НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

4. От «Изгрева»

(В. «Братство», бр. 255, 18.II.1940 г., стр. 3) ТОМ 20
Алтернативен линк

4. ОТ «ИЗГРЕВА»


(В. «Братство», бр. 255, 18.II.1940 г, стр. 3)

Като пчела, натоварена с обилен прашец от цветята  на живота, дойде ученикът до краката на Учителя и приседна. Погледна го  Кроткият с усмивка на устата, поглади леко по главата и запита:

- Какво искаш да знаеш?

- Верния път в живота - каза плахо ученикът и наведе глава.

Учителят загледа далечината и замълча.

А ученикът чакаше и тихо се молеше да има сила да дочака, и светлина -да разбере това, което Той ще му каже.

- Това, за което питаш - то е вече при тебе!  Животът върви само по един път - истинския път! По лъжливия път върви  смъртта - и тия, които мислят, че има смърт!

- А нима няма смърт? - запита ученикът.

- Смърт! Най-тясното и тъмно място от пътя на живота - това е смъртта! И от двете й страни той е по-широк, по-велик, по-светъл.

- И къде води пътят на живота след смъртта? - запита ученикът след мълчание.

- Ако си вървял след стъпките на Учителя си - в страната на вечната пролет, на вечното подмладяване, на Радостта, на Любовта.

- И за да видя всичко това, трябва да умра? - запита тихо ученикът.

- Да умреш? Та ти никога не можеш да умреш. Умира  онова, временното, старото, което се изхабява. То остава тук, а  другото, което си «ти», ще види това, което чакаш. И във всеки момент  може да умреш, щом се отречеш от тоя свят, в който си - за да оживееш в  другия, който чакаш. Което чакаш, то ще дойде!

- Което чакам!? Нима то съществува някъде?

- Всичко, което мислиш, съществува някъде. И  твоята мисъл, рано или късно, ще те заведе там, където е тя. И при тия,  които мислят като тебе.

- Какво щастие е тогава да мисли човек хубаво и красиво!

- Да, най-лесното и най-достъпното щастие, което определя целия бъдещ живот - каза Учителят.

Любомил


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ