НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

7. В светлината на Учителя. (ИЗВАДКИ - КРАТКИ МИСЛИ ЗА ДЪЛГИ РАЗМИШЛЕНИЯ)

(В. «Братство», бр. 203,12.XII.1937 г., стр. 3-4) ТОМ 20
Алтернативен линк


7. В СВЕТЛИНАТА НА УЧИТЕЛЯ(В. «Братство», бр. 203, 12.ХII.1937г, стр. 3-4)

(ИЗВАДКИ - КРАТКИ МИСЛИ ЗА ДЪЛГИ РАЗМИШЛЕНИЯ)

Истинското убеждение, това е животът на човека - другото е говорене за убеждение.

Ако искаш някого да научиш да пее, трябва да  събудиш желание за пеене в него. И да учи. Същото е потреба, ако искаш  да оправиш една погрешка на някого.

Както инженерът не може да конструира произволно,  а според законите на механиката, така и държавниците не могат да  пренебрегват природните закони - инак техните построения ще бъдат  нетрайни.

Необходимото природата го дава, а излишното заробва.

В движението е освобождението. Независимо под  какъв предлог се отива към светлината - самото приближаване ще донесе  освобождението. Но разумната свобода предполага самоограничение.  Свобода, разглеждане без връзка с живота, е безмислие.

Най-страшното заблуждение е, когато човек смесва приятността на едно слизане с убеждението, че възлиза.

Не се плаши, че при светлината, която имаш,  пристъпя тъмнината - а радвай се, че светлината е по-силна от нея. Пък и  помни, че и тъмнината е само по-слаба светлина от тая, която ти имаш.

Колкото вътрешният мир е по-голям, толкова тишината в него е по-голяма.

Удоволствието усилва егоцентризма, отделя от общността, от Бога - там е злото.

Има хляб, който виждаш, разбираш, знаеш, но  когато го ядеш, вече силата му действува отвътре. И правата мисъл е  така: докато я разбираш чрез ума си, тя е като външната храна - като я  приложиш, тя дава вътрешна сила и външни възможности.

Семето не старее, но растението, което се развива във време и пространство - старее.

Не мисли, че ако си гребнал от океана вода в едно  корито - океанът е коритото - ако ти си схванал нещо от Учителя, че Той  е тъкмо това, което си схванал.

На бездарния и всред една библиотека е безсмислен  животът му. Също и ако е учен и не знае езика, на който са написани  книгите - той ще гледа само картините. И сега мнозина в природата гледат  само картини, без да могат да четат текста.

Само онзи, който може да жертвува, той може да  научи Истината. За другите тя е органически недостъпна. Цената, която  даваш за нещо, определя как ти мислиш. Затова някога Христос каза на  богатия: «Иди, продай богатството си и тръгни след Мене.»

Свободата дава цена на всичко. А и дворецът без свобода става затвор.

Ако някой е недоволен от живота си, нека остави всичко това, от което е недоволен, за да получи другото, което чака.

Природата е майка, а не враг. И ако съдбата ни  туря наглед някое препятствие, тя прави това само да събуди, като  реакция, някоя изоставена или неподозирана наша способност или  дарование.

Срещнатите трудности са мярка на недостатъчното ни знание.

С болния човек можеш да бъдеш приятел, но с болестта му - не.

Животът не е нито проза, нито поезия. Той е. Ако  се спреш на формите му - той е изкуство, художество. Ако се занимаваш  със съдържанието му -това е наука. А ако търсиш смисъла му - това е  философия.

Животът на един човек, общество или народ зависи  от възприетите и живени идеали. Ако те са животински, човешки или  Божествени - ще имаме съответните резултати.

Ако вървиш по пътя на светлината - тя ще върви с  тебе. Ако вървиш по пътя на Мъдростта и Истината - те ще вървят с тебе.  Но ако мислиш, че може да ги накараш да те следват в твоя път - ти си  безумец.

Човек за човека нищо не може да направи.  Едничкото велико нещо е, ако в даден момент се намери да посочи правия  път на тоя, който го не знае.

Онова, което отделя човека от Бога, това е нашата  нечистота и невежество. Щом отречем нечистотата посредством чистотата и  невежеството - чрез знанието, ние ще се приближим при Източника на  истинския живот.

От човека се иска само решението да върви с доброто, а силата ще му дадат тия, които винаги помагат.

Възможностите на човешката мисъл не са всичките възможности на вселената.

Който слуша Бога, и хората слушат него.

Формата е свързана с миналото; съдържанието - със сегашното; а смисълът - с бъдещето.

Не изисквай от другите туй, което сам не можеш да направиш.

Странно е, че днес богослужението става само в  храмовете и в определено време... Когато Богослуженето и животът трябва  да е един непрекъснат процес. Себеслуженето днес ни отнема девет десети  от времето.

Ако, като намериш мене, изгубиш себе си - напразно си ме търсил.

Любомир


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ