължава да живее след смъртта си.

В природата морал няма - има хармония!

Злото е неизбежен спътник на доброто. »

[Подпис:] Любомир Лулчев

Помнете, че колкото повече учите, колкото повече Ви се говори, толкова повече се изисква от Вас.

Само човек, който има ум, може да осъществи любовта като сила.

Докато любовта не влезе в света, той няма да се преобрази.

Злото е силно само затова, защото хората го  обичат. Обичта към злото му придава сила. Злото черпи сила от любовта.  Въпреки това обаче стремежът към доброто никога не може да се спре!

Злото е път към смъртта. Доброто е първата връзка  с живота. Няма по-велик акт от този да направиш едно добро, защото по  този начин ти предизвикваш Бог да се прояви чрез тебе в своята любов,  мъдрост и истина!

Преписах ги от разни места, както се паднаха, като [ги] нарекох за Вас.

От сърце пожелавам да Ви принесат полза.

30. IX. 1940 г.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ