НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(14) II СРЕЩИ

ТОМ 20
Алтернативен линк

(14) II СРЕЩИ
След беседа, среща с Учителя. 21.XII. 1938 г.

«Реките, като текат, дават утайки, които преместват (отклоняват) теченията. Дунавът е направил Румънската равнина.

Действие и въздействие - това е политическият  живот. Ориентирането... тънка политика. Искат сега да докарат в разрез  интересите на германци и италианци: «разделяй и владей» - това са  похвати на Черната ложа. Но има и нещо стабилно в природата: правото е  на правия, а не на кривия! Прозорливост трябва - досетливост и  съобразителност. В психологическия живот сега работят не със закони, а с  правила - моралът още не е закон сам по себе си, той е нещо временно.  Истинско е онова, в което Любовта се дава, работи и като се оцени - то е  важното сега. Ако не преценим това, което не е любов (и го вземем за  любов), ние се лъжем. Ако преценим любовта, ще имаме благо. По-силно от  Любовта няма, а преценката зависи от ума.

Туй, което препятствува царя, то е, че семейните  му чувства са много развити - той иска всичко да се уреди, да не стават  раздори, а когато иска свобода, то е възвишеното в него. Баща му имаше  по-големи стремежи, а този се е спрял върху семейството, то е...  Фердинанд направи погрешка, че се ожени втори път. Той имаше два[ма]  сина и две дъщери, но искаше да си осигури германско влияние.79  [За] Елеонора 1939-а и 1940-а година са по-благоприятни. Новите  констелации дълбоко работят. И Сталин изменя вече политиката си.80 Царят не знае какво да прави във външната си политика.»

Учителят ме повика сам и доколкото разбрах, въпросът беше дали съм говорил на Багрянов за Методи Константинов81.  Казах му. Той ме запита има ли си той частен секретар. Казах му, че не  зная, но ще запитам и може да му препоръчам Методи, ако няма.

Вчера идва Севов,  отчаян, че царят [се] е оставил да бъде воден от Стойчо & сие и не  ще да назначи Пращилов секретар на Недев и вярва на разни анонимни  писма. Показа ми едно. Това същото, почти също, без подпис, само че  напечатано на машина, ми го чете Генчев миналата година и сега същото,  преписано на ръка, го четох. Там се говореше, че Пращилов е женкар и се  сочеха свидетелства на две неизвестни слугини и един шофьор...

Тъй си върви в нашата Българийка... Генчев вчера се върнал и писмото дошло...


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ