НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

10. ВЪЗКРЕСЕНИЕ

ТОМ 20
Алтернативен линк

10. ВЪЗКРЕСЕНИЕ

(В. «Алфа», г. I, бр. 2, 25.IV.1924 г., стр. 1)

Той - син човешки и син Божи - се яви, за да възкреси нравствените мъртъвци, за да просвети умствените слепци, за да имат всички живот вечен и да достигнат до познанието на Истината.

Той не е ни Адонис, ни Мелкарт, ни Мардух, ни  Апис, ни Озирис, които всяка година през пролетта били принасяни в  жертва, клани, разпъвани, ядени и пак възкръсвали с тялото си.  Християните от седемнадесет века разпъват Христа, плачат около Неговия  гроб, а после в неделя сутринта рязко Го възкресяват. Всичко това е било  възможно за времената на невежеството. Църквата пее за Христовото  възкресение, но тя е разпънала Исуса, запечатала Го е с множество печати  и Той вече векове лежи в гроба. Всеки, който погледне, премине през  очистителния, теургичен огън, той е възкръснал с духа си, с ума си.  Онзи, който е възкръснал с ума си, не крепи делата на невежеството.  Онзи, който е възкръснал с духа, не си устроява възкресения с песни и  свирни, с гуляи, с пияния и викания.

Истинският християнин носи възкръсналия Исус  непрекъснато в своя дух; за него великден е всеки ден. Той няма нужда от  върби, шуми, погребални церемонии - неща, с които могат да се  забавляват децата, но не онзи, който е възмогнал и се храни с твърда  храна, както казва апостол Павел.

Християнството е извратено, потъпкано. От него е  останало само една външна церемониалност. Дошел е денят, когато то  трябва да се вреже като меч в живота, да го преобрази и възкреси.  Днешното суетящо се човечество, което върви из неправи пътища, напомва  мъртвите хора преди две хиляди години.

Днешните мъртъвци мислят, че политиката ще ги  възкреси, ще ги направи щастливи. Нищо подобно. Политиканството - това е  акробатство. Съвременните капиталисти се опитват да задържат стария ред  на нещата, и работниците се стремят към новото - да заемат в ръцете си  материалните блага. Възкресение няма ни за едните, ни за другите. Докато  хората не разберат, че трудът е тайнство, че благата са братски, че  всичко придобито трябва братски да се разделя - ние напразно ще говорим и  пеем за възкресение.

За поповете няма и що да говорим, те не са били никога за възкресението, живота, а всякога са за смъртта и тлението.

Ние се обръщаме към всички възкръснали и живи  хора и ги молим да разнасят словото на вечно възкръсналия не по тяло, а  по дух Христос117  сред добрия, ала непросветен народ, да внедряват чудните му принципи,  за да се въдвори царството Божие в нашата многострадална страна, да се  отрият сълзите на страдающите, да се изпразнят тъмниците, да опустеят  бесилките, и съдиите и адвокатите да захвърлят своите професии и да се  заемат с производителния труд, да изчезне войната и мечовете да се  прековат на палешници, в казармите да няма нито един войник, който да се  учи да убива хората, да няма тирани на душата и тялото, да се премахнат  границите и да заживеем като братя със сърби, гърци, румъни, турци и  т.н., за да живее Бог във всички и навсякъде.

Да бъде светлина! Да се просветим, да изгоним мрака из душите, да съвъзкръснем с Духа на Христа!

Пр. П.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ