НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

15. НЕПТУН

Иван Антонов ТОМ 18
Алтернативен линк

15. НЕПТУН


15.1. АСПЕКТИ НА НЕПТУН С ПЛУТОН


НЕПТУН в тригон, квинтил или секстил с ПЛУТОНПонеже Нептун е носител и изразител на ангелската и Божествената любов, неговите влияния могат да бъдат правилно почувствани и разбрани само от люде с високо духовно развитие.

(За аспектите на Нептун със Слънцето, Луната, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран, виж главите за съчетанията на всички тези светила с Нептун).

Хармонията на Нептун и Плутон е свидетелство, че такъв човек може да побеждава всички мъчнотии, пречки и страдания чрез силната си вяра в ръководството на висши същества и благодарение на голямата любов, милосърдие и състрадание към всички същества.

Всяка хармония между Нептун и Плутон показва, че такива люде, движени от голяма любов, от голямо състрадание и милосърдие, са готови на големи жертви, способни са на небивали подвизи, когато са убедени, че могат да спасят някой грешник и да му направят добро.


Люде с хармония между Нептун и Плутон лесно и във всяка среда могат да си спечелят приятели,  да  спечелват  доверието  и  любовта  им,    защото  самите  те   обичат  всички  люде.


Хармонията между Нептун и Плутон е свидетелство, че такива люде в минали животи като окултни ученици в името на Божествената любов са били всякога готови да пожертват всичките си богатства, всичките си сили и живота си дори. Такива люде са се научили да жертват човешкото заради Божественото.

Дисхармонията между Нептун и Плутон, в зависимост от своята сила, показва до каква степен човек с мислите, чувствата, делата и словата си е станал проводник на низшите светове и е внесъл изопачения в схващанията, разбиранията и проявите на Божествената и ангелска любов.


НЕПТУН в съвпад, съвпад в скоби, опозиция, паралел или квадрат с ПЛУТОН


Дисхармонията между Нептун и Плутон показва, че такива люде са бивали в минали животи окултни ученици, но не са учили добре, не са правили необходимото нито за Бога, нито за човеците.

Всяка дисхармония между Нептун и Плутон показва, че такива люде се поддават на обсебване от низши духове, които внасят заблуждения у човека, че му говорят ангели и висши същества. Затова люде с такива дисхармонични съчетания вършат най-чудновати глупости, говорят големи безсмислици, а мислят, че Господ или ангелите действат и говорят чрез тях.

Дисхармонията между Нептун и Плутон показва, че такива люде са готови да вършат и престъпления, като същевременно са убедени, че така служат на Господа.


15.2. ОБЩО ЗА НЕПТУН И СЪЧЕТАНИЯТА МУ


Нептун в хармония със Слънцето и стоящ над хоризонта дава на човека дарби и способности да се вдъхновява и работи в областта на изящните изкуства, изобщо стремеж към гениалност и изключителни прояви в областта на изкуствата.

Хармонията между Нептун и Слънцето говори, че такъв човек има гениални артистични дарби и способности, гениални артистични заложби. Такива люде ясно разграничават проявите на любовта, кога тя е Божествена, кога е ангелска и кога човешка или животинска.

Нептун в дисхармония със Слънцето показва обратното на казаното за хармоничните съчетания между двете светила.

Всяка дисхармония между Нептун и Слънцето е свидетелство за прегрешенията на човека спрямо прегрешенията на ангелската и Божествената любов, когато е бил окултен ученик.

Нептун в хармония с Луната, в зависимост от силата на хармонията, определя силата, романтичността и естетичността на въображението. Такива люде имат дарби и способности да бъдат психометрици и често приемат внушенията на висшите светове, стават техни изразители с мислите, чувствата, желанията, словата и делата си.

Всяка хармония между Нептун и Луната прави човека способен да вижда пророчески сънища и да се вдъхновява от всяка велика идея и мисъл, чута или възприета от художествените произведения.

Дисхармонията между Нептун и Луната прави въображението объркано, разпокъсано, непостоянно, безцелно, безсмислено, некрасиво.

Хармонията между Нептун и Меркурий в зависимост от своята сила, показва повече или по-малко богат и надарен ум с артистични дарби и способности. Такива люде разбират всички видове изящни изкуства, обичат ги, получават радост, вдъхновение и подтик от изкуствата и добре изясняват творенията на гениалните творци.

Дисхармонията  между  Нептун  и  Меркурий  означава  обратното  на  казаното  вече  за хармоничните съчетания между тези светила.

Колкото по-силна е хармонията между Нептун и Венера толкова пo-голяма е любовта на човека към изящните изкуства, към реда и чистотата, към красотата и доброто в умствен, духовен и физически смисъл, т. е. към всички прояви на хармонията. Съзвучието на Нептун и Венера свидетелства, че такъв човек притежава много артистични способности и качества, че има голяма любов към всички висши идеи, изразени чрез изящните изкуства.

Нептун в дисхармония с Венера означава обратното на всичко гореказано за хармоничните съчетания. Всяка дисхармония между Нептун и Венера показва до каква степен човек е внесъл нечистота и безредие, изопачавания и заблуди в областта на изкуството, като артист в минали животи.

Дисхармонията между Нептун и Венера е свидетелство още, че такива люде имат изопачени, неправилни схващания и разбирания за проявите на любовта между човеците.

Хармонията между Нептун и Марс показва, че такива люде са подчинили животинското си начало, низшето си същество на висшата Божествена любов.

Колкото по-голяма е хармонията между Нептун и Марс, толкова повече човек е в състояние да жертва всичко човешко заради любовта към Бога, към някоя Божествена идея, такива люде са способни да станат мъченици за Божествената идея.

Всяка дисхармония между Нептун и Марс е твърде опасна в много отношения, защото такава дисхармония означава, че човек е внесъл изопачавания, заблуди, опорочаване, нечистота и безредие в схващанията и разбиранията за проявите на Божествената любов. Такива люде често имат йезуитски схващания и разбирания: те вършат престъпления в името на висши принципи и смятат тези престъпления за нещо велико.

Дисхармонията между Нептун и Марс показва още до каква степен човек е обсебен от низшите духове и може да бъде носител, изразител и служител на техните прояви.

Хармонията между Нептун и Юпитер е една от най-висшите и благородните в много отношения положителни ъгловръзки. Тази хармония показва, че човек всецяло е отдал висшия си разум в служба на Божествената любов.

Такива люде в миналите си животи са били гениални артисти, гениални философи, гениални духовници и вдъхновени пророци. Такива люде са всякога под ръководството на ангелите, лесно успяват във всичко и са истински добротворци за всички човеци.

За такива люде народът казва: „Този човек има силен ангел”.

Всяка дисхармония между Нептун и Юпитер е свидетелство, че човек като окултен ученик в минали животи не е изпълнявал добросъвестно зададените му задачи, отлагал е изпълнението на работите си и е бил небрежен към изкуството си, в службата си като философ или духовник.

Всяка хармония между Нептун и Сатурн показва, че Божествената Любов е вземала връх у човека и низшото аз, човешкият егоизъм, материалното естество на човека, представяно от Сатурн, се е подчинило на Божествената любов и нейното ръководство. Всяка хармония между Нептун и Сатурн, в зависимост от нейната сила, показва доколко човек е способен да жертва човешкото за Божественото.

Всяка дисхармония между Нептун и Сатурн показва до каква степен човек е внесъл изопачавания, извращавания, заблуди в схващанията, разбиранията и проявите на Божествената любов със своя егоизъм, с лъжа и насилие, като е ограничавал и лишавал близките си.

Люде с най-силна дисхармония между Нептун и Сатурн са в състояние да измислят йезуитски учения и да им бъдат фанатични служители. Изобщо, всяка дисхармония между Нептун и Сатурн прави човека жестокосърдечен, студен душевно и безразличен към съдбата на ближните си.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ