НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

5. СЪЧЕТАНИЯ ИЛИ АСПЕКТИ МЕЖДУ СВЕТИЛАТА

Иван Антонов ТОМ 18
Алтернативен линк

5. СЪЧЕТАНИЯ ИЛИ АСПЕКТИ МЕЖДУ СВЕТИЛАТАСЛЪНЦЕТО е най-важното светило във всеки хороскоп. То е представител на Бога и източник на всички жизнедателни, организиращи, творчески, пречистващи, преобразяващи, оживотворяващи и оплодотворяващи органическото царство сили. То е източник на всички най-висши ръководещи и вдъхновяващи умствени, духовни и физически сили. Слънцето е сърцето на нашата планетна система. Слънчевата светлина е кръвта, която носи всички животворящи и хранещи живота сили. Планетите на Слънчевата система представят органи на един космичен организъм. Следователно, хармоничната връзка на всяко светило със Слънцето е най-важната във всеки хороскоп.

Винаги трябва да се помни и има предвид, че всяко светило от Слънчевата система е свързано с точни определени принципи, закони, сили, качества, добродетели. Следователно, посредством светилата човек има връзки, отношения и обмяна със силите, законите и добродетелите на различните светове.

За правилната дейност на силите и законите на различните светила най-важно е съчетанието на Слънцето с тези светила.

Едно основно правило на астрологията гласи: ако човек е най-големият грешник, а има само една добродетел, но най-много обича тази добродетел, тя може да стане майка на всички други добродетели и човек може да изплати всичките си грехове, да изправи всичките си недостатъци. Обратно, ако човек има много добродетели, а има само една слабост, която не се стреми да премахне, тази слабост може да стане майка на всички други пороци и да унищожи всички добродетели.

Както добрата почва, която е изложена на благотворните слънчеви лъчи, е плодородна, така също и планетите, които имат силна хармония със Слънцето, дават на човека най-много от своите благотворни влияния и му причиняват щастие.

Както е неплодородна, постоянно засенчена и лишена от слънчево въздействие почва, така и светилата, които нямат връзка със Слънцето, не могат да действат благотворно върху човека.

Слънцето управлява строежа на тялото и го снабдява с всички жизнедателни сили. ЛУНАТА е формодателят. Тя управлява формата на тялото и неговите функции. Затова най-важната връзка във всеки хороскоп е тази между Слънцето и Луната. Колкото по-силна и хармонична е връзката между Слънцето и Луната, толкова по-голяма е хармонията в строежа и развитието на умственото, духовното и физическото тяло на човека. Когато между Слънцето и Луната няма никаква връзка, тогава развитието не е всякога правилно и здравето е винаги деликатно.

Когато между Слънцето и Луната има дисхармонична връзка, в зависимост от нейната сила се съди за предразположенията на организма към различни болести.

Ако човек е умен, и най-голям грешник да бъде, и при най-неблагоприятни условия да е поставен, той пак ще изправи своите грехове, ще победи всички трудности с разума си, ще се издигне над тях като масло над вода.

За правилното разбиране и тълкуване на всички видове хороскопи, необходимо е да се знае и всякога да се помни, че Слънцето в хороскопа с неговите съчетания и положения по знак и по дом показва връзките, отношенията и обмяната на човека с Господа.

Слънцето показва още силите, богатствата, условията и възможностите на човешкия дух, защото Слънцето символизира още човешкия дух.

Следователно, добрите съчетания на Слънцето с другите светила, показват до каква степен и в какво отношение човешкият дух е работил според Божествените закони и какви богатства е придобил.

Лошите съчетания на Слънцето с другите светила показват до каква степен и в какво отношение човешкият дух не е работил правилно и има загуби.

Слънцето с добрите му съчетания показва още до каква степен човек е възлюбил Господа с Духа си т. е. със силата си и до каква степен такъв човек бива обичан от Божествения свят и бива надаряван с висши дарби и способности.

Лошите съчетания на Слънцето с другите светила показва до каква степен и в какво отношение човек е отнел от времето, средствата и силите, които е трябвало да посвети на Господа, а ги е дал на други същества.

Накратко казано добрите аспекти на Слънцето с другите светила свидетелстват до каква степен човек е работил в умствено, духовно и физическо отношение под ръководството на Божествените закони.

Лошите съчетания на Слънцето с другите светила свидетелстват до каква степен и в какво отношение човек е действал без ръководството на Божествените закони.

Всичко казано по-горе за Слънцето може да се отнесе в много отношения, при тълкуаанието на хороскопа и за ЛУНАТА, МЕРКУРИЙ и Публикувано изображение(Венера).

Хармоничните съчетания на Слънцето с другите светила показват до каква степен и в какво отношение човек е подчинил в себе си на Божествения дух, до каква степен е работил в миналите си животи с Божествения дух и колко и какви добродетели е придобил и обработил.

Или казано още, до каква степен е работил човек с помощта на Божествената воля и доколко е готов да жертва нещо за Господа.

С други думи казано, колко и какви Божествени семена е получил човек от Божествения Дух и колко и какви доброплодни дървета е посадил в Божествената градина.

Лошите съчетания на Слънцето с другите светила са свидетелства в какво отношение човек не е работил под ръководството на Божествения Дух, не е изпълнявал Божествената воля и не е обработил добродетелните качества, които е трябвало да обработва.

Лошите съчетания на Слънцето с другите светила показва още количеството и силата на пороците, прегрешенията, изопаченията и заблужденията, на които човек е станал проводник съзнателно и несъзнателно е нарушил Божествените закони и порядък подобно на Адам и Ева в Рая.

Добрите съчетания на Слънцето с добротворците, според силата на съчетанията им показват до каква степен човек е разработил в себе си Божествените дарби, способности и добродетели, посредством които има правилни връзки, отношения и обмяна с висшите светове, от които получава висшата небесна храна за духа, душата и сърцето си.

Доколкото Слънцето образува добри съчетания с добротворците, дотолкова в миналите си животи човек се е стремил да изпълнява волята Божия и се е учил от Господа и ангелите, за да бъде добър ученик и работник.

Добрите съчетания на Слънцето със злосторниците, според силата на съчетанията, показват до каква степен човек се е учил от Господа и ангелите, да бъде добър господар и добър учител на всички същества стоящи по-долу от него, както в себе си, тъй и вън от себе си в природата.

Добрите съчетания на Слънцето със злосторниците означават още до каква степен човек се е учил в миналото от Господа, да има правилни връзки, отношения и обмяна с всички по-низши светове от човешкия.

Лошите съчетания на Слънцето с добротборците според силата на съчетанията, означават, че в миналите си животи човек е притежавал висши Божествени дарби, способности и добродетели, подобно на Адама в Рая, както е изгубил вследствие на прегрешения и непослушание спрямо Господа и ангелите.

Лошите съчетания на Слънцето с добротворците показват още до каква степен и в какво отношение човек е прекъснал връзките, отношенията и обмяната с Господа и всички висши светове и не получава от тях необходимия небесен хляб.

Накратко казано, лошите съчетания на Слънцето с добротворците означават човек, който в миналите си животи е бил богат в умствено, духовно и материално отношение, обаче поради водене на нередовен живот, подобен на тоя на блудния син, е осиромашал и изгубил всичко.

Лошите съчетания на Слънцето със злосторниците, според силата на съчетанията им, показват, че такъв човек не е е учил при Господа и при ангелите и не е придобил съответното знание, за да бъде добър господар, добър учител и добър управител на по-низшите светове, а се е отнасял с тях самоволно, поради което е направил множество престъпления и си е създал тежка карма.

Лошите съчетания на Слънцето със злосторниците, според силата на съчетанията, показват и силата на кармата.

Такива съчетания изобщо показват неправилни връзки, неправилни отношения и неправилна обмяна с всички низши светове, следствие, на което у човека се появяват разните болести: умствени, духовни и физически.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ