НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

22. НА ЕДИН БРАТ ОТ ВЕСТНИК «СВОБОДА»

ТОМ 20
Алтернативен линк

22. НА ЕДИН БРАТ ОТ ВЕСТНИК «СВОБОДА»


(В. «Алфа», г. I, бр. 3, сряда, 5. V.1924 г., стр. 4)

«Алфа» е посрещната добре. И понеже тя няма  неприятели, всички поискаха да й покажат това, което мислеха, че й  липсва. Ний благодарим. Знаем, че много й не достига, за да отговори на  идеалното, към което и ний се стремим. Някои започват хубаво и свършват  лошо; други започват лошо и свършват хубаво. Ний предпочитаме второто,  като по-естествено за хора, които търсят и знаят, че всеки нов ден ще им  донесе своя дар и своето зло.

На един брат от «Свобода» не му харесали някои  работи. Ний ценим неговото мнение и нас ни радва, че с толкова малко го е  незадоволил първият ни брой. Така нему не харесало, гдето сме  употребили думата «Божи гроб» в една статия. Наистина Господ няма гроб,  но той няма и каменна «църква», няма и «владици», няма и духовници, няма  и християни (освен отделни индивиди) - и все пак ний условно  употребяваме всички тия думи, защото пишем за хората, между които живеем  и с езика на които се съобразяваме. Но ако знаехме, че не ще се хареса  тая дума, бихме казали само «Иерусалим».

Относително закачката за г-н Бадев ще кажем: -  дълг не всяка значи воюване и проливане кръв, както и не всякога Голгота  е видима Голгота, и всяко разпъване-физическо разпъване; всяко  възкресение-телесно възкресение.

Погрешно е обаче схващанието на Детелин, че  «Алфа» излиза за защита на г-н Дънов. «Алфа» няма цел да защищава  никого. Истината се защищава сама. Животът е, който доказва или  опровергава нейната стойност. Най-голямата привилегия обаче, която  мислим, че можем да имаме, то е да изнесем тази истина в света. А тя не е  монопол на никого, следователно - и на г-н Дъ-нов. Ако ний даваме  извадки от беседите му, то е защото има достатъчно же-лающи да знаят  нещо за този човек, така щедро оплют от нашата «независима» преса и  честни «християни», а също защото учението му само по себе си е  интересно толкова поне, колкото всяко друго учение. А хубавите думи за  него от страниците на самата «Свобода» ни показват, че то не е едно  заблуждение, а има нещо в него, защото променя живота на тия, които са  около този човек -сиреч буди нов живот. Начинът, с който ни по  необходимост - липса на място -си послужихме - взимание, откъснати  отделни пасажи - е всякога съпроводено с недоразумения, изкълчвания на  мисълта. Така е станало и с фразата «во-юването е случайно». Господин  Детелин правилно се догажда, че се касае за дума, вметната - «случайно» -  не в смисъл на случайност, а на нещо акциден-тно, т.е. неотговарящо на  общия характер на събитието, не в даден ред на нещата, а противоположно  по смисъл и направление, нелогично, нехармонично с неговия основен  смисъл, извратено,  преходно. А «ред и порядък» ний знаем само един: Божия ред и порядък, а  не тоя на Тамерлана, на Наполеона, на Атила. Много се чудим, че Детелин  пръв път сега сякаш чува за учението на «Бялото Братство», та прави  толкова догатки и предположения за войната и воюването - и удря в  празно.

Но ний вярваме във всемогъществото на любовта и  знаем, че това все-могъщество не се спира до вратите на Военното  министерство, макар там да има часовой; че ако тя се допре - не до  Военното министерство, разбира се -но до хората, които са в него, -  единният фронт е възможен даже с тях, въпреки недоумението на г-н  Детелин. Нима Толстой не бе военен? А и пишещият тия редове бе от същото  министерство. Една малка искрица бе само достатъчна да проникне в  душата му, за да се сети и той за нуждата от единния фронт, защото няма  друга сила като Божата любов!, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ