НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

СТУДЕНТИТЕ ПРИ УЧИТЕЛЯ

ТОМ 20
Алтернативен линк


СТУДЕНТИТЕ ПРИ УЧИТЕЛЯ


В хубав слънчев ден група студентки и студенти  заобиколиха Учителя, вглеждащи се усмихнати в него, шушукаха нещо на ухо  и си споделяха впечатленията. Неговото правилно лице, хубава бяла брада  и ореол от бели дълги коси му даваха прилика на икона, жива икона.

Той ги гледаше с дълбоките си очи, като да бяха  току-що събудили се деца. И те, чувствуващи се свободни всред тая  красива поляна, заобиколена от борови дървета - красив фон, на дъното на  който изпъкваше Витоша, се надварваха да питат това, което мислеха, че  Той трябва да знае, или пък че трябва да им каже.

- Кажете ни нещо... за живота, например - каза висок студент, който беше отметнал червената си шапка на сами върха на темето.

- Животът е най-голямото благо за човека. Но в  момента, в който човек помисли, че животът е само негово благо и потърси  начин как по-рационално да го използува за себе си, той е създал вече  своето нещастие - каза Учителят.

- Защо? - запитаха неколцина изведнъж.

- Защото никой няма право и не може да използува живота за свое лично благо.

- Тогава всички трябва да бъдат равни, значи - обади се скромно момиче.

- Не, ние не поддържаме идеята, че хората трябва  да бъдат равни, еднакви. Ние не сме за равенството. Такъв закон в  природата не съществува.

Природата дава на всеки необходимото, но не по  равно. Защото равенство между малкото дете и големия човек не може да  има. Един цял хляб за големия е необходим, но за малкото дете той е  излишен. Също и това, което е необходимо за болния, не е и за здравия - и  обратно. Но щом дойде законът на любовта, там вече идва законът на  даването, а не тоя на правото. Когато обичаш някого, или ти трябва да му  дадеш нещо, или той трябва да ти даде. В любовта трябва да има обмяна,  но същевременно и безкористие.

- Как да разберем това? - запита някой и всички наостриха уши.

- Децата обичат баща си, радват му се, защото е  богат, има какво да им даде. Щом осиромашее и остарее, те вече не могат  да го търпят и чакат по-скоро да си замине за онзи свят. Ако е богат, и  стар да е, синовете му обикалят около него с почитание - очакват да им  даде нещо. Какъв морал има в тази любов? Любовта с пари не се купува,  нито се продава. И знанието с пари не се продава.

- Ах, ами ний защо тогава плащаме пари? - провикна се някой.

- Което се купува, не е знание.
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ