НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

СЪВПАД НА ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ И ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ

ТОМ 20
Алтернативен линк

СЪВПАД НА ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ И ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ


И ето, в тази многостранна проява и дейност,  психически живот, интелектуален свят, в който са цъфтели и цъфтят хиляди  цветя, които мамят двигателите на съвременната култура и цивилизация,  наука и войни, търговия и поезия, художество и начин на ловко законно  обирание своите подобни, истинските дълбоки съзнания, които работят с  оглед не да достигнат лични изгоди и добрувания, а чиято душа гори,  въодушевявана от големите идеи за безграничното човешко постижение в  тайните на заобикалящия ни свят - тия личности именно са намерили, че  человеческата дейност, колкото по-малко е деформирана  от личната среда, от «егото» на индивида, толкова по-често следва  вътрешните пътища, които повече или по-малко се отклоняват от една  дейност, която би могла да се вземе за нормална  и законите на която съвпадат с общите природни закони - поне в тоя вид,  в който ни са дадени от великите прозорливци на човешката мисъл.  Висшето гледище, че съвпадение на човешката дейност с природните закони е  най-разумният път за проява изобщо на битието (частот което ний  наричаме психичен живот, наука, чувства, воля, възпитание и пр., и пр.),  дава онзи липсващ импулс, който въздига личността, надминала своето  лично «аз», да стигне до съзнанието на колективитета; да се слее макар  за малко с него, да изпита и прочувствува великата целесъобразност,  която надхвърля индивидуалния живот и носи със себе си дълбокото чувство  - скръб или радост на хиляди индивиди, а същевременно и мощта и  интензивността на всички ония същества, които макар и временно са се  коснали със своите трептения към това поле на мисъл, където поне за  малко е могло да се попадне! Всеки един, който е имал това преживявание  поне веднъж в живота си, той може да черпи от него като от някакъв  резервоар и да въздействува върху другите в една или друга смисъл. Без  това прониквание в свръхиндивидуалния живот,  без това вдъхновение, бихме го рекле - всеки опит да се въздействува от  страна на една личност върху друга, ще бъде само напразно усилие,  повторение на банални фрази и постъпки с посредствени резултати. Огън  може да запали само тоя, който има огън в себе си - симулиранието може  да има някакво значение за сцените на театрите, но в неумолимата игра на  жизнената сцена няма никакво значение - нещо повече дори - дава  отрицателни резултати с много горчивини за тия, които мислят, след като  са измамили себе си и хората, че може да измамят и природата. Сега  хората вярват в едно, учат друго и правят трето!...


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ