НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ИДЕЙНИЯТ ХАОС В ПОЗИТИВНИТЕ НАУКИ

ТОМ 20
Алтернативен линк

ИДЕЙНИЯТ ХАОС В ПОЗИТИВНИТЕ НАУКИ


Колкото и да е странно, все пак е напълно вярно, че днешнйте «положителни»  науки и дисциплини нямат единство на основната доктрина, изхождат от  разни гледища и ни най-малко не се смущават, че техният изходен пункт  или основна идея може да се намират в пълно противоречие с тоя на някоя  друга също тъй «положителна» наука! Като резултат от това е, че в ума на  студента или ученика се трупат факти, които той отначало, по личен  почин, се труди да съпостави в логически свързани групи, от които  неговият крехък ум да почерпи сила и знание, а по-късно той вижда  невъзможността на това и се превръща в машина, заучаваща... наука!...

Професорите, запознати добре със своите позитивни  научни направления и методи, твърдо следват своите пътища - едни  отиващи на север; други - на юг. А в туй време бедните студенти тичат от  една аудитория в друга, ту с единия професор на юг, ту с другия - на  север... Последните са логични и «прави» - за своите науки, но никой от  тях и не помисля за оная умствена ли да го наречем, или психична, каша, която се образува в ума и душата на бедните учащи. Много често е даже явлението двама професори за едни и същи факти в различни факултети да приемат и искат на изпитите си различни «научни» обяснения...  И не е ли тогава едничкият метод да се почувства студентът свободен -  да стовари всичкото това «знание» още при вратата на училището и  университета веднага след изпитите и да си «търси хала» за новия живот,  който го чака, и който няма нищо почти общо с това, за което си е губил  годините? Знания, несвързани с неговия собствен живот, необосновани с  логика, достъпна нему, необлечени във форми, които не правят частица от  него самия...

Ето, с такъв хаос в душите от години студентите  тичат след своите професори в различните техни умствени градини, в някои  от които грее тропическо слънце, а в други духат северни ветрове и се  грамадят ледени планини. За неволния синтез, за тая «научна» каша - да  ни извинят за израза, - която ставаше и става понастоящем в душата на  студента и ученика - никой и не помисля... А самите учащи чакат да  «минат моста» - и да изхвърлят всичко ненужно още на отсрещния бряг!

Прибавете при това и външните условия на  политическия и обществен живот, краха на националните идеали и моралната  покруса, която даде път и преднина на всичко отрицателно да се добере  даже до върховете на обществената стълба - и вие ще имате донякъде  картината за душевната немощ, ученото невежество и непригодност на учащия да се слее с живота и бъде активен негов член, носящ здрав усет и положителни творчески идеи.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ