НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

15. ОСНОВНИ АСТРОЛОГИЧНИ ЗАКОНИ И ПРАВИЛА ПРИ ТЪЛКУВАНЕ НА ХОРОСКОП

Иван Антонов ТОМ 18
Алтернативен линк

15. ОСНОВНИ АСТРОЛОГИЧНИ ЗАКОНИ И ПРАВИЛА ПРИ ТЪЛКУВАНЕ НА ХОРОСКОПОсновни астрологични закони и важни правила, които трябва да се знаят и всякога да се помнят и да се имат предвид при тълкуването на всички видове ХОРОСКОПИ.

1-ят АСТРОЛОГИЧЕН ЗАКОН, който изхожда от Божествената Любов, гласи: Всичко в живота и съдбата на земния човек е УСЛОВНО, т. е. става при точни определени условия, а всички условия произхождат от Божествената Любов.

2-ят АСТРОЛОГИЧЕН ЗАКОН, който произхожда от Божествената Мъдрост, гласи: Всичко в живота и съдбата на човека е ПРОМЕНЛИВО, а всички промени зависят от Божествената Мъдрост, която има за цел непрестанно в умствено, духовно и физическо отношение да пречиства, да преобразява, да обновява, да облагородява, да обогатява, да украсява и да усъвършенства човека, за да го доведе до безсмъртие.

3-ят АСТРОЛОГИЧЕН ЗАКОН, който произхожда от Божествената Истина, гласи: Всичко в живота и съдбата на човека е ГРАНИЧНО, т. е. става в определени граници по пространство и по сила. Следователно свободата или ограниченията в живота са в зависимост от отношенията на човека към Божествената Истина.

4-ят АСТРОЛОГИЧЕН ЗАКОН, който произхожда от Божествената Правда, гласи: Всичко в живота и съдбата на земния човек, и доброто, и злото е ВРЕМЕННО, следователно трайността на доброто и злото в живота на човека са в зависимост от отношенията на човека към Божествената Правда.

5-ят АСТРОЛОГИЧЕН ЗАКОН, който произхожда от Божествената Добродетел, гласи: Всичко в живота и съдбата на човека е ОТНОСИТЕЛНО, т. е. при Божествения порядък, който Господ е определил за човека, всичко, което се случва на човека, се преобръща на добро. Извън Божествения порядък всичко, което се случва, се преобръща на зло. С други думи казано, когато човек се стреми да живее и работи под ръководството на Господа, всичко в живота му бива за добро; когато човек работи и живее без ръководството на Господа, тогава всичко в живота му се преобръща на зло.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ