НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

55. МЛАДЕЖКИЯТ СЪБОР

ТОМ 20
Алтернативен линк


55. МЛАДЕЖКИЯТ СЪБОР


(В. «Алфа», г. I, бр. 10, понеделник, 28. VII. 1924 г., стр. 4,

В рубриката «Хроника»)

Младежкият събор на Бялото Братство стана на 6-и,  7-ми и 8-ми юли в София. Присъстваха делегати от всички краища на  страната. Имаше и гости достатъчно.

Говори се върху методите за работа. Обсъждането  ставаше с толерантност, дълбочина и искрено желание да се допринесе  нещо, което даваше тих характер на тези беседи, изслушване с голямо  внимание. Разглеждани бяха темите:

Нашите задачи;

физическият труд като метод на работа;

Педагогията като метод на работа;

Нашето общество като колективна единица;

Научният метод в окултната наука и

Музиката като метод на работа.

Съборът се състоеше от хора с най-различно обществено положение, но въпреки това царуваше истински братски дух и разбирателство.

Хубавите беседи на г-н Дънов, с които започна и  се свърши съборът, направиха много силно впечатление и на тези външни  гости, които бяха се озовали случайно в салона.

Съборът свърши с една екскурзия до Мусала, където  на Петровден бе посрещнат изгревът на слънцето, а слизането стана през  Маричините езера.

Забележка: Понеже върху събора ще се издаде отделна книжка, ний се ограничаваме само накъсо да го хроникираме.

Умоляват се всички,  които получават «Алфа», да внесат абонамента си, или ако е невъзможно в  момента - да съобщят кога ще сторят това. На всички останали ще се  прекрати изпращането. Принудени сме да сторим това поради липса на  средства за печатане неплащани броеве.
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ