НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Участието ми в подготовката за издаване в „Изгревът” на настоящите материали по астрология

Любомир Д. Гълъбов ТОМ 18
Алтернативен линк

Участието ми в подготовката


за издаване в „Изгревът” на настоящите материали по астрологияЛюбомир Д. ГълъбовЗа първи път разбрах за лекциите по Астрология на Иван Антонов по време на едно пътуване от Айтос за София. За тях ми спомена Благовест Жеков. Разказа ми, че лично е познавал Иван Антонов и преди време е притежавал негови лекции по астрология. Също така ми разказа, че знанията си по астрология Иван Антонов е получил лично от Учителя. Спомена ми, че преди време ги е дал на някого и той не му ги е върнал. Когато чух неговият разказ, си пожелах по някакъв начин да попадна на следи, които да ме отведат до тези лекции. Желанието ми се реализира след няколко години. По телефона ми се обади Красимир Хубанов, който тогава живееше в Шумен. Той ми предложи да ми донесе лекциите на Иван Антонов, защото разбрал, че се занимавам с издаване на книги. Веднага си спомних разговора ми с Благовест Жеков и се съгласих да ми ги донесе. Скоро след това Хубанов ми донесе една дебела, подвързана и напечатана на пишеща машина книга. Между другото прочетох в „Изгревът”, че екземпляр от лекциите на Иван Антонов притежава и Тодор Ковачев от София, който лично е участвал в записването на същите лекции, диктувани лично от Иван Антонов.

След като подготвих книгата за печат като компютърен набор, намерих начин да се свържа с Тодор Ковачев лично и му занесох готовия набран материал, за да установи дали той е оригинален и дали е пълен. Няколко дни след това ми се обади Вергилий Кръстев и ми каза, че ще бъде грешка да се издава в самостоятелна книга този материал, защото той има идея и план да се издаде сборен материал в поредицата „Изгревът”, съдържащ лекции от всички астролози - последователи и ученици на Учителя. За мен това беше нова информация и аз се съгласих с неговото предложение, прекратявайки самостоятелната си работа по издаването на лекциите на Иван Антонов.

След няколко години отново ме потърси Вергилий Кръстев и ми предложи да участвам в набирането на материала и подготовката му за печат. Аз приех с радост. Вергилий Кръстев ми предаде план за работа, както и всички ръкописи, които трябваше да се наберат на компютър, да се разпечатат, да се проверят спрямо оригинала и разпечатката. Тази работа отне три години. За свършването и ми помогна и семейството ми, съпругата ми Доброслава, защото обемът на материалите беше голям.

След като приключих цялата работа по плана, предадох вече подготвените материали на хартиен и магнитен носител на Вихър Панков за предпечатна подготовка.

Радостно е, че чрез „Изгревът” един уникален и своеобразен сборник от лекции на астролози - светли умове и души, присъствали в Школата на Учителя - ще достигне до читателите, които се интересуват от тази древна окултна наука и ще се докоснат до различни възгледи и течения в нея.

Благодарен съм, че съм участвал в реализирането на тази идея.


23.VII.2003 г. Н.Л.К.Б.Л.
гр. София Подпис на Любомир Гълъбов


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ